Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kazanie na 124 pamitka Zaoenia i Powicenia Kocioa w Midzyrzeczu-15.07.1990r.
data dodania: Poniedziałek 5 marca 2012

124 Pamitka Zaoenia i Powicenia Kocioa w Midzyrzeczu- 15.07.1990

kazanie- ks. radca Ryszard Janik

– proboszcz w Jaworzu

,, Na ostatek, bracia, módlcie si za nas, aby Sowo Paskie krzewio si i rozsawiao wszdzie, podobnie jak u was,

I abymy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i zych; albowiem wiara nie jest rzecz wszystkich.

A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec bdzie od zego.

Co za do was, to mamy ufno w Panu, e to, co wam rozkazujemy, czynicie i czyni bdziecie.

Pan za niech kieruje serca wasze ku mioci Boej i ku cierpliwoci Chrystusowej.”         2 Tes 3,1-5

 

      To radosne wydarzenie dla chrzecijan, móc uczestniczy w tak pamitnym dniu narodzin tych sieni Paskich i otwarcia ich bram, aby w nie przez ponad 120 lat wchodzi mogli ci wszyscy, w których sercu odzywa si ów pikny Psalm; ,,Uradowaem si, gdy mi powiedziano: do domu Pana pójdziemy.” (Ps 122,1)

      Tak te uradowany waszym zaproszeniem na dzi, chc na wstpie tego kazania podzikowa drogiemu Ks. Proboszczowi i zacnej Radzie Parafialnej!

Wypikniae wasze sienie i przyodziane w now szat zachcajc do przyjcia tu po bogosawiestwo radoci i pokoju, których trwaoci Wam jako Zborowi ycz. A yczenie to pomaga mi ap. w. Pawe sformuowa w szczególny sposób, abycie nieustannie doznawali,  e    

„Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec bdzie od zego”. (w.3)

A chyba wszyscy rozumiemy, co w takim yczeniu jest zawarte.

                                          

      To wspaniae, e nam chrzecijanom jest powiedziane: Wy macie Pana -„Jezus Chrystus wczoraj i dzi, ten sam i na wieki.” On Was miuje. On was strzee. On jest tu dla Was! i nawet jeli Zycie tak si potoczy, e dokucza nam li i faszywi, gdy przeszkody i przeciwnoci wycisn si na codziennoci, gdy niewiara i bawochwalstwo otoczenie stawia bdzie wiar pod wtpliwo, bd nawet przeladowanie nastanie, patrzcie wówczas na waszego Pana, na cierpliwo Chrystusow, na Jego krzy. On w najwikszym cierpieniu skryty by w mioci Boej. To potwierdzia Wielkanoc.

      Tylko tak nie przeoczymy tego, co wielu ludzi przeocza, mianowicie co Koció czyni Kocioem. Co w tym przewrotnym i upadajcym wiecie czyni zbór miejscem zaproszenia i miejscem posilenia: „Pójdcie do mnie wszyscy Ja wam sprawi ukojenie.”

      Dlatego ap. w. Pawe daje nam najpotrzebniejsz rad i pomoc, aby zbór móg „trwa niewzruszenie”, „ czyni dobrze”, i „nie dobre sowo.” (2,17)

      On nam wskazuje drog, która do tego prowadzi.

 

MODLITWA O KRZEWIENIE I ROZSAWIANIE SOWA

1. MODLITWA O KOCIÓ W JEGO POSANIU

Ap. w. Pawe dobrze o tym wie. On wie , e Koció musi przej swoje drogi dziejów, które zanim osign swój cel, bywaj drogami midzy przewrotnoci i zem a wiernoci i opatrznoci Pask. Powtarzam ap. Pawe to dobrze zna. sam t histori tworzy i przez ni przeszed. Bowiem dy do zadania cierpie Kocioowi Chrystusowemu i sam przez nie musia przej, wiele dla Chrystusawycierpiawszy!

A to wpisane jest równie w nasze dzieje Kocioa, jako te i dzieje Waszego zboru. Bo midzy biegunami wiary a przewrotnoci ludzkiej przebiegay.

Ks. Marcin Luter zgoa w proroczej formie powiada – „Cho diabów peen byby wiat, co pokn nas by chcieli, My nie boimy si ich zdrad, bdziemy triumf mieli.” – ale „Niech sowo wzrusza strzeg si!”

Dzi ludzie gono zadaj pytanie – „Jaka jest przyszo Kocioa?” I to nie tylko tu… w Kociele diaspory… to take tam, gdzie obok liczebnie wikszych kocioów chrzecijaskich, wyrastaj meczety rosncych w potg mahometan!

My musimy zdawa sobie spraw, e koció jeszcze yje i dziaa w czasie. Ale ap. Pawe wskazuje Koció przyszoci! I jakby powiada: chcecie przyszoci, która yje z przyszoci Boej – to módlcie si za Koció Sowa! Bdcie w nim, bo w nim jest Sowo!

wiat jest polem bitewnym, a gdzie Sowo Ewangelii jest zwiastowane, tam Chrystus mocom wrogim, przewrotnym, zym – wyrywa czowieka! Jezus Sowem nie walczy przeciw czowiekowi, lecz o czowieka!

To w Jego naladowaniu mamy walczy my – duchow zbroj! A w szczególnoci modlitw! Bowiem jak wyrazi to Luter „najtrudniejsze boje staczaj chrzecijanie na klczkach.” Wierzymy – „Wiele moe modlitwa wierzcego.”

Ku temu Kocioowi dany jest czas. Cho nieraz w dowiadczeniu.

 

2. MODLITWA O KOCIÓ W OBECNOCI TEGO WIATA

 

To w pierwszym rzdzie chodzi o wiadomo, e kto nie ma stosunku do konkretnego zboru i konkretnej chrzecijaskiej osobowoci, ten si niczego nie moe spodziewa. A wic chodzi o dojrzewanie w sowie.

Zbór , który tu przed dziesitkami lat narodzi, rodzi si nieustannie! Lecz on musi dojrzewa, nie starze si!

Dla przyszoci Kocioa jest niezmiernie wana, e cho nas nieraz mao, to jednak „jest jeszcze wystarczajco aru pod popioem” bo „Wierny jest Pan, który utwierdza.” A ewangelia nie jest rozgaszana po pustkowiu. Bóg kae j nie do wiata przewrotnego…

Ale to najpierw z naszej strony w naszym Kociele konieczne jest wicej respektu wobec Sowa Boego! Tu trzeba by! nie musimy si lka odchrystianizowania spoeczestwa, ale nie naley lekceway wielu stojcych na uboczu, spróbujmy ich zaprosi…

 

3. MODLITWA O KOCIÓ W JEGO ZACHOWANIU I UTWIERDZANIU

 

Nie ap. Pawe wzmacnia zbór. On moe sprawi tylko tyle, co mu poleci Pan. Przede wszystkim wskazuje na Jezusa – On wierny, On spolegliwy!

To On powiada – „prawda was wyswobodzi!” Ta Chrystusowa wolno ma i nas uwiarygodni, e yjemy jako Koció, bo yjemy Sowem, w którym obecny jest Chrystus. On te „Niech kieruje serca wasze ku mioci Boej i cierpliwoci Chrystusowej”, abycie zachowali wierno Sowu i zachowani zostali jako Koció przyszoci!... Amen

 Przepisaem zgodnie z oryginaem- Mariusz Fender
 
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020