Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Ze Zwizku Modziey Ewangelickiej - 1932 r.
data dodania: Niedziela 30 paĽdziernika 2011

Ze Zwizku Modziey Ewangelickiej – 1932 r.

Midzyrzecze. Zwizek Modziey polskiej ewangelickiej po wstpnych pracach przygotowawczych wystpi po raz pierwszy publicznie na wieczorku w niedziel, dnia 10 stycznia br. Najmodszy ze Zwizków lskich, liczebnie saby i w nadmiernie trudnych warunkach pracujcy, zjedna sobie jednak przez pierwsze wystpienie powszechne uznanie w zborze. Wieczorek zagai nader ruchliwy prezes Zwizku, pan naucz. Cienciaa. Witajc serdecznymi sowy obecnych, wskaza na konieczno utworzenia Zwizku Modziey pozaszkolnej, która przechodzc bodaje najwaniejszy okres ycia, pozostaje czsto gsto bez waciwej opieki i ulega licznym wpywom. Nawizujc do zda p. prezesa, da podpisany wyraz swej radoci z powodu zaoenia Zwizku i jego pracy. Obj on bowiem modzie odlegych od kocioa gmin parafji, dzieci domów pooonych w rozproszeniu i daje im w zamian za ofiarowany wolny czas moliwo dalszego ksztacenia si. Zwizek wie jednostki w jednolity front, uzdalnia do zgodnej wspópracy, wychowuje na dobrych synów Kocioa i Ojczyzny, uczc obowizku wzajemnego wspierania si w walce yciowej. I jak do domu Boego najwierniej uczszczaj ci, którzy maj do niego najdalej, tak te nasza modzie z odlegego Bronowa, z Ligoty i Franciszkowia przybywa wiernie na zebrania, próby, wykady i odczyty. Owocem pracy ten wieczorek, odegranie treciwej sztuki p. Karola Bergera ,, Z dawnych dni”, które nastpio po przemówieniu podpisanego. Odegranie tej dla nas ewangelików wiekopomnej sztuki przez nasz modzie, wypado nad oczekiwanie dobrze. Poznalimy w niektórych czonkach wprost talenty aktorskie, a w ich akcji zawdziczamy, e tre sztuki wywara gbokie wraenie na zebranych. Stany przed nami one, wielkie, cikie – o wiele cisze czasy, ni dzisiejsze; stanli ludzie bez skarbów i majtków, ,,ubodzy a wszake bogaci, bo wiadomi skarbu ewangelii. Wszystkim aktorom, a przede wszystkim wiczcym p. Cienciale i Lasocie za to przedstawienie cze i uznanie oraz Szcz Boe na przyszo!

    Po krótkiej przerwie odegrano jeszcze weso sztuk ,, Szczcie w nieszczciu” i po wypowiedzeniu przez jednego z czonków arcywesoego monologu nastpia zabawa taneczna licznie zgromadzonych goci. Czulimy si jak w gronie jednej rodzinie; nie byo adnych zakóce i nieporozumie mimo wielkich rónic wród goci i rozbienoci w pogldach narodowych i socjalnych. Bawili si Polacy i Niemcy, modzie siedlacza i robotnicza w zupenej jednoci i zgodzie. Za ten dar piknej zgody w zborze naszym, którzy nam jedni zazdroszcz, a drudzy podziwiaj, jestemy wdziczni Bogu i szanowa go chcemy nadewszystko.

    Praca w Zwizku idzie torem wyznaczonym przez Statut i Gówny Zarzd. W najbliszym czasie zaoon bdzie biblioteka i czytelnia, z której czonkowie zboru bd mogli korzysta. Regularnie odbywaj si wykady z przeroczami treci ogólnoksztaccej przez pp. nauczycieli i budujcej przez ks. pastorów; w przyszoci utworzymy Kóko biblijne modziey. Narazie jestemy zadowoleni z owoców dotychczasowej pracy, który stawiaj nasz Zwizek niemal na równi z istniejcym od 10 lat Zwizkiem niemieckim w Midzyrzeczu Górnem, i Zwizkiem co do jzyka mieszanym w Mazacowicach, które wawo i owocnie pracuj. Mamy wic zorganizowan ca modzie zboru i yczymy jej oraz jej kierownikom bogosawiestwa Boego w godnej trudów i znojów pracy. ks. Gaj.

    W/w artyku ukaza si w gazecie Pose Ewangelicki nr 4 dn. 23 stycznia 1932 r.- pisownia oryginalna.

 Midzyrzecze. Praca tut. Koa postpuje stale naprzód. Do biblioteki otrzymao Koo kilkadziesit ksiek od miejscowego ks. pastora Gajdzicy. Poniewa niektóre ksiki byy nieoprawne, dlatego sami czonkowie z p. naucz. Lasot oprawiaj je bezinteresownie, za co naley si im uznanie. Pomieszczenie dla biblioteki take ju mamy. Dziki staraniom miejscowego ks. pastora otrzymalimy now, du szaf, w której oprócz ksiek bdziemy mogli przechowywa wszelkie kostjumy i inne rzeczy potrzebne do przedstawie. Za ofiarowane ksiki oraz szaf tutejszemu Kou, skada Zarzd serdeczne podzikowanie. 

   W/w artyku ukaza si w gazecie Pose Ewangelicki nr 12 dn. 19 marca 1932 r.- pisownia oryginalna.

opracowa: Mariusz Fender

 

 

 
 
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020