Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Dyrektor szkoy 1987-2012
data dodania: Niedziela 2 wrze¶nia 2012

Wadysawa Fedyczkowska

Dorobek zawodowy:

- Nagroda Kuratora Owiaty i Wychowania za wybitne osignicia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1985 r.)

- Podzikowania za prac z uczniami zdolnymi Inspektora Owiaty i Wychowania oraz Naczelnika Gminy Jana Bathelta (1985 r.)

- Podzikowania za wyróniajc prac Naczelnika Gminy in. Romana Grenia oraz Inspektora Owiaty i Wychowania Urszuli Panewka (1987 r.)

- Nagroda Dyrektora Delegatury KO (1989 r.)

- Nagroda Kuratora Owiaty i Wychowania (1999 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Antoniego Rycaka (1996 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Antoniego Rycaka (1997 r.)

- Dyplom Uznania Wójta Gminy Jasienica za wkad w utworzeniu i rozwoju miesicznika „Jasienica” (2001 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny(2005 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny (2006 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny (2007 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny (2009 r.)

- Srebrna Honorowa Odznaka Ruchu Przyjació Harcerstwa przyznana przez Chorgiew lsk (2010 r.)

- Nagroda Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny (2011 r.)

- Podzikowania Hufca Beskidzkiego ( 2011 r.)

- Wszystkie wizytacje i kontrole bez zalece

Róne dokonania:

- zorganizowanie kolonii letniej na wykonanie elewacji frontalnej szkoy

- malowanie caej szkoy w czynie spoecznym ( nawet przeduenie ferii zimowych) – 70 osób brao udzia w tej akcji

- gromadzenie rodków na koncie specjalnym na sal komputerow z Internetem (zakup ze rodków wasnych)

- organizowanie  w czasie wakacji obozów wdrownych dwutygodniowych na terenie Polski ( cztery razy od 1987 do 1990r.)

- dwukrotny wyjazd 14-dniowy do Anglii do szkoy jzykowej

- organizowanie wyjazdów na „Zielon Szko” od 2001 do 2012r. – 9 razy – 924 uczniów , zebrane rodki od sponsorów 59.730 z

- uczestnictwo w midzynarodowym konkursie matematycznym „ KANGUR” – 3 laureatów z I miejscem i wiele, wiele wyrónie, ocen bdb i db.

- praca w kolegium redakcyjnym gazety „Jasienica”

- wspópraca ze rodowiskiem lokalnym – udzia w rónych uroczystociach (opatek, doynki, spotkania seniorów itp.)

- praca w Stowarzyszeniu Przyjació Midzyrzecza ( sekretarz i czonek zarzdu)

-realizacja grantu „Rzeczpospolitej Internetowej”

-organizacja konkursów przedmiotowych z j. polskiego dla gminy i wiele, wiele innych.

- pierwsza dyplomowana w Gminie Jasienica

- 72% nauczycieli pracujcych w szkole posiada stopie nauczyciela dyplomowanego

- dzieci bez ocen z zachowania (nagannych i nieodpowiednich)


 

 

 

powrt
Komentarze
  • Sobota 24 maja 2014,19:00:10
    ~
    uwielbiam ta pani

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020