Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna

O Stowarzyszeniu ...
data dodania: Poniedziałek 30 czerwca 2008

Dane Stowarzyszenia:
 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 

43-392 Międzyrzecze Górne 511

 

 

 NIP: 9372569801 

KRS: 0000308327  REGON:  240957232

nr konta: BS Jasienica 22 8117 0003 0031 0343 2000 0010

 

 

e-mail: poczta@miedzyrzecze.org.pl
strona internetowa: www.miedzyrzecze.org.pl

rok założenia: 2008

Nasze Logo:

 

 

Akty prawne:

STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza

POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

 

Władze Stowarzyszenia:

III Kadencja 2016-2020

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezezs Zarządu Krzysztof Wieczerzak

 • Vice prezes Zarządu Barbara Mroczko

 • Vice prezes Zarządu Janusz Kędziora

 • Skarbnik Joanna Czarniecka

 • Sekretarz Danuta Polak

 • Członek Zarządu Maria Głuc-Mrzyk

 • Członek Zarządu Tomasz Osuch

 • Członek Zarządu Jacek Paździor

 • Członek Zarządu Ewa Beruś

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Przewodnicząca Agnieszka Karolewicz

 • Zastępca Przewodniczącego Bernadeta Łuszczewska-Gruszka

 • Członek Komisji Krzysztof Czader

 

 

II kadencja 2012 - 2016

Zarząd Stowarzyszenia:

 

 • Krzysztof Wieczerzak - prezes
 • ks. Witold Grzomba - wiceprezes
 • śp. Leszek Mroczko do Grudnia 2014 roku, później Barbara Mroczko - wiceprezes
 • Tomasz Osuch - skarbnik
 • Danuta Polak - sekretarz
 • Maria Głuc-Mrzyk - członek zarządu
 • Janusz Kędziora - członek zarządu
 • Bogdan Mańdok - członek zarządu
 • Jacek Paździor - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 

 • Małgorzata Drzewicka - przewodnicząca
 • Stanisław Cypcer - zastepca przewodniczącego
 • Ewa Beruś

I kadencja 2008 - 2012

Zarząd Stowarzyszenia:

 

 • Krzysztof Wieczerzak - prezes
 • Genowefa Kopeć - wiceprezes
 • Leszek Mroczko - wiceprezes
 • Władysława Fedyczkowska - sekretarz
 • Tomasz Osuch - skarbnik
 • ks. Andrzej Dyczek - członek zarządu
 • ks. Witold Grzomba - członek zarządu
 • Maria Iskrzycka - członek zarządu
 • Elżbieta Szczyrbowska - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 

 • Zbigniew Jurzak - przewodniczący
 • Małgorzata Drzewicka - zastepca przewodniczącego
 • Grażyna Biernot


PO CO JESTEŚMY

Celem naszego stowarzyszenia jest wykorzystanie społecznej energii mieszkańców, wspartej pozyskiwanymi z różnych źródeł funduszami, do wszechstronnego rozwoju Międzyrzecza. Dotyczy to szeregu działań z zakresu kultury, kultywowania tradycji regionalnej, organizacji ciekawych imprez i konkursów, działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska a także szeroko pojętej działalności wydawniczej. Ważną częścią naszej pracy jest działalność informacyjna, prowadzona poprzez serwis internetowy, dzięki czemu mieszkańcy doskonale orientują się, co się w naszej miejscowości dzieje.
W naszej działalności staramy się promować na zewnątrz Nasze Międzyrzecze, natomiast w zakresie działań wewnętrznych promujemy zachowania o charakterze prospołecznym, kulturowym, integracyjnym i ekumenicznym.


CO NAM SIĘ DO TEJ PORY UDAŁO

 • utworzyliśmy serwis internetowy Międzyrzecza www.miedzyrzecze.org.pl, który w roku 2010 w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" został uznany najlepszym serwisem internetowym sołectwa w naszym województwie;
 • wydaliśmy 6 publikacji książkowych, w tym książkę "Międzyrzecze", dwa tomy literatury Walentego Krząszcza, księgę parafialną parafii św. Marcina za okres 1522- 1939, album fotograficzny "Międzyrzecze w obiektywie" oraz folder "Izby Regionalne w powiecie bielskim". Dwie kolejne publikacje są obecnie w opracowaniu;
 • zorganizowaliśmy wiele imprez dla mieszkańców, w tym dożynki sołeckie, festyny charytatywne, koncerty muzyczne, biesiady. Do najciekawszych imprez, współorganizowanych przez nasze stowarzyszenie należały: impreza plenerowa "Powrót do przeszłości", wystawa haftowanej repliki obrazu "Bitwa pod Grunwaldem" oraz impreza muzyczna "Przystanek ProchOFFnia";
 • zorganizowaliśmy wiele spotkań z ciekawymi ludźmi - podróżnikami, historykami, pisarzami, poetami, politykami;
 • prowadzimy działalność edukacyjną dla mieszkańców poprzez organizację szkoleń oraz kursów z zakresu obsługi komputera i Internetu, prowadzenia własnej działalności itp.
 • zorganizowaliśmy dwa konkursy fotograficzne, na które łącznie wpłynęło ponad 1000 prac kilkudziesięciu autorów;
 • od kilku lat prowadzimy internetowy monitoring dwóch gniazd bociana białego w okresie letnim oraz dokarmiania ptaków w okresie zimowym;
 • udało się nam zintegrować mieszkańców do wspólnej pracy poprzez organizację wydarzeń, realizowanych wspólnie przez wiele organizacji. Dzięki dobrej współpracy z OSP Międzyrzecze Górne, Kołem Gospodyń Wiejskich, Gminnym Ośrodkiem Kultury, a także innymi organizacjami i instytucjami udało się nam zorganizować wydarzenia o zasięgu regionalnym;
 • w okresie 5 lat działalności pozyskaliśmy 23 granty gminne, powiatowe oraz unijne na łączną kwotę blisko 300.000zł, w tym 6 projektów Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Bielska" na kwotę 125.000zł. Pozyskane fundusze pozwoliły nam na prowadzenie aktywnej i wszechstronnej działalności.

Za działalność na polu kultury, w tym działalność wydawniczą, Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie Starosty Bielskiego


Grupy Tematyczne:

Wiele działań Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza jest prowadzonych przez grupy tematyczne. Obecnie istnieje 9 grup tematycznych:

Nazwa Grupy Tematycznej Osoba prowadząca
Edukacja Maria Głuc-Mrzyk
Ekologia, Ochrona Środowiska Tomasz Osuch
Fotografia, Film Danuta Polak
Komputery, Internet Leszek Mroczko
Kultura, Tradycja ks. Witold Grzomba
Organizacja Imprez Krzysztof Wieczerzak
Ornitologia, Przyroda Jacek Paździor
Sport, Rekreacja Bogdan Mańdok
Turystyka, Krajoznawstwo Janusz Kędziora

Każdy członek SPM może zgłosić akces i pracować w dowolnej liczbie wybranych przez siebie grup tematycznych.

Jeśli jesteś członkiem SPM i chciał(a)byś dołączyć do istniejących grup tematycznych, wyślij e-maila ze zgłoszeniem na adres
poczta@miedzyrzecze.org.pl. W e-mailu podaj swoje imię i nazwisko, nazwę grupy lub grup tematycznych, w których chciał(a)byś pracować a także nr telefonu kontaktowego.

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem SPM a chciał(a)byś rozwijać swoje zainteresowanie w którejś z naszych grup tematycznych,
zapisz się do Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza i dołącz do tych grup, których tematyka jest Ci najbliższa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również osoby mieszkające poza Międzyrzeczem.

Przy okazji informujemy, że od 2013 roku obniżone zostają składki członkowskie z tytułu przynależności do SPM. Roczna składka dla osób dorosłych wynosi 30,- zł, składka ulgowa dla młodzieży uczącej się oraz emerytów wynosi 15,- zł rocznie.

 

Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015