Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

12 Tradycji AA
data dodania: ¦roda 2 maja 2007

 
Dwanacie Tradycji AA
  1. Nasze wspólne dobro powinno by najwaniejsze, wyzdrowienie kadego z nas zaley bowiem od jednoci Anonimowych Alkoholików.
  2. Jedynym i najwyszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miujcy Bóg, jakkolwiek moe si On wyraa w sumieniu kadej grupy. Nasi przewodnicy s tylko zaufanymi sugami, oni nami nie rzdz.
  3. Jedynym warunkiem przynalenoci do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
  4. Kada grupa powinna by niezalena we wszystkich sprawach, z wyjtkiem tych, które dotycz innych grup lub AA jako caoci.
  5. Kada grupa ma jeden gówny cel, nie posanie alkoholikowi, który wci jeszcze cierpi.
  6. Grupa AA nigdy nie powinna popiera, finansowa ani uycza nazwy AA adnym pokrewnym orodkom ani jakimkolwiek przedsiwziciom, aeby problemy finansowe majtkowe lub sprawy ambicjonalne nie odryway nas od gównego celu.
  7. Kada grupa AA powinna by samowystarczalna i nie powinna przyjmowa dotacji z zewntrz.
  8. Dziaalno we wspólnocie AA powinna na zawsze pozosta honorowa, dopuszcza si jednak zatrudnianie niezbdnych pracowników w subach AA.
  9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy sta si organizacj; dopuszcza si jednak tworzenie sub i komisji bezporednio odpowiedzialnych wobec tych, którym su.
  10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, aeby imi AA nie zostao nigdy uwikane w publiczne polemiki.
  11. Nasze oddziaywanie na zewntrz opiera si na przyciganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywa osobist anonimowo wobec prasy, radia i filmu.
  12. Anonimowo stanowi duchow podstaw wszystkich naszych Tradycji, przypominajc nam zawsze o pierwszestwie zasad przed osobistymi ambicjami.
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021