Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W dniu 12 marca 2011 roku w Stranicy OSP odbyo si Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym. W trakcie Zebrania przedstawione zostay sprawozdania i najwaniejsze informacje dotyczce pracy jednostki w roku 2010. Sprawozdanie merytoryczne przedstawi Prezes Zarzdu dh Krzysztof Wieczerzak, sprawozdanie finansowe Skarbnik dh Anna Gacek, natomiast sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej przewodniczcy tej komisji dh Bronisaw Wydra. Po przedstawieniu sprawozda i planu pracy na rok 2011 miaa miejsce dyskusja, w której gos zabrali m.in.: Prezes Zarzdu Gminnego OSP dh Janusz Pierzyna, sotys Midzyrzecza Górnego Maria Guc-Mrzyk, proboszcz parafii katolickiej ks. Witold Grzomba oraz Przewodniczcy Koa Emerytów i Rencistów Henryk Kozik.

Miym akcentem spotkania byo wrczenie specjalnego wyrónienia, przyznanego przez Zarzd OSP MG druhowi Jerzemu Blachurze za szczególne powicenie i  bohatersk postaw podczas ubiegorocznej powodzi.

Zaproszeni gocie oraz druhowie mieli te okazj odwiedzi wyremontowan ze rodków unijnych wietlic wiejsk, znajdujc si na zapleczu remizy.

Zebranie wybrao delegatów na Zjazd Gminnego Zwizku OSP, a take przedstawiciela do Zarzdu Gminnego, którym zosta prezes dh Krzysztof Wieczerzak.

W wolnych wnioskach prowadzcy Zebranie dh Leszek Mroczko przekaza straakom podzikowania od uczestników projektu internetowej obserwacji gniazda bociana biaego za udzielan pomoc tym ptakom, a take trosk o gniazdo oraz jego coroczn konserwacj.

Na zakoczenie Zebrania odbyy si gosowania, w których przyjte zostay zarówno sprawozdania jak i plan pracy na rok 2011, a take udzielono absolutorium Zarzdowi. Podjto równie uchwa o wydzierawieniu starej remizy typu DEPO, znajdujcej na „Rudawce” przy ul. Bielskiej.

LeM

Foto: Tomasz Osuch, Rafa Ryszka

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020