Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

11 mln z dotacji RPO dla projektw z terenu powiatu Bielskigo
data dodania: Poniedziałek 5 paĽdziernika 2009

Z informacji znajdujacej sie na stronach lskiego Urzdu Marszakowskiego wynika, e do tej pory w naszym powiecie ze rodków jednego z najwaniejszych programów unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa laskiego dofinansowano 15 projektów w rónych dziedzinach zycia gospodarczego i spoecznego na czn kwot 11.096.280,47z (stan na 4.10.2009, zestawienie to jest na bieco aktualizowane).

Najbardziej efektywn jest gmina Jaworze, do której trafiy 3 dotacje na czna kwot 2.691.978z. Kolejn gmin, do której trafio ponad 2,4 mln z jest gmina Wilkowice.  W dalszej kolejnoci lokuj si gminy Bestwina i Buczkowice, które uzyskay ponad 1,5 mln z dotacji. Powyej 1 mln z dotacji uzyskay Bystra, Porbka i Kozy. Gmina Wilamowice uzyskaa ponad 0,5 mln z dotacji. Z wykazu wynika, e GMINA JASIENICA znalaza si wród 3 gmin (Jasienica, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice), które do tej pory nie otrzymay z tego programu adnej dotacji..

Warto równie zapozna si z rezultatami uzyskanymi przez miasto Bielsko-Biaa .Miasto bardzo efektywnie wykorzystuje rodki unijne, uzyskujc do tej pory ponad 150 mln z dofinansowania.

Zestawienie to jest na bieco aktualizowane, zawiera dotacje do projektów, do których s ju podpisane umowy. Z doczonej instrukcji wynika, e w wykazie nie s uwzgldniane przyznane ju dotacje do projektów, do których nie ma jeszcze podpisanych umów. Z terenu powiatu bielskiego s to m.in. nastpujce projekty:

Bestwina – budowa kanalizacji sanitarnej – dotacja 18.188.160z
Jaworze - budowa kompleksu sportowego - dotacja 1.952.083z,
Jaworze - Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d' Anneaucourt – dotacja 340.000z
Kozy - budowa obiektów sportowych - dotacja 660.707z 
Wilamowice - Przebudowa skrzyowania – dotacja 1.699.333z

Po uwzgldnieniu powyszych 5 projektów, które uzyskay dofinansowanie, a dla których nie podpisano jeszcze umów liderem pozyskiwania srodków z RPO zostanie gmina Bestwina, do której trafi cznie  blisko 20.000.000z dotacji, na drugim miejscu znajdzie si gmina Jaworze z dotacj ok 5 mln z do 5 projektów. Gmina Jasienica w dalszym cigu pozostanie bez adnego dofinansowania.

Od 8 wrzenia trwa nabór wniosków do kolejnego dziaania w ramach programu RPO - programu modernizacji i przebudowy dróg. Zostanie zakoczony w dniu 6 listopada. Jedynym projektem, który zgodnie z posiadan dokumentacj gmina Jasienica moe zoy jest projekt przebudowy dróg Spacerowa w Midzyrzeczu Górnym i Widok w Midzyrzeczu Górnym i Midzyrzeczu Dolnym. Zgodnie z kosztorysem koszt  przebudowy wynosi ponad 3 mln z, moliwe dofinansowanie do ok. 2,8 mln z.

Mimo, e soectwa Midzyrzecze Dolne i Midzyrzecze Górne wniosek o zoenie wniosku na przebudow tej drogi do programu unijnego zoyy w roku 2007, przeznaczyy te odpowiednie rodki na przygotowanie projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego na t przebudow, Wójt Gminy do tej pory pozwolenia na budow nie uzyska, gdy nie zoy stosownego owiadczenia na rce Starosty Bielskiego. W przypadku identycznego projektu dla drogi w Jasienicy Wójt stosowne owiadczenie zoy, pozwolenie na budow otrzyma i wniosek na przebudow drogi zoy.

Obecnie trwa dyskusja na ten temat w Komisjach Rady Gminy. Mimo, e do zakoczenia naboru wniosków pozostaje ju tylko miesic, w dalszym cigu nie wiadomo, czy wniosek do RPO na przebudow dróg w Midzyrzeczu bdzie przygotowany i zoony. Istnieje obawa, e przygotowany na ostatnia chwil wniosek moe by przygotowywany w popiechu, co moe wpyn na jego jako. Konkursy RPO s konkursami rankingowymi, co oznacza, e by uzyska dofinansowanie, wniosek powinien by bardzo dobrze przygotowany. Dotychczasowe wyniki gminy Jasienica w pozyskiwaniu rodków z unijnego programu RPO nie napawaj optymizmem…

Zapraszamy do dyskusji w kwestii pozyskiwania rodków unijnych z RPO oraz innych programów unijnych przez nasz gmin na Forum Samorzdowym Midzyrzecza. Tam te juz wkrótce polemika z Wójtem Gminy Jasienica na ten temat

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015