Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Sprawozdanie z parafii Midzyrzecze za rok 1950
data dodania: Poniedziałek 14 maja 2012

Sprawozdanie z parafii Midzyrzecze przedstawione na zjedzie B.P.G.A w roku 1950.

 

Parafia w Midzyrzeczu zdya nareszcie pokona trudnoci materialne i gospodarcze zwizane z odbudow zniszcze powojennych. Wprawdzie parafianie nasi mimo rehabilitacji nie otrzymali zwrotu swoich gospodarstw rolnych ani budynków- ale s nadal w wikszoci tylko robotnikami rolnymi lub fabrycznymi – to jednak dziki chlubnej ofiarnoci na cele kocielne i przywizaniu do kocioa, stoimy na wasnych nogach, idziemy wci naprzód, odbudowujemy o wasnych siach i upikszamy zewntrznie i wewntrznie nasze budynki kocielne.

Na odbudow kocioa w Midzyrzeczu i kaplicy w Mazacowicach zebralimy na terenie wasnego zboru powane kwoty i zdoalimy zabezpieczy pón. stron dachu kocielnego, zakupi blach, zremontowa dach i rynny na farze, zakupi dachówk i naby pod stron dachu na budynku gospodarczym; dorobi reszt ram okiennych, doszkli okna na farze i odmalowa je zewntrznie, odwiey tarcze na zegarze kocielnym wraz z wskazówkami, przeprowadzi gruntowny remont organ z dokupieniem piszczaek i uruchomieniem 10 registrów.

Dziki ofiarnoci chóru kocielnego i poszczególnych parafian ozdobilimy w kociele krzy i otarz 50 arówkami elektrycznymi, ufundowalimy nakrycie na otarz, odmalowalimy posadzk i ogrodzenie wokó otarza. Take i w pracy charytatywnej przez zorganizowanie chóru kocielnego, szkóki niedzielnej i pomocy Samarytaskiej zrobilimy co byo moliwe w niesieniu pomocy sierotom, wdowom, starcom i najuboszym.

W roku sprawozdawczym zdoalimy te nakadem gospodarczym zamurowa ostatnie lady zniszcze wojennych w kaplicy w Mazacowicach, usun wyom zadany strzaem armatnim, otynkowa kaplic zewntrz, odmalowa wewntrz, wyremontowano tamtejsze organy z uruchomieniem trzech registrów. Fundusze na ten cel zdobylimy z ofiar tamtejszych parafian, z daru B.P.G.A oraz z darów zborów ssiednich: Bielska, Jaworza i Starego Bielska – za które im jeszcze raz dzikujemy.

                                                                               ks. Molin Gustaw

Praca kocielno naboestwowa - rozwija si w zborze naszym pomylnie – coraz pikniejsze uczszczanie na naboestwa w których bierze udzia w parafii liczcej 950 dusz- 16.526 parafian – w cigu caego roku, na jego kad jedn niedziel przypada 241. Wedug danych statystycznych wzrosa równie liczba komunikantów- przewyszajca 200% ilo dusz w zborze. Powanym mankamentem jest jedynie brak nauki religii ewangelickiej w szkole na czem cierpi dzieci szczególnie z Mazacowic, Bronowa i Ligoty, gdzie nie ma ani jednego nauczyciela ewangelickiego, ale i te braki pragniemy wyrówna – zorganizowaniem w zborze dodatkowej nauki konfirmacyjnej.

w/w tekst zosta przepisany zgodnie z oryginaem znajdujcym si w posiadaniu naszej parafii.
opracowa: Mariusz Fender
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020