Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kalendarz Ewangelicki na rok 1933
data dodania: Wtorek 1 listopada 2011

Kalendarz Ewangelicki rok 1933

Ze zboru w Midzyrzeczu mamy w tym roku dusze sprawozdanie. Ilo chrztów, lubów i pogrzebów w porównaniu z latami przedwojennymi spada tutaj do poowy. Przyczyna ley w obecnych cikich czasach, ale tez w duchu czasu i usposobieniu dzisiejszego czowieka. luby odbywaj si czsto w obecnoci tylko czterech osób, zabaw tanecznych nie bywa przy weselach, zwykle natomiast urzdza si zbiórki na koció i ubogich. Sekciarstwo ogranicza si do dwóch spokrewnionych ze sob rodzin, które skaniaj si do zielonowitkowców. Na naboestwach niedzielnych bywa przecitnie obecn jedna trzecia zborowników. Nader chtnie uczszczaj te zborownicy do nowego kocióka w Mazacowicach gdzie okazuje si potrzeba dorobienia siedze mimo znacznego obcienia dugiem tego domu Boego. W kociele w Midzyrzeczu zaprowadzono czciowo elektryczne ogrzewanie awek, które nie jest taniem ale oddaje w zimie nieocenione usugi. Palc spraw dla zboru (jak i w Bielsku i Starem Bielsku) jest wydanie nowego niemieckiego piewnika kocielnego, wyczerpanego od blisko ju dziesiciu lat, i wewntrzny remont kocioa pierwszy od czasu jego zbudowania przed 66 laty.

Biblij i modlitewników sprzedano w zborze w roku ubiegym 25 sztuk; pisma kocielne pobierao okrgo 100 osób; kalendarzy rozprzedano przeszo 500, nadto 75 ciennych.

Nauki religji udziela Ks. Pastor w 20 godzinach tygodniowo i odbywa raz w miesicu specjalne naboestwa dla dzieci. Uczszczanie na nauke religji jest regularne i sumienne i zbór dostarcza dzieciom bezpatnie podrczników do tej nauki.

Modzie dorastajca zrzesza si w trzech zwizkach, które pod kierownictwem pp. nauczycieli pracuj pilnie w chórach, bibliotekach, na wieczorkach i przez odczyty.

Ubogich, starców i bezrobotnych, otacza zbór troskliw opiek. Wydano na nich prócz specjalnych ofiar wprost z kasy zborowej w ubiegym roku 3.000 z; czonkinie zwizków modziey szyja bezpatnie bielizn dla najuboszych, zbór troszczy si o wyszukanie zajcia bezrobotnym.

„ycie zborowników, na ogó spokojne, przechodzi z wolna nieunikniony przeom i przewrót duchowy i umysowy, o którym jednak powiadamy, i objawi on moc Boga wiecznego, który czyni j skuteczn w saboci czowieka. Przeto z apostoem Pawem nie narzekamy, ale – znajdujemy upodobanie w niemocach, potwarzach, potrzebach, przeladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo gdy my sabi, tedy On mocny.” (2Kor.12,10.)

          W/w artyku ukaza si w Kalendarzu Ewangelickim na rok 1933 r.- pisownia oryginalna.

opracowa: Mariusz Fender

 
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020