Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Zapisy na kursy: podstaw obsugi komputera oraz ABC Przedsibiorczoci
data dodania: Czwartek 7 stycznia 2010

Zgodnie z wczeniejsz zapowiedzi Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza zaprasza wszystkich mieszkaców Midzyrzecza Górnego i Midzyrzecza Dolnego do zapisów na bezpatne kursy:

"1. Podstawy obsugi komputera" oraz "2. ABC Przedsibiorczoci"  w ramach projektu "Nowa Wie".

Zapisy na kurs rozpoczn si w dniu

14 stycznia 2010 roku (czwartek) o godz. 17.00 w "Chacie Midzyrzecze".

Prosimy o zapoznanie si z regulaminem naboru do konkursu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POD NAZW

„Nowa Wie”
INFORMACJE O PROJEKCIE
1.      Projekt pod nazw „Nowa Wie” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.
2.      Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza,
a nadzorowany przez Wydzia Europejskiego Funduszu Spoecznego Urzdu Marszakowskiego Województwa lskiego.
3.      Biuro projektu mieci si w budynku „Chata Midzyrzecze”, Midzyrzecze Górne 511, tel. (033) 812-66-40 poczta@miedzyrzecze.org.pl  
4.      W ramach projektu przeszkolonych zostanie 18 osób mieszkaców Midzyrzecza Górnego i Midzyrzecza Dolnego (Gminy Jasienica). Osoby te wezm udzia w kursie podstaw obsugi komputera oraz kursie ABC Przedsibiorczoci.
5.      Projekt skierowany jest wycznie do osób zameldowanych na terenie Gminy Jasienica, soectw Midzyrzecze Dolne oraz Midzyrzecze Górne. W nastpujcych kategoriach: cztery osoby bezrobotne, cztery osoby nieaktywne zawodowo, dziesi osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, powoania, mianowania, wyboru, spódzielczej umowy o prac.
6.      Osoby biorce udzia w projekcie nie powinny posiada przeciwwskaza do pracy przed monitorem komputera.
7.      O uczestnictwie w projekcie decydowa bdzie kolejno prawidowo zoonych, wymaganych dokumentów dla kadej grupy Beneficjentów Ostatecznych.
8.      Za komplet wymaganych dokumentów uprawniajcych do wzicia udziau
w projekcie uwaa si zoon:
-        kopi dowodu osobistego potwierdzajcego miejsce zameldowania;
-        zawiadczenie z Powiatowego Urzdu Pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych);
-        zawiadczenie z KRUS (dotyczy rolników);
-        zawiadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujcych);
-        owiadczenie kandydata do uczestnictwa w realizacji projektu, potwierdzajce fakt pozostawania osob nieaktywn zawodowo (nie pracujc i nie zarejestrowan w Powiatowym Urzdzie Pracy). 
-        owiadczenie uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania (dokument przygotowywany w biurze projektu),
9.      Wszystkie osoby, które zo wyej wymienione dokumenty, zostan pisemnie poinformowane o zakwalifikowaniu si bd nie zakwalifikowaniu do udziau w projekcie.
10. Komisja rekrutacyjna sporzdzi take list osób rezerwowych, ubiegajcych si
o udzia w projekcie, z której bdzie mona skorzysta w przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego w projekcie.
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020