Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kolektory, oczyszczalnie, piece ...
data dodania: Niedziela 10 paĽdziernika 2010

Na portalu www.jasienica.com.pl ukaza si artyku z informacjami na temat moliwoci otrzymania przez mieszkaców naszej gminy dofinansowania do inwestycji, które maj pozytywny wpyw na rodowisko. W zwizku z tym, e temat ten interesuje równie mieszkaców Midzyrzecza, niniejszym go prezentujemy:

Red.:
Czy mieszkaniec naszej gminy moe otrzyma dofinansowanie na monta kolektorów sonecznych? Jeeli tak to jak wyglda taka procedura. Jeeli nie to czy gmina planuje wprowadzenie takiej moliwoci? Czy s na to szanse?

Urzd:
Gmina Jasienica nie wprowadzia dofinansowania do kolektorów sonecznych. W obecnym stanie obowizujcych przepisów z dniem 01.01.2010r. nie ma moliwoci dofinansowania poniesionych kosztów przez osoby fizyczne m.in. zwizku w z montaem kolektorów sonecznych. Z posiadanych informacji takie dofinansowanie prowadzi Bank Ochrony rodowiska ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biaa dofinansowanie wynosi 45%. Gmina nie planuje wprowadzenia takiego dofinansowania.

Red.:
Czy mieszkaniec moe otrzyma dofinansowanie na instalacj przydomowej oczyszczalni cieków?

Urzd:
Mieszkacy z uwagi na zmian przepisów z dniem 01.01.2010r. nie maj moliwoci ubiegania si o dofinansowanie kosztów zwizanych z budow przydomowych oczyszczalni cieków. Taka moliwo bdzie moliwa po zmianie przepisów w ustawach Prawo ochrony rodowiska oraz o finansach publicznych, które obecnie uniemoliwiy wypat dofinansowa z budetu gminy dla osób fizycznych. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej moliwoci. Po zmianie przepisów mamy nadziej, e dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni cieków, które funkcjonowao od 1999r. do koca 2009r. powróci.

Red.
Czy istnieje program wymiany pieców wglowych np. na piece gazowe lub na groszek?

Urzd:
Nie ma takiego programu. Obowizywa w latach 2006-2008. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej moliwoci uruchomienia programu i jednoczenie wypacania dofinansowa.

za: www.jasienica.com.pl

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020