Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W dniu 11 grudnia odbya si uroczysto pogrzebowa p. Leszka Mroczko. Mszy pogrzebowej przewodniczy ks. proboszcz Witold Grzomba, któremu asystowali ks. ukasz Zych i ks. Ryszard Pitka. W trakcie homilii ks. Witold odpowiedzia nam na pytanie pojawiajce si przy kadej przedwczesnej mierci: dlaczego? I cho wszyscy wierzcy w Pana Boga wiemy, e kada mier ma swój sens, trzeba nam o tym przypomina. Doda, e spoeczno midzyrzecka ma wiele do zawdziczenia panu Leszkowi, i dopiero teraz zobaczymy ile ten czowiek dla nas czyni. Jako spadkobiercy tych czynów powinnimy kontynuowa i rozwija to, co p. Leszek rozpocz. Przytoczy równie sowa o. Jana Kukli zamieszczone w komentarzu  na stronie internetowej Midzyrzecza:

(…) O wielkim czowieku Pismo w. mówi: Za ycia czyni cuda i przy mierci jego dziay si rzeczy przedziwne (Syr.48,14). Dlatego wierz e po odejciu P. Leszka, jego entuzjazm i umiowanie Midzyrzecza w swoim “podwójnym” wydaniu bd kontynuowa obecne i przysze pokolenia. (…)

Ks. proboszcz podzikowa w imieniu zmarego rodzinie, przyjacioom, lekarzom i kolegom za pomoc i obecno w Jego yciu.

W swej mowie poegnalnej Wójt Gminy Jasienica mgr in. Janusz Pierzyna, dzikowa za prac w Samorzdzie koledze radnemu, druhowi straakowi, dziaaczowi na rzecz mieszkaców gminy.   Ksidz pastor Andrzej Dyczek w imieniu spoecznoci ewangelickiej podzikowa za niezwyk postaw ekumeniczn, która w szczególny sposób czya midzyrzeckie kocioy. Prezes Zarzdu Zakadu Dowiadczalnego w Grodcu prof. dr hab. in. Karol Wglarzy zwróci uwag na to, e p. Leszek Mroczko by sumiennym pracownikiem, naukowcem z najwyszej póki, z którego dorobku naukowego korzystaj ludzie w caej Polsce i poza jej granicami. Jako ostatni, w imieniu organizacji spoecznych i mieszkaców Midzyrzecza, egna p. Leszka Prezes Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza, wieloletni przyjaciel Krzysztof Wieczerzak:

(…) W naszej pamici pozostaniesz jako Czowiek wielkiego formatu, jako spoecznik z potrzeby serca , otwarty na ludzi, wiat i jego sprawy . W swoim yciu kierowae si tylko dobrem innego czowieka, drzwi Twojego  domu byy zawsze otwarte, przyjmowae wszystkich proszcych o pomoc, nikomu jej nie odmawiae, kadego wysuchae, i starae si pomóc na ile moge. Dla Ciebie nie liczyy si zaszczyty i honory, bye przykadem czowieka penego pomysu i inicjatyw, majcego swoje gboko przemylane zdanie, którego bronie bdc jednoczenie otwartym na argumenty innych i zdolnym do kompromisu. Bdzie nam brakowao Twojego umiechu, dowcipu i humoru, optymizmu i pogody ducha. Wierny Bogu , rodzinie i swojej maej ojczynie, bo przecie kady kto tutaj dzisiaj przyszed towarzyszy Ci w ostatniej podróy zgodzi si ze mn , e takim wanie bye  wyjtkowym, ale jake skromnym czowiekiem.

Kto kiedy powiedzia ,e Pan Bóg zabiera czowieka wtedy, gdy widzi, e zasuy sobie na niebo , wierzymy, e Ty na to niebo w peni zasuye. Chciao by si powiedzie duo wicej o Twoim yciu, ale zostawi to na póniej modlc si do Boga o Twoje zbawienie, ju w ciszy i spokoju, i prosz was wszystkich o tak modlitw (…)

Odprowadzony przez druhów straaków, poczty sztandarowe, rodzin, przyjació, wspópracowników i mieszkaców Midzyrzecza p. dr in. Leszek Mroczko spocz na cmentarzu parafialnym przy kociele w. Marcina.

powrt
Komentarze
 • Niedziela 28 grudnia 2014,22:57:46
  ~ rodzina
  (...cig dalszy) ...Gmina Jasienica, Zespou Szkolno - Przedszkolnego, Koa Gospody Wiejskich, Koa Emerytw i Rencistw, KS Midzyrzecze, Honorowych Dawcw Krwi, Akcji Katolickiej, oraz delegacjom innych stowarzysze i organizacji spoecznych i samorzdowych, kolegom i koleankom ze szkoy, a take bliszym i dalszym ssiadom i znajomym. Dzikujemy wszystkim za okazan yczliwo, modlitw i wyrazy wspczucia. Barbara oraz ukasz i Agata Mroczko
 • Niedziela 28 grudnia 2014,22:56:16
  ~ rodzina
  Serdeczne podzikowania dla Wszystkich, ktrzy czc si z nami w blu, towarzyszyli w ostatniej drodze .p. Leszka Mroczko. Za sowa poegnania dzikujemy w szczeglnoci ks. proboszczowi Witoldowi Grzombie, Wjtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, profesorowi Karolowi Wglarzy, ks. pastorowi Andrzejowi Dyczek i prezesowi OSP i SPM Krzysztofowi Wieczerzakowi. Dzikujemy lekarzom Iwonie Ornowskiej-Osuch i Tomaszowi Osuch, oraz pielgniarkom, za opiek medyczn. Druhom Straakom za uroczyste i osobiste odprowadzenie zmarego na miejsce spoczynku. Dzikujemy wszystkim uczestniczcym w uroczystoci pogrzebowej: rodzinie, bliskim sercu przyjacioom, pracownikom IZ PIB w Grodcu lskim, kolegom z IZ w Krakowie i Pawowicach, kolegom z POLSUS, pracownikom Urzdu Gminy i GOK, radnym Gminy Jasienica i Rady Powiatu, Radom Soeckim i Sotysom, Orkiestrze Dtej, posowi RP Stanisawowi Szwed, kolegom i koleankom ze Stowarzyszenia Przyjaci Midzyrzecza, Wsplnej Inicjatywy Rozwoju
 • Wtorek 16 grudnia 2014,21:35:40
  ~ LAM
  Leszku dobry czowieku kolego odchodzisz od nas tak szybko niespodziewanie cicho z wielkimi sukcesami dlaczego dobry czowieku to nie moliwe e Ciebie ju nie bdzie przy imprezach na prochowni z tym spokojem aparatem mikrofonem i z t dobrociom dla ludzi i Midzyrzecz to bardzo wielka strata dla nas i jego Rodziny nigdy ci dobrzy ludzie nie zapomn wielki kolego.
 • Niedziela 14 grudnia 2014,22:29:34
  ~ Busik
  Miaem przyjemno spotkania "na ywo" Leszka [LeM-a]dosownie kilka razy... moe nawet mniej ni kilka. Pisz [na ywo]bo przewanie byo na forum. To by ciepy, otwarty i skromny czowiek. Bdzie mi go brak, jak przyjad do Midzyrzecza. Jest mi bardzo przykro i smutno, e nie mogem by podczas Jego ostatniej drogi. Myl e bdzie si teraz umiecha, kiedy bd pojawia si wpisy na forum, albo jak zrobimy wycieczk ornitologiczn po okolicy. Spoczywaj w spokoju. Wieczny odpoczynek racz mu da Panie.
 • Niedziela 14 grudnia 2014,12:01:32
  ~ mieszkaniec
  Wielka szkoda wielki dobry czowiek byy bardzo mdre prawdziwe cztery poegnanie i jeden pierwszy bekot.
 • Niedziela 14 grudnia 2014,10:14:56
  ~ uczennica
  Cho nie znaam go osobicie wiem ile dla nas zrobi Skadam serdeczne kondolencje dla caej rodziny zmarego
 • Sobota 13 grudnia 2014,22:47:49
  ~ pnioku
  Mwi, e nie ma ludzi niezastpionych, ale Leszek wanie takim by. Midzyrzecze ju nigdy nie bdzie takie same. Leszku, spoczywaj w spokoju...

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020