Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Wniosek do PROW Straakw OSP MG
data dodania: Wtorek 31 sierpnia 2010

W dniu 24 sierpnia br. Straacy OSP MG zoyli wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, konkursu "Odnowa i rozwój wsi" na rozbudow i remont Stranicy. czna warto proponowanych we wniosku prac opiewa na ponad 500.000 z, w tym ok. 350.000 dofinansowania.

W zwizku z tym, e w ubiegym roku samorzd gminy Jasienica odmówi Straakom pomocy i nie zoy analogicznego wniosku do PROW, co skutkowao utrat szansy na uzyskanie dofinansowania (w roku 2009 pienidzy byo wicej niz wniosków), w tym roku Straacy postanowili sami przygotowac i zoy w/w wniosek.  

Aby tego dokona Straacy oraz osoby ich wspierajce spoecznie wykonali wiele prac przygotowawczych - uzyskali i zarejestrowali w sdzie status Organizacji Poytku Publicznego, samodzielnie napisali wniosek unijny, dokonali aktualizacji kilku kosztorysów a take podjli negocjacje z bankami w sprawie promesy na kredyt bankowy, z którego mogliby sfinansowa zadanie w przypadku uzyskania dofinansowania.

Z wielkim zaskoczeniem Straacy przyjli wiadomo, e Wójt Gminy Jasienica do tego samego programu zoy konkurencyjny wniosek na zagospodarowanie otoczenia chatki. Zoenie wniosku przez gmin oznacza, e w przypadku przyznania dofinansowania do projektu gminnego wniosek Straaków zostanie wyeliminowany. Wynika to z istniejcego w PROW - Odnowa Wsi limitu dotacji na soectwo z tego programu. Istotn informacj jest fakt, e Wójt swojej decyzji nie skonsultowa ani z radnymi, ani z sotysem i Rad Soeck Midzyrzecza Górnego.

Z opublikowanych na stronie PROW informacji wynika, e w konkursie cznie zostao zoonych 247 wniosków na ogóln kwot pomocy 70 576 125z. Biorc pod uwag, e zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie podziau rodków PROW limit rodków przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej wynosi 49 652 434z szanse na uzyskanie dofinansowania s na poziomie 70% (w roku 2009 byy na poziomie 100%).

Trzymajmy kciuki by rezultaty tego konkursu byy pomylne dla naszych Straaków.

powrt
Komentarze
 • Czwartek 9 wrze¶nia 2010,09:31:16
  ~ LeM
  Twoje sugestie, e by moe pan wjt by taki troskliwy i zoy asekuracyjny wniosek dla MG wywouje tylko umiech politowania. Daruj sobie, ludzie s inteligentni, nie sdz by kupili tak gadk.
 • Czwartek 9 wrze¶nia 2010,09:30:38
  ~ LeM
  Wyjaniam. Wniosek dla OSP MG zoya jednostka zaraz po jego napisaniu, byo to w dniu 24 sierpnia. Wnioski dla gminy (3 wnioski - MG, MD, Mazacowice) zoya gmina zaraz po ich napisaniu 26 sierpnia. Trudno obwinia Straakw o to, e gmina duej pisaa wnioski ni Straacy. Straacy s nauczeni dziaa szybko, to specyfika tego zawodu. A twoje wywody homosapienssapiens s niepowane. 1. wniosek zoya jednostka OSP, zgodnie z terminem. Uwaasz, e Prezes mia powstrzyma Straakw przed skadaniem wniosku w terminie, skoro ju by napisany i skompletowany? 2. pytaem wicewjta czy mia polecenie zoenia wniosku gminy w drugiej kolejnoci, uzyskaem odpowied, e wjt nic takiego nie poleci. Wjt majc 14 soectw mg spokojnie zoy wniosek np. dla Grodca, Bier, Wieszczt, Bielowicka, Roztropic, az, witoszwki itd., te soectwa te powinny si rozwija. Skadanie wnioskw ponad limit dla MG nie byo potrzebne, mona byo co zrobi w innych soectwach. Twoje sugestie, e b
 • Poniedziałek 6 wrze¶nia 2010,22:09:36
  ~ homosapienssapiens
  2. Pan Wieczerzak dziaa w porozumieniu z Wjtem, ktry zdecydowa o zoeniu jako drugi wniosku Gminy, asekuracyjnie gdyby okazao si, e wniosek OSP z jakichkolwiek powodw zostaby odrzucony (DLACZEGO JEDNAK O TYM FAKCIE NIE POWIADOMI INNYCH JAKE PRZECIE ZDZIWIONYCH STRAAKW). Powysza analiza daje do zastanowienia; CZYTELNIK MOE WYBRA – WTPI W INTELIGENCJ CZY TE MORALNO AUTORA ARTYKUU?!
 • Poniedziałek 6 wrze¶nia 2010,22:08:10
  ~ homosapienssapiens
  Czytajc powyszy artyku odnosz wraenie, i autor poddaje w wtpliwo inteligencj czytelnikw. Zastanwmy si nad faktami: 1. Zastpc Wjta Gminy Jasienica jest Krzysztof Wieczerzak 2. Prezesem OSP Midzyrzecze Grne jest Pan Krzysztof Wieczerzak 3. Wjt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna w okresie skadania wnioskw by na przeszo 2 tygodniowym urlopie, zastpowa go Krzysztof Wieczerzak, Prezes OSP MG. 4. JAK TO MOLIWE, E PREZES OSP NIE WIE, CO PODPISA I ZOY W IMIENIU GMINY JASIENICA JAKO ZASTPCA WJTA GMINY JASIENICA?!! Istnieje kilka moliwych wytumacze sytuacji opisanej w artykule, w kontekcie analizy bezspornych faktw: 1. Pan Wieczerzak bez porozumienia z Wjtem Gminy Jasienica, wbrew obowizkom subowym, dziaajc na szkod Gminy, o ktrej interesy winien dba przede wszystkim zoy uprzedzajco wniosek OSP eliminujc tym samym moliwo otrzymania dofinansowania dla wniosku zoonego przez Gmin 2. Pan Wieczerzak dziaa w porozumieniu z Wjtem, ktry zd
 • Pi±tek 3 wrze¶nia 2010,10:08:21
  ~
  ten czowiek nigdy w stray nie by z sikawk do poaru nie jedzi co on moe wiedzie o stray. W nim tylko zawi i nienawi e nasi straacy nie ulegli jego matactwon to teraz si mci

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020