Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA – „CZERWONY” AUTOBUS DO MIDZYRZECZA?
data dodania: ¦roda 10 lutego 2010

W dniu wczorajszym gazeta „Region” przekazaa nastpujc informacj:
 
 „Jak dowiedziaa si nasza gazeta, MZK w Bielsku-Biaej zaoferowa gminie Jasienica przeduenie linii autobusowej nr 52 do Midzyrzecza. Oznacza to, e po wielu latach oczekiwa mieszkacy tej wsi zobacz „czerwony” autobus, przejedajcy przez ich miejscowo. Jest to niewtpliwie rezultat zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza oraz Rad Soeck Midzyrzecza Górnego niedawnego spotkania mieszkaców z senatorem Rafaem Muchackim. W spotkaniu, którego inicjatorem by Sawomir Masny uczestniczy m.in. radny powiatu bielskiego a zarazem Sekretarz Miasta Bielska-Biaej Grzegorz Tomaszczyk. Przedstawione podczas spotkania argumenty samorzdowców i mieszkaców Midzyrzecza byy tak przekonywujce, e zaproszeni gocie natychmiast podjli stosowne dziaania.”
 
Od zastpcy Wójta Krzysztofa Wieczerzaka dowiedzielimy si, e rzeczywicie pismo z MZK do Wójta wpyno a sprawa bya skierowana na wczorajsze posiedzenie Komisji Budetowej Rady Gminy. W zwizku z tym, e zastpca Wójta nie uczestniczy w tym posiedzeniu, skontaktowalimy si z jej czonkini radn Genowef Kope. Radna przekazaa informacj, e MZK Bielsko-Biaa pisemnie wyrazi zgod na przeduenie linii nr 52 do centrum Midzyrzecza – do byego baru „Myliwski”. Wedug radnej MZK nie wyrazi jednak zgody na przeduenie linii do Midzyrzecza Dolnego, co kompleksowo rozwizaoby spraw komunikacji podmiejskiej dla caego Midzyrzecza. Radna przekazaa, e aby linia nr 52 rozpocza kursowanie po nowej trasie potrzebne jest jeszcze uzyskanie zgody PKS-u na przeduenie linii MZK. Okazao si, e Komisja Budetowa polecia, by zgod tak uzyskay obie Rady Soeckie Midzyrzecza. Na pytanie do pani radnej, czy Rady Soeckie s kompetentnym organem do prowadzenia tego typu rozmów z PKS, radna przyznaa, e raczej nie, a spraw powinien zaj si Wójt.
 
Przeprowadzone rozmowy oraz analiza udostpnionego przez gmin pisma Dyrektora MZK do Wójta Gminy Jasienica potwierdza, e uchwalony przez Rad Miejsk Bielska-Biaej budet na rok 2010 stwarza moliwo przeduenia linii nr 52. Do uzgodnienia pozostaje kwestia ustalenia docelowego przystanku linii MZK oraz relacji z lini PKS. W zwizku z tym, e od stycznia br. nadzór wacicielski nad PKS Bielsko-Biaa peni Powiat Bielski mamy nadziej, e obecnie zostan podjte skuteczne dziaania przez Wójta Gminy Jasienica oraz reprezentujcych nasz gmin radnych powiatu bielskiego.
 
O przebiegu i wyniku dalszych dziaa bdziemy na bieco informowa.
 
Na marginesie tej sprawy warto doda, e szkoda, i na posiedzenie Komisji Budetowej, podczas której omawiana bya tak wana dla Midzyrzecza kwestia komunikacji publicznej, nie zostali zaproszeni radni Midzyrzecza Górnego.
 
Leszek Mroczko, Tomasz Osuch
powrt
Komentarze
  • Czwartek 11 lutego 2010,09:56:44
    ~
    Bardzo dobra wiadomo! Warto jednak doda, e chocia brak zaproszenia radnych Midzyrzecza Grnego nie jest zachowaniem taktownym, to jednak radni rwnie bez zaproszenia mog uczestniczy w posiedzeniach komisji. Waciwie moe kady, posiedzenia Komisji s jawne.

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020