Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt
W dniu 1 wrzenia 2012 roku w Midzyrzeczu Górnym miay miejsce doynki soeckie. Gospodarzami doynek byli pastwo Beata i Andrzej Zmety, którzy wspólnie z sotys Mari Guc-Mrzyk, Radnymi, Rad Soeck, Koem Gospody Wiejskich, Stowarzyszeniem Przyjació Midzyrzecza, Gminnym Orodkiem Kultury oraz OSP Midzyrzecze Górne przygotowali t tradycyjn imprez. Warto przypomnie, e  doynki soeckie odbywaj si naprzemiennie w Midzyrzeczu Górnym oraz Midzyrzeczu Dolnym.

W uroczystoci uczestniczyo wielu znakomitych goci, m.in. pose na Sejm RP Stanisaw Szwed, wójt Janusz Pierzyna, wicewójt Krzysztof Wieczerzak, przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Czudek oraz radni Rady Gminy i Rady Powiatu,  ksia obu midzyrzeckich parafii, sotysi i Rady Soeckie, panie dyrektor naszej szkoy, przedstawiciele wszystkich organizacji spoecznych Midzyrzecza, zespoy artystyczne, sponsorzy a take wielu rolników.    

Doynki rozpoczy si korowodem, który wyruszy spod kocioa w. Marcina a nastpnie ulicami Centralna i Grabinka przejecha do gospodarstwa pastwa Zmety, gdzie pani sotys wraz z radnymi oraz Rad Soeck MG zaprosili gazdów do przewodniczenia tegorocznemu witu. Odbyo si to w asycie przypiewek Zespou Regionalnego "Midzyrzeczanie".

Z gospodarstwa gospodarzy doynek korowód ulicami Widok, Spacerowa oraz Centralna przejecha do kocioa w. Marcina, gdzie miaa miejsce msza w. w intencji rolników oraz tegorocznych plonów. Mszy w., w której posugiwali ksia parafii katolickiej i ewangelickiej przewodniczy ks. Witold Grzomba. W trakcie mszy w. gazdowie doynek oraz delegacje soectw, przy akompaniamencie orkiestry dtej OSP MD oraz chóru parafii ewangelickiej przekazali dary w postaci chleba z tegorocznych plonów oraz innych podów rolnych.

Po zakoczeniu mszy korowód doynkowy ulicami Zapocie oraz Centralna podjecha pod "Chat Midzyrzecze", gdzie odbyy si uroczyste obrzdy doynkowe, które przeprowadzi Zespó Regionalny "Midzyrzeczanie". 

Do wanych elementów obrzdów doynkowych zaliczy naley przekazanie przez zespó regionalny gazdom doynkowym wieca uplecionego ze zboa a take wniesienie chleba, który gospodarze doynek przekazali wójtowi, wicewójtowi, przewodniczcemu rady gminy oraz sotysom. Chleb ten nastpnie zosta pokrojony i rozczstowany wród wszystkich uczestników doynek. 

Gomi midzyrzeckich doynek byy równie panie z Dziaoszyna i Pajczna - hafciarki, które wyszyway wystawian w lutym i marcu 2012 roku w Midzyrzeczu haftowan replik obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem". Hafciarki zrobiy nam mia niespodziank, wrczajc prezesowi Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza oraz paniom sotys piknie wyhaftowane herby naszych dwóch soectw. Bd one wykorzystywane podczas kolejnych midzyrzeckich uroczystoci. Materia na herby zakupio Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza, a panie z Dziaoszyna i Pajczna je wyhaftoway.

Podczas imprezy pani sotys Maria Guc-Mrzyk wrczya take upominki za udzia w konkursie koszenia metodami tradycyjnymi, który w sierpniu br. odby si na Starej Prochowni.

Warto doda, e doynki byy czci projektu „Kultywowanie i utrwalanie obrzdów w tradycji kulturalnej lska Cieszyskiego poprzez organizacj doynek w Midzyrzeczu Górnym”, realizowanego przez pani Mari Guc-Mrzyk z dofinansowaniem ze rodków Lokalnej Grupy Dziaania "Ziemia Bielska".

W czci artystycznej imprezy wystpi Zespó Regionalny "Koniaków", kapela góralska z Koniakowa oraz kapela "Dudoski". Na zakoczenie mia miejsce festyn, podczas którego goci bawi zespó muzyczny "Kwart".

LeM

Foto: Krzysztof Wydra, Danuta Polak, Piotr Beru, Aleksandra abdzka-Padzior, Jacek Padzior, Barbara Mroczko
powrt
Komentarze
  • Czwartek 6 wrze¶nia 2012,20:51:51
    ~ ...
    pikna impreza jest co oglda

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015