Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W dniu 5 grudnia 2012 roku w remisie OSP Midzyrzecze Górne odbyo si Zebranie Wiejskie soectwa Midzyrzecze Górne. Zebranie zostao zwoane przez Sotys Mari Guc-Mrzyk.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gocie: Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Zastpca Wójta Krzysztof Wieczerzak, Sekretarz Gminy Jasienica Magorzata Pietras, Radny Rady Powiatu Sawomir Masny, Radni Rady Gminy Leszek Mroczko i Tomasz Osuch, Dyrektor Zakadu Komunalnego w Jasienicy Katarzyna Bua-Muszyska, Dyrektor Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu Elbieta Gucwa. W zebraniu uczestniczyli równie czonkowie Rady Soeckiej oraz mieszkacy. 

Na wstpie Sotys Maria Guc-Mrzyk przywitaa goci i mieszkaców przybyych na Zebranie, a nastpnie przedstawia porzdek Zebrania, który po gosowaniu Zebranie przyjo bez uwag. Nastpnie Zebranie jednogonie wybrao  Komisj Uchwa i Wniosków w skadzie:  Anna Zipser, Piotr Beru, Tomasz Urbaniec. Na protokolanta wybrano Janusza Kdzior.
 
Kolejnym punktem zebrania byo sprawozdanie sotysa za okres od poprzedniego zebrania do dnia dzisiejszego
 
Nastpnie gos zabrali gocie:
- Wójt podzikowa pani sotys za dotychczasow prac, a W-ce Wójtowi i Radnym Gminnym za wspóprac. W uzupenieniu przedstawi równie sprawozdanie z otrzymanych przez Soectwo za lata 2011 i 2012 rodków finansowych, omówi równie kwesti powstania Zbiornika Retencyjnego. Nastpnie wójt szerzej omówi sprawy zwizane z budow kanalizacji (przywracanie terenu do stanu poprzedniego, dofinansowanie przyczy do budynków – orientacyjny koszt ok. 1000 z) omówi równie spraw powstania Strefy Ekonomicznej.
- Wicewójt poinformowa o zasadach dziaania ustawy mieciowej, Gmina ma do koca roku ustali stawki oraz zasady naliczania opat za wywóz mieci.
- Radny Powiatowy Sawomir Masny omówi sprawy zwizane z prac powiatu – remonty dróg, w tym szczególnie konieczno dokoczenia remontu ul. Bielskiej. 
- Radny Leszek Mroczko poinformowa o przekazaniu w dzieraw terenu „Prochowni" dla Stray Poarnej i wykorzystaniu go dla mieszkaców, poprosi równie Wójta o podjcie wspópracy ze Starost Bielskim w sprawie dokoczenia remontu drogi Bielskiej.
- Dyrektor Gminnego Zakadu Komunalnego poinformowaa o moliwoci uzyskania wszelkich informacji dot. wykonywania przyczy i poprosia mieszkaców o indywidualny kontakt z GZK.
- Radny Tomasz Osuch prosi mieszkaców o wyrozumiao i udzielanie z zgody na przejcie kanalizacji, tak aby wszyscy chtni mieli moliwo przyczenia si. 
 
Kolejnym punktem Zebrania byo omówienie projektu nowego Statutu Soectwa Midzyrzecze Górne, w tym punkcie gos zabraa Sekretarz Gminy Magorzata Pietras, która szczególn uwag zwrócia na zmiany w stosunku do poprzedniego statutu. Radny L. Mroczko zoy wniosek o przyjcie Statutu.

Nastpnym punktem Zebrania byo przedstawienie planu pracy na rok 2013.

W dyskusji poruszono tematy dotyczce m.in. braku waciwego oznakowania i numeracji ulic, powodujcych problemy z szybkim dotarciem sub ratunkowych pod wskazany adres, koniecznoci wykonania barier ochronnych przy ulicy Straackiej oraz Jasienickiej, problemów z waciwym odwodnienie niektórych posesji, terminu rozpoczcia budowy zbiornika, utrudnie podczas budowy kanalizacji w soectwie, uszkodze na kompleksie "Orlik" oraz remontu chodnika przy RSP.

W kolejnym punkcie Zebranie podjo uchway w sprawie przyjcia sprawozdania Sotysa, planu pracy na rok 2013 oraz pozytywnego zaopiniowania projektu nowego Statutu Soectwa.  

Na zakoczenie p. Sotys podzikowaa przybyym gociom oraz mieszkacom i zamkna zebranie.

Opracowa na podstawie protokou zebrania: LeM

 

 

powrt
Komentarze
  • ¦roda 19 grudnia 2012,22:33:31
    ~ bp
    To co w kocu z tym zbiornikiem?

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020