Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W naszym serwisie czsto informujemy o wspólnych dziaaniach rónych grup spoecznych, realizowanych dla dobra naszej miejscowoci. Praca ta realizowana jest przede wszystkim w ramach organizacji spoecznych - Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza, Ochotniczych Stray Poarnych, Kó Gospody Wiejskich, Koa Emerytów i Rencistów. Zdarza si równie, e takie inicjatywy powstaj poza organizacjami spoecznymi, na zasadzie lokalnej inicjatywy okrelonej grupy mieszkaców.

W tym krótkim artykule przedstawiamy ciekaw inicjatyw mieszkaców ulicy Widok, którzy "skrzyknli si" i wspólnie wykonali prac majc na celu popraw bezpieczestwa ruchu drogowego na tej drodze.

Kilka dni temu wykonywane byy prace przy nowo wybudowanym chodniku przy ul. Widok. W wyniku frezowania starego asfaltu midzy chodnikiem i jezdni pozyskano tzw. "kor", któr radny Tomasz Osuch oraz wicewójt Krzysztof Wieczerzak zaproponowali wykorzysta do utwardzenia pobocza tej drogi. Droga Widok to bardzo uczszczana obecnie ulica, z duym nateniem ruchu. Poszerzenie pobocza jest wic bardzo zasadne. Niestety okazao si, e obecnie soectwo nie dysponuje ju rodkami finansowymi, pozwalajcymi na zlecenie wykonania tych prac.

W zwizku z tym pani sotys Maria Guc-Mrzyk zwrócia si do mieszkaców o pomoc w wykonaniu niezbdnych prac. Proba ta spotkaa si z duym pozytywnym odzewem, w rodowe popoudnie mieszkacy licznie przybyli i w kilka godzin  dua cz pobocza zostaa utwardzona. Prace te kontynuowane byy równie w sobot. Obecnie pozostao tylko skropienie mas asfaltow i pobocze bdzie trwae.

Po tej akcji pani sotys Maria Guc-Mrzyk napisaa: "Sotys Midzyrzecza Górnego dzikuje 12 mieszkacom ul. Widok za udan akcj urzdzenia poboczy przy swojej ulicy. Akcja ta jest przykadem jak wspólnie mona wykona kawa dobrej roboty,
dziaajc aktywnie razem".

LeM

Foto: Krzysztof Wieczerzak

powrt
Komentarze
  • Poniedziałek 5 wrze¶nia 2011,17:12:00
    ~ LeM
    Dziki Piotrze za uzupenienie relacji. Przyznam, e o pracy spoecznej w sobot nie wiedziaem, std nie byo o tym wzmianki w artykule. Po Twoim wpisie informacja ta zostaa dodana. Jeszcze raz serdecznie dzikujemy wszystkim, ktrzy pracowali przy tej drodze.
  • Poniedziałek 5 wrze¶nia 2011,15:06:29
    ~ Piotr
    Witam. Chcialbym wyrazi swoje zdanie na temat przedstawionej powyej relacji. Ot prace te nie zakoczyy si w rod i wcale nie "Pozostao tylko skropienie mas asfaltow i pobocze bdzie trwae.". Ot prace w opisanym w zakresie zostay zakoczone w dniu 03.09.2011 (sobota), a nie w rod. Jest to mae minicie si z prawd, poniewa w sobot prace owe koczyo dwch panw zamieszkujcych w tym rejonie. Do tego momentu tj. do soboty nie obsypano urobkiem bitumicznycm ok. 1/3 dugoci pobocza i wanie ci ludzie dokoczyli te prace. Dzikuj.

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020