Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Preambua i uczestmictwo w AA
data dodania: ¦roda 2 maja 2007

PREAMBUA AA

Anonimowi Alkoholicy s wspólnot mczyzn i kobiet, którzy dziel si nawzajem dowiadczeniem, si i nadziej, aby rozwiza swój wspólny problem i pomaga innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest ch zaprzestania picia. Nie ma w AA adnych skadek ani opat, jestemy samowystarczalni poprzez wasne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest zwizana z adn sekt, wyznaniem, dziaalnoci polityczn, organizacj lub instytucj, nie angauje si w adne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza adnych pogldów. Naszym podstawowym celem jest trwa w trzewoci i pomaga innym alkoholikom w jej osigniciu.

UCZESTNICTWO W AA

My, uczestnicy AA - zarówno mczyni, jak i kobiety - jestemy ludmi, którzy przekonali si i przyznali, e nie panuj nad alkoholem. Dowiedzielimy si, e musimy y bez niego, jeeli chcemy unikn katastrofy w yciu naszym i naszych bliskich.

Jestemy czci nieformalnej midzynarodowej wspólnoty, dziaajcej obecnie w ponad 160 krajach, na któr skadaj si tysice grup w lokalnych spoecznociach. Mamy tylko jeden zasadniczy cel: utrzyma wasn trzewo i pomaga tym, którzy zwracaj si do nas o pomoc w osigniciu trzewoci.

Nie jestemy reformatorami; nie jestemy zwizani z adn grup interesu, nie propagujemy ani nie zwalczamy adnych racji, nie jestemy przypisani do adnego wyznania religijnego. Nie zamierzamy zaprowadzi abstynencji na caym wiecie. Nie werbujemy nowych czonków, ale nowicjusze s w naszej wspólnocie zawsze mile widziani. Nie narzucamy innym naszych dowiadcze zwizanych z piciem, ale chtnie si nimi dzielimy, gdy kto nas o to poprosi.

Wród uczestników AA znajduj si ludzie w bardzo rónym wieku, o rónym statusie spoecznym, ekonomicznym i kulturowym. Niektórzy z nas pili przez wiele dugich lat, zanim zrozumieli, e nie radz sobie z alkoholem. Inni mieli na tyle szczcia, by ju w pocztkach swojej pijackiej kariery zorientowa si, e alkohol wymkn im si spod kontroli.

Rónorodne byy take skutki naszego picia. Wielu z nas zamienio si w ludzkie wraki, zanim poprosilimy o pomoc w AA. Niektórzy stracili rodzin, majtek i godno. Staczalimy si do rynsztoka w rónych miejscach. Cz z nas w kóko ldowaa w szpitalu lub powracaa za mury wizienia. Dopuszczalimy si powanych wykrocze - przeciw spoeczestwu, przeciw swoim rodzinom i pracodawcom, a nawet przeciw samym sobie. Ale s wród nas i tacy, którzy nigdy nie trafili do szpitala czy wizienia ani nie stracili przez picie swojej pracy lub rodziny. W pewnym momencie jednake dotarlimy wreszcie do punktu, w którym uwiadomilimy sobie, e alkohol przeszkadza nam normalnie y. Kiedy za odkrylimy, e nie umiemy y bez niego, my równie poszukalimy pomocy w AA.

W naszych szeregach s przedstawiciele wszystkich najwaniejszych wyzna, a wielu przywódców religijnych popierao i wspiera rozwój naszej wspólnoty. Ale s take poród nas ateici i agnostycy. Przypisanie do jakiej konkretnej, uznanej religii nie jest bowiem warunkiem uczestnictwa.

Jednoczy nas czcy nas wszystkich problem - alkohol. W s p ó l n i e si spotykajc, rozmawiajc i pomagajc innym alkoholikom jestemy w stanie zachowa trzewo i uwolni si od przymusu picia, który kiedy by dominujc si w naszym yciu. 

Nie uwaamy siebie za jedynych, którzy znaj sposób na rozwizanie problemu alkoholowego. Wiemy jednak, e program AA dziaa w odniesieniu do nas i na wasne oczy widzielimy, jak pomóg on niemal wszystkim bez wyjtku nowicjuszom, którzy uczciwie i szczerze pragnli zaprzesta picia.

Dziki AA dowiedzielimy si sporo o sobie i o alkoholizmie. Wiedz t przez cay czas odwieamy, gdy wydaje si ona kluczem do naszej trzewoci. A dla nas trzewo zawsze musi by najwaniejsza.

fragment broszury - "To jest AA" wydanej przez BSK AA

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021