Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Rys historyczny
data dodania: Czwartek 8 lutego 2007

 

Ewangelicyzm w Międzyrzeczu ma swoje głębokie korzenie i historię. Już w okresie reformacji – podobnie, jak w całym Księstwie Cieszyńskim – również w Międzyrzeczu znaczna większość mieszkańców przyjęła wyznanie ewangelickie.
Przez prawie 100 lat (1565 – 1654) w ewangelickich rękach znajdował się nieistniejący już kościół w Międzyrzeczu. Podobnie jak wiele innych „Domów Bożych” na terenie Śląska Cieszyńskiego. Wspomniana świątynia została wybudowana 1522 roku i została kompletnie zniszczona przez pożar, w styczniu 1993 roku. Przez wiele lat zabytkowy, drewniany kościół był chlubą Międzyrzecza. Pierwszym pastorem ewangelickim był ks. Baltazar Matthia.
Zawarty w roku 1781 „patent tolerancyjny” sprawił, iż w Bielsku i Jaworzu powstały zbory ewangelickie, które szybko przystąpiły do budowania kościołów. Ewangelicy międzyrzeccy przyłączyli się do tych parafii. W roku 1814 rozpoczęto budowę kościoła w Starym Bielsku. Wielu ludzi wyznania ewangelickiego z okolic Międzyrzecza, Mazańcowic, Ligoty oraz Bronowa przyłączyli się do parafii starobielskiej.

Ko�ció� Ewangelicki w Mi�dzyrzeczu GórnymNiespełna 50 lat później przyszedł czas samodzielnościPami�tkowa tablica. W roku 1863 Jan Fuchs z Międzyrzecza Górnego odstąpił ze swojego gruntu działkę pod budowę ewangelickiego kościoła, plebani i szkoły. W dniu 23 kwietnia 1864 ukonstytuowała się Rada Kościelna, która po uzyskaniu zezwolenia Naczelnej Rady Kościelnej w Wiedniu i w porozumieniu z parafiami w Jaworzu oraz Bielsku uzgodniła obszar nowej parafii. W skład Parafii Międzyrzeckiej weszły następujące wioski: Bronów, Landek, Ligota, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Górne oraz Zabrzeg.
Bardzo szybko przystąpiono do budowy kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 8 września 1864 roku, a już 1 listopada 1866 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni. Słowem Bożym podczas uroczystości służyli ks. dr Karl Teodor Haase i ks. Julian Kotschy z Jaworza.
Kościół powstał według planu budowniczego Kunza z Bielska. Świątynia jest zbudowana w stylu neogotyckim z wyposażeniem neobarokowym.
O�tarz
Ołtarz główny powstał w drugiej połowie XIX wieku. Wykonany jest z drewna w kolorze białym i pozłacanymi elementami. W czści centralnej znajduje się obraz olejny malowany na płótnie przedstawiający Ostatnią wieczerzę. Na konsolach przylegających do mensy ołtarzowej widnieją drewniane figury (ok. 170 cm wysokości) przedstawiające świętego Piotra i Pawła.
Aposto� Piotr
Nad ołtarzem głównym usytuowana jest ambona, na którą wchodzi się schodami od strony zakrystii zlokalizowanej za prezbiterium. Obok ołtarza usytuowana jest chrzcielnica. Jej nakrywa jest w kształcie odwróconego kielicha, zakończona złoconymi elementami w kształcie pąka kwiatu.
U stropu w nawie głównej zawieszone są trzy kryształowe, �yrandolelektryczne żyrandole.
Dwa dwunasto- i sześcioświecowe oraz Aposto� Pawe�jeden ośmio- i czteroświecowy.
W kościele znajduje się 48 dziewięciomiejscowych, klasycznych ław w kolorze orzecha. Usytuowane w nawie i emporach tworzą klika zwartych zespołów.
Zegar kościelny powstały 1866 roku jest czterotarczowy, z metalowymi wskazówkami i rzymskimi cyframi na tarczy w kolorze srebrnym.
W nowym wnętrzu kościoła zainstalowano organy zamówiono i zakupiono je w firmie Kuttlera w Opawie. Jest to instrument 17 głosowy, charakteryzujący się głębokim, jasnym i niezwykle szlachetnym Organydźwiękiem. W 2004 roku przeprowadzono generalny remont organ i uzupełniono brakujące głosy.

Do drugiej wojny światowej nabożeństwa odbywały się na przemian w języku polskim i niemieckim – ze względu na fakt, iż niektórzy parafianie posługiwali się na co dzień językiem niemieckim. Nierozłączną częcią Parafii międzyrzeckiej, stanowią współwyznawcy z Mazańcowic, którzy pragnęli wybudować własną kaplicę.
Dzięki Bożej pomocy przyszedł czas, kiedy marzenia i pragnienia się zrealizowały. Położenie kamienia węgielnego pod kaplicę odbyło się 15 sierpnia 1928 roku, a niespełna dwa lata później – 21 kwietnia 1930 roku – odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy, na które przybyło 4000 wiernych ze wszystkich stron Śląska. Kaplicę poświęcił Senior Śląski ks. Karol Kulisz.
W 1931 roku powstał Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Działali ewangeliccy nauczyciele Edward Cienciała oraz Adam Szurman, Oni też krzewiąc polskość zostali kierownikami powstałego na parafii chóru oraz biblioteki.
Niestety nie omijały międzyrzeckiego kościoła nieszczęcia. 2 sierpnia 1888 roku burza gradowa wybiła wszystkie szyby kościoła od strony północno-zachodniej. Jednak najbardziej kościół został uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 roku.
Trudna powojenna sytuacja sprawiła, iż wielu wyznawców skłoniło się do opuszczenia swych małych Ojczyzn i emigracji „ na Zachód”, inni przenieśli się w pobliże Międzyrzecza ( np. Bielsko, Jaworze).
Przez wiele powojennych lat, dzięki zabiegom ówczesnego proboszcza – ks. Gustawa Molina – bezinteresownej pomocy i ofiarności parafian, dotacjom i pomocy innych parafii, jak również Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odremontowano zarówno międzyrzecki kościół, jak i kaplicę w Mazańcowicach. Nadto zadbano o remont zniszczonego mienia kościelnego.
W 1982 roku nowym proboszczem Parafii Ewangelickiej w Międzyrzeczu został ks. Jan Lech Klima. W czasie jego posługi odnowiono elewację kościoła, wykonano remont dachu kaplicy w Mazańcowicach oraz na bieżąco prowadzono wiele prac renowacyjno-budowlanych.
Jak już wspomniano, początkiem roku 1993 spłonął kościół rzymskokatolicki. Z inicjatywy ks. Klimy oraz z Rady Parafialnej Kościoła Ewangelickiego w Międzyrzeczu użyczono świątyni wyznawcom Kościoła Rzymskokatolickiego. Przez siedem lat msza niedzielna oraz inne ważne uroczystości Kościoła Rzymskokatolickiego ( chrzty, komunia święta, bierzmowanie, śluby, pogrzeby) odbywały się w kościele ewangelickim. Bardzo wzmocniło to i ubogaciło więzy ekumeniczne. Gest ten został doceniony na szczeblu powiatu, a ks. Jan Lech Klima został wyróżniony w roku 2003 nagrodą księdza Józefa Londzina.
Obecny proboszcz ks. Andrzej Dyczek jest siódmym księdzem parafii międzyrzeckiej. Został wprowadzony w urząd 26 stycznia 2003 roku.
Obecnie Parafia Ewangelicko-Augsburska w Międzyrzeczu liczy 530 dusz i obejmuje swoim terytorium Międzyrzecze, Mazańcowice, Ligotę oraz Bronów.
W parafii działają obecnie dwa chóry. „Dorośli śpiewacy” obchodzili w roku 2016 swoje 85-lecie, natomiast dziecięco-młodzieżowy chór „Allegro” istnieje od 15 lat. Obydwa chóry od 2014 roku prowadzi Agnieszka Brzezicka

 

Chóry organizują koncerty nie tylko w Międzyrzeczu, ale również w bratnich parafiach. Często upiększają nabożeństwa, śluby i służą posługą podczas pogrzebów. Tradycją stały się coroczne koncerty kolęd, na które przychodzą nie tylko parafianie, ale również siostry i bracia zaprzyjaźnionych zborów.
Ważną częcią duchowego życia parafii są nie tylko niedzielne nabożeństwa i szkółka dla dzieci, ale również tygodniowe nabożeństwa adwentowe, pasyjne spotkania biblijne, spotkania młodzieży, zebrania koła pań, zajęcia katechetyczne i nauka konfirmacyjna. Nie zapominamy również o seniorach, dla których organizowane są specjalne spotkania.
Parafianie kościoła w Międzyrzeczu spotykają się nie tylko na nabożeżstwach, ale również spędzają ze sobą wolny czas. Organizowane są pikniki parafialne, na których w miłej i serdecznej atmosferze można wypocząć i zrelaksować się. Od kilku lat organizowane są parafialne wycieczki. Do tej pory zwiedziliśmy Dolny Śląsk, Karkonosze, Mazury, a także stolice Czech, Austrii, Słowacji i Węgier. Wcześniej w roku 1986 chór parafialny pod dyrekcją Erwina Stokłosy, wraz ze swoim duszpasterzem przebywał przez dwa tygodnie z występami koncertowymi w okolicach Stuttgartu. Parafia organizuje również czas najmłodszym. W wakacje organizowane są półkolonie, a w czasie ferii zimowych zabawa karnawałowa i zajęcia plastyczne. Młodzież naszej parafii uczestniczy w wielu różnych inicjatywach: nabożeństwach młodzieżowych, ewangelizacjach, forach młodzieży ewangelickiej, ogólnopolskich zjazdach młodzieży, spotkaniach młodzieży siedmiu parafii (Bielsko, Stare Bielsko, Biała, Jaworze, Międzyrzecze, Wieszczęta, Czechowice-Dziedzice). Parafia posiada również drużynę piłkarską, która startowała wielokrotnie m.in. w turnieju halowym im ks. Hauptmana w Zabrzu.

 


Tradycyjnie organizowane są wspólne wyjazdy duszpasterza z konfirmantami. W tym czasie młodzież ma okazję w luźnej formie przyswajać materiał niezbędny do zaliczenia egzaminu konfirmacyjnego. Nadto chwile spędzone razem pozwalają lepiej się poznać.
Już piętnasty rok wydawana jest gazetka parafialna – Posłaniec Parafialny.
Parafia uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych takich jak: „Kromka chleba”, „Skarbonka diakonijna”, „świece wigilijne”, „Jeden prezent, jeden uśmiech”.
W Międzyrzeczu na co dzień dbamy o relacje ekumeniczne. Mają one swój wyraz w organizowanych wspólnie z wyznawcami Kościoła Rzymskokatolickiego nabożeństw ekumenicznych, wspólnych dożynek czy spotkań opłatkowych.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Międzyrzeczu w 2016 roku przeżywała jubileusz 150-lecia.

 

Od roku 1866 – Parafią opiekowali się następujący księża:

  • ks. Krzywoń Andrzej
  • ks. Pustówka Paweł
  • ks. Gajdzica Jan
  • ks. Mikler Erwin
  • ks. Molin Gustaw
  • ks. Klima Jan
  • i obecnie ks. Dyczek Andrzej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020