Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Ciekawa dyskusja na temat przeduenia linii MZK nr 52
data dodania: Sobota 30 stycznia 2010

W dniu 25 stycznia w Chacie Midzyrzecze miao miejsce bardzo ciekawe spotkanie mieszkaców Midzyrzecza z senatorem Rafaem Muchackim. W spotkaniu, którego inicjatorem by Sawomir Masny uczestniczyli równie radni powiatu bielskiego Grzegorz Tomaszczyk, Bogusaw Stolarczyk,  Zbigniew Jurzak, zastpca wójta Krzysztof Wieczerzak, radni gminy Jasienica Genowefa Kope i Leszek Mroczko, sotysi Maria Iskrzycka i Maria Guc-Mrzyk, czonkowie Rad Soeckich oraz mieszkacy.

Tematem wiodcym spotkania bya dyskusja nad zasadnoci i moliwociami przeduenie linii MZK nr 52 do Midzyrzecza Dolnego. Korzyci z przeduenia linii nr 52 omówi radny Leszek Mroczko. W krótkim wystpieniu przedstawi m.in. symulacj ekonomiczn, z której wynika, e w przypadku wprowadzenia linii 52 do Midzyrzecza Dolnego oszczdnoci dla modziey licealnej i studenckiej mog sign blisko 800 z rocznie na jedn osob, w przypadku biletów miesicznych dla pracowników, nie korzystajcych z ulg, oszczdnoci te mog by dwukrotnie wiksze. Zauway równie, e linia nr 52 dojeda nie tylko do dworca autobusowego, jak to ma miejsce w przypadku PKS, kontynuujc tras a do  do Centrum Handlowego "Sarni Stok". Ponadto MZK oferuje ulgowe bilety jednorazowe dla emerytów, czego nie ma w komunikacji PKS. Powoduje to, e równie dla osób starszych komunikacja MZK jest ekonomicznie znacznie korzystniejsza. Jak wyliczy,  roczne oszczdnoci dla mieszkaców przy wprowadzeniu linii nr 52 do Midzyrzecza mog sign kwoty ok. 240.000z, natomiast wzrost dotacji do przewozów paconej przez gmin nie powinien by wikszy ni 40-50 tys. z.

Po tym wystpieniu wywizaa si niezwykle ciekawa i merytoryczna dyskusja. Okazao si, e gocie przyjechali na spotkanie wietnie przygotowani, mieli doskonae rozeznanie w temacie a jak powiedzia pan senator, osobicie przeprowadzi ju wstpne rozmowy na ten temat z Prezydentem Miasta. Obecny na spotkaniu radny Grzegorz Tomaszczyk, penicy jednoczenie funkcj Sekretarza Miasta Bielsko-Biaa potwierdzi, e istniej szanse na skuteczne zaatwienie tematu, sprawa nie jest jednak prosta. Do rozwizania pozostaje wiele kwestii zwizanych z uoeniem dobrej wspópracy pomidzy PKS i MZK. Radny Zbigniew Jurzak argumentowa, e skoro obecnie wacicielem PKS-u jest powiat bielski to nie naley ogranicza jego kursowania a zamiast dba o MZK gmina powinna zadba o rozwój PKS-u, który powinien zaspokoi potrzeby mieszkaców. Senator Rafa Muchacki wypowiedzia bardzo interesujce zdanie, e niewtpliwie wane s interesy firm MZK i PKS, najwaniejsze jednak jest dobro mieszkaców. Z tego punktu widzenia, biorc pod uwag obecne koszty dojazdów dla mieszkaców, wprowadzenie MZK do Midzyrzecza jest jak najbardziej zasadne. W toku dalszej dyskusji mieszkacy jednoznacznie wyrazili swoj opini, e chcieliby aby przez Midzyrzecze jedzi autobus MZK. Obecni na spotkaniu gocie zadeklarowali swoj pomoc w tych staraniach. Wydaje si, e obecnie duo zaley od operatywnoci wadz naszej gminy, jako e zapewnienie dostpu do komunikacji publicznej to jedno z zada wasnych gminy. 

W dalszej czci spotkania dyskutowano na temat aktualnego stanu dostpu do suby zdrowia na terenie miasta i powiatu bielskiego, zastanawiano si równie nad moliwociami lepszego dostpu do rodków unijnych przez stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarzdowe. Na zakoczenie senator przedstawi informacj o nadchodzcych w biecym roku w naszym regionie jubileuszach. Bd to m.in.: 150-lecie urodzin arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 15-lecie wizyty papiea Jana Pawa II na ziemi bielskiej oraz 100-lecie utworzenia szpitala – obecnie Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Biaej.

Spotkanie byo bardzo interesujce, przebiego w bardzo ciepej i serdecznej atmosferze.

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015