Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Rne losy wnioskw o dofinansowanie remontw kocioa i cmentarza
data dodania: Czwartek 17 grudnia 2009

Przedstawiamy relacj z dyskusji nad projektem budetu gminy na rok 2010, w czci dotyczcej wniosków, by ze rodków na inwestycje i remonty dofinansowa remont zabytkowego cmentarza parafii katolickiej i zabytkowego kocioa parafii ewangelickiej.

W przedstawionym do akceptacji Rady Gminy projekcie budetu Wójt nie uwzgldni proby Rady Soeckiej M.Górnego, by ze rodków przeznaczonych na inwestycje i remonty w naszym soectwie dofinansowa remont zabytkowego cmentarza parafii katolickiej. W zwizku z tym, podczas posiedzenia komisji Rady Gminy w dniu 14 grudnia zoylimy wniosek formalny o przekazanie kwoty w wysokoci 45.000z na wsparcie tej inwestycji. Podobny wniosek zoya radna Genowefa Kope, by ze rodków przekazanych na remonty i inwestycje soectwa M.Dolne przekaza 15.000zl. Wywizaa si burzliwa dyskusja, w której bardzo aktywnie uczestniczy Wójt, wypowiadajc momentami zdumiewajce opinie. Po dyskusji Rada Gminy w gosowania przyja oba wnioski. Dziki temu gmina dofinansuje remont cmentarza w kwocie 60.000z. Bardzo si z tego cieszymy. Dzikujemy radnym za udzielone poparcie.

W przypadku remontu kocioa ewangelickiego proponowan przez soectwo M.Górne kwot dofinansowania w wysokoci 50.000z w przedstawionym Radzie Gminy projekcie budetu Wójt zmniejszy do 20.000z. Podobn kwot Wójt zaproponowa ze rodków dla soectwa M.Dolne (razem 40.000z). W zwizku z tym skierowalimy do Rady Gminy prob, by przesun na rzecz tego remontu rodki w wysokoci 20.000z z dotacji do linii autobusowej MZK. Nasz wniosek motywowalimy faktem, e o dofinansowanie unijne parafia bdzie ubiegaa si ju w pierwszym kwartale roku 2010, a patnoci za kursowanie linii 52 w drugim póroczu bd miay miejsce pod koniec nastpnego roku, do tego czasu zobowizalimy si uzupeni rodki na MZK. Niestety po dyskusji Rada Gminy nie przychylia si do naszej proby, wniosek zosta odrzucony.

Po ponownym przesuchaniu dyskusji sdzimy, e gmina przekae odpowiedni pomoc finansow dla parafii ewangelickiej w Midzyrzeczu. Przebieg dyskusji pokaza, e Wójt nie chcia dopuci do tego, by wnioski radnych Midzyrzecza Górnego przeszy, wkrótce sam zoy wnioski w tej sprawie. Dla nas nie ma znaczenia kto skada wnioski, najwaniejsze jest, by obie parafie przeprowadziy zaplanowane remonty.

Na koniec krótkie odniesienie do sów wiceprzewodniczcego Rady Gminy, radnego Jana Batelt, który w wolnych wnioskach wróci do kwestii dofinansowania remontu kocioa ewangelickiego. Powiedzia on (19’15”), e rodki w projekcie budetu s zabezpieczone i nie byo potrzeby, eby przesuwa czy przyspiesza przekazywanie dodatkowych rodków. Gdyby tak faktycznie byo, nie skadalibymy naszej propozycji przesuni. W projekcie budetu na rok 2010  na remont kocioa zapisana jest kwota 40.000z, po uwzgldnieniu naszego wniosku kwota ta wzrosaby do 60.000z. Po jego odrzuceniu w projekcie budetu w dalszym cigu pozostaje kwota 40.000z.

Trzeba zauway, e w programie unijnym, do którego skadany bdzie wniosek o dofinansowanie remontu kocioa ewangelickiego, wnioskodawca musi udokumentowa posiadanie penej kwoty, potrzebnej do jego realizacji. W tej sytuacji kade 20.000z powinno si przyda. Taka bya nasza motywacja. Jak si okazao, zdanie Rady Gminy jest inne.

Po odrzuceniu wniosku zapowiedzielimy ponowne jego zoenie podczas Sesji. Pierwotnie mielimy taki zamiar, jednak po ponownym przeanalizowaniu wypowiedzi postanowilimy odstpi od tego. Jeeli Wójt publicznie gwarantuje dofinansowanie tego remontu, spokojnie poczekamy na zoenie odpowiedniego wniosku przez Wójta. Wówczas taki wniosek na pewno poprzemy.

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Wicej na tematy samorzdowe na Forum Samorzdowym Midzyrzecza

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015