Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W niedziel 27 stycznia 2013 roku w "Chacie Midzyrzecze" Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza zorganizowao spotkanie, majce na celu zaprezentowanie nowej ksiki pt. "Inwentarz oraz kronika parafii i kocioa pw. w. Marcina w Midzyrzeczu 1522-1939". Jest to kolejna publikacja, wydana przez Stowarzyszenie w cigu ostatnich lat.

Celem wydawnictwa jest udostpnienie zawartoci oryginalnej kroniki parafialnej, zaoonej w roku 1762, zawierajcej informacje od roku 1522. Inicjatorem wydania kroniki parafialnej drukiem jest obecny proboszcz parafii ks. Witold Grzomba, natomiast opracowania caoci podj si bielski historyk dr Jerzy Polak. Warto doda, e w sporej czci oryginalna ksiga napisana jest w jzyku aciskim oraz niemieckim, przetumaczenia obcojzycznych tekstów dokonali p. Anna Mika (acina) oraz p. Piotr Kenig (jzyk niemiecki). Skad komputerowy ksiki zosta wykonany przez Krzysztofa Wydr, korekty dokonaa Agata Rewerska a autorem zawartych w ksice zdj portretów proboszczów midzyrzeckiej parafii jest ks. ukasz Zych. Wiele prac nad ksik zostao wykonanych przez wolontariuszy - czlonków Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza.

Jak we wstpie nowej pozycji wydawniczej pisze dr Jerzy Polak, adresatami tego opracowania s „przede wszystkim wspóczeni midzyrzeccy (i nie tylko) parafianie i nastpne ich pokolenia, które otrzymuj potny adunek wiedzy o przeszoci historycznej swej parafii i miejscowoci oraz dokonaniach tutejszych duszpasterzy. Wiedzy ogromnej, znanej dotd tylko bardzo fragmentarycznie z rónych regionalnych publikacji o charakterze popularno-naukowym. Wiedzy, która moe by spoytkowana w rónych dziaaniach lokalnych, kocielnych i kulturalno-owiatowych, w umocnieniu tosamoci lokalnej i poszerzeniu wiadomoci historycznej, ale i duchowej midzyrzeczan…”.

W zwizku z tym, e wydarzenie zbiego si czasowo z 20. rocznic poaru zabytkowego drewnianego kocioa pw. w. Marcina, przed spotkaniem odprawiona zostaa msza w., podczas której homili wygosi byy proboszcz midzyrzeckiej parafii ks. Józef Moczygba.

W trakcie spotkania w "Chacie Midzyrzecze", które w imieniu wydawcy prowadzili Krzysztof Wieczerzak, ks. Witold Grzomba oraz Leszek Mroczko podsumowano wielomiesiczny okres prac nad ksik, zaprezentowano jej zawarto, a take w podzikowaniu za wykonan prac wrczono symboliczne róe wszystkim czonkom zespou redakcyjnego.

Po prezentacji ksiki zebrani wysuchali wykadów ks. dr Karola Mozora oraz dr Jerzego Polaka. W dyskusji zabrali gos m.in. ks. Emil Dyrda z Zabrzega oraz ks. Stanisaw mietana z Czaca.

W spotkaniu uczestniczyo wielu znamienitych goci, w tym m.in. pose na Sejm RP Stanisaw Szwed, byy proboszcz midzyrzeckiej parafii ks. Józef Moczygba oraz jej administrator  ks. Stanisaw mietana, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Biaej ks. dr Grzegorz Klaja, senior parafiii ewangelickiej w Midzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, ksia okolicznych parafii rzymskokatolickich a take ksia wywodzcy si z Midzyrzecza. Uczestnikami byli te czonkowie zespou redakcyjnego, samorzdowcy, dyrektor i nauczyciele Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu a take liczne grono mieszkaców. Oprawy muzycznej wydarzenia dokona chór "Akord" z Mikoowa. Po zakoczeniu spotkania organizatorzy zaprosili wszystkich na poczstunek, podczas którego przy kawie i zimnych przekskach mona byo kameralnie porozmawia z czonkami redakcji oraz zaproszonymi gomi.

Zespó Redakcyjny

Zespó Redakcyjny publikacji "Inwentarz oraz kronika parafii i kocioa pw. w. Marcina w Midzyrzeczu 1522-1939"

Now publikacj mona naby w "Chacie Midzyrzecze", w parafii w. Marcina w Midzyrzeczu, podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza a take wysyajc zapytanie na adres poczta@miedzyrzecze.org.pl

W dniach 2 i 3 lutego br. nowa ksika bdzie rozprowadzana w kociele w. Marcina po wszystkich mszach w.

LeM

Foto: Danuta Polak, Krzysztof Wydra, Barbara Mroczko, Bogdan Madok, ukasz Mroczko

 

Druk ksiki uzyska promes dofinansowania przez Lokaln Grup Dziaania „Ziemia Bielska” ze rodków pochodzcych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 O 4. Leader Dziaanie 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach projektu: “Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego parafii Midzyrzecze poprzez przetumaczenie na jzyk polski i publikacj ksig parafialnych parafii w. Marcina w Midzyrzeczu Górnym” oraz ze rodków programu wspópracy gminy Jasienica z organizacjami pozarzdowymi.

 

powrt
Komentarze
  • Sobota 21 wrze¶nia 2013,21:12:57
    ~ Historyk Sztuki
    Prosz o przeprowadzenie badan nad spalonym kocioem profesjonalnymi metodami

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020