Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Już 70 lat Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Międzyrzeczu prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie, którego jest gospodarzem.

Chcielibyśmy przybliżyć przybyłym na naszą uroczystość kolegom myśliwym
i zaproszonym gościom historię, dokonania i tradycję Naszego Koła.

Trochę historii.

Jesienią 1945 r. rozpoczął działalność Polski Związek Łowiecki. Na zebraniu powiatowym Polskiego Związku Łowieckiego, 25 listopada 1945 r. wytyczono kierunki działania i organizacji kół łowieckich w powiecie bielskim. Wtedy to pasjonaci łowiectwa z Międzyrzecza Górnego i Dolnego powołali nieformalną grupę, która przygotowywała podwaliny pod organizację polowań zbiorowych na terenie Międzyrzecza. Przyjęliśmy, że były to prapoczątki działalności późniejszego Koła Łowieckiego „Hubertus”
w Międzyrzeczu.

Formalnie 24 stycznia 1946 r. myśliwi zamieszkali na terenie Międzyrzecza Górnego i Dolnego powołali do życia liczące wówczas 14 członków Koło Łowieckie, którego statut został zatwierdzony w dniu 25 maja 1946 r. pod numerem SP 24/h/9/46. Było to drugie w kolejności koło założone na terenie powiatu bielskiego.

Po dokonaniu w 1946 r. przez Starostwo Powiatowe w Bielsku podziału terenu powiatu na obwody łowieckie mieszczące się w granicach gmin, Koło Łowieckie w Międzyrzeczu wydzierżawiło obwód gminy Międzyrzecze o powierzchni 2.222 ha.

W 1952 roku ukazuje się dekret o prawie łowieckim i następuje reorganizacja łowiectwa na podstawie nowego statutu PZŁ. Powstają nowe obwody łowieckie. Koło Łowieckie w Międzyrzeczu zostaje w 1953 r. ponownie zarejestrowane i wydzierżawia obwód łowiecki nr 119 o powierzchni 3.580 ha w gromadach Międzyrzecze Górne i Dolne, częściowo Wapienica, Mazańcowice, Ligota, Bronów, Landek, Rudzica, Jasienica i Jaworze.

W 1964 roku następuje nowy podział ternu województwa katowickiego na obwody łowieckie, a obwód dzierżawiony przez Koło otrzymuje powierzchnię 3.520 ha.

W roku 1970 Koło Łowieckie w Międzyrzeczu przyjęło nazwę „HUBERTUS”.

W 1975 nastąpiła reforma administracyjna Kraju, gdzie po podziale administracyjnym Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Międzyrzeczu znalazło się
w granicach województwa bielskiego. Nowy podział administracyjny sprawił, że Koło dzierżawiło obwód Nr 28 o pow. użytkowej 2.970 ha.

Kolejna reforma administracyjna Kraju w 1999 roku sprawiła, że po podziale administracyjnym Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Międzyrzeczu znalazło się
w granicach województwa śląskiego. Na podstawie rozporządzenia Nr 25/01 Wojewody Śląskiego z dnia 03.10.2001 roku Koło dzierżawiło obwód Nr 189 o powierzchni 3.850 ha.

W 2012 roku nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich w województwie śląskim i obecnie Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Międzyrzeczu dzierżawi obwód łowiecki Nr 177 o powierzchni 3.854 ha.

Obwód łowiecki Nr 177.

Granice obwodu łowieckiego Nr 177 stanowią obecnie: od północy granica obwodu biegnie od skrzyżowania ulicy Strumieńskiej z ulicą Bronowską (od mostu na rzece Iłownica) w kierunku wschodnim szosą Bronów i dalej na południowy wschód drogą przez Franciszkowice do drogi Ligota-Międzyrzecze. Stąd na południowy-wschód ul. Św. Floriana do rzeki Jasieniczanki, którą w dół jej biegu do kanału łączącego rzekę Jasieniczankę z potokiem Wapienickim. Kanałem tym do potoku Wapienickiego, i dalej w górę jego biegu do toru kolejowego Bielsko-Cieszyn w Wapienicy. Torem tym
w kierunku zachodnim do przecięcia się z drogą Jasienica-Chybie (ul. Strumieńska), którą na północny zachód do punktu wyjściowego.

Konfiguracja terenu jest poprzecinana strumykami, rzeczkami, wzniesieniami,
a przede wszystkim zagajnikami „Goj” i „Rudawka”. Na terenie obwodu znajdują się stawy porośnięte szuwarami w Landeku, na Kotasówce i w Mazańcowicach. Ta konfiguracja stwarza dogodne warunki do prowadzenia gospodarki hodowlanej drobnej zwierzyny.

Obecnie obwód łowiecki Nr 177 posiada powierzchnię 3.584 ha, z czego 982 ha sjest wyłączona. Lasy na terenie obwodu zajmują powierzchnię 264 ha, zaś pozostałe użytki 2.608 ha. Dzierżawiony obwód jest typowym obwodem polnym.

W trosce o występujący zwierzostan, obwód został podzielony na rejony dozorowania, które zostały przydzielone myśliwym. W ten sposób zabezpieczono fachową opiekę nad bytującą w łowisku zwierzyną płową i drobną. Dowodem tego są zbudowane paśniki dla saren. Dla bażantów w miejscach ich bytowania zbudowano sieć podsypów. Każdy z myśliwych na swym odcinku dozorowania ma obowiązek dokarmiania zwierzyny i odstrzału szkodników (lisy, jenoty, kuny itp.).

Na terenie obwodu zostało wybudowanych: 16 paśników dla saren, 64 podsypy dla bażantów, 3 ambony i 4 wysiadki.

Koło gospodarzy na dwóch działkach o powierzchni 1,2 h i 0,6 ha.

Członkowie Koła.

Założycielami Koła byli koledzy: Jan Brychcy, Alojzy Iskrzycki, Teofil Iskrzycki starszy, Teofil Iskrzycki młodszy, Józef Jachnik, Antoni Kania, Ferdynand Kocman, Karol Niemczyk, Józef Ryszka, Tadeusz Szczerbowski, Ignacy Tomaszczyk, Jerzy Urbaniec, Ignacy Zielasko. Pierwszym prezesem Koła został kol. Józef Jachnik zaś łowczym kol. Karol Niemczyk.

Kolejnym prezesem został kol. Jerzy Urbaniec, zaś łowczym kol Stanisław Przeczek, a następnie kol. Marian Rapacz. Koło liczyło wówczas 15 członków.

Po nagłej śmierci kol. Jerzego Urbańca w roku 1966 prezesem Koła został jego syn kol. Tadeusz Urbaniec, który tę funkcję pełnił przez 39 lat aż do 2005 roku. Za ogrom pracy włożonej na rzecz Koła, Walne Zgromadzenie w 2006 roku przyznało mu tytuł „Prezesa Honorowego”. Łowczymi Koła w tym okresie byli kol. Marian Rapacz, kol. Stanisław Szendzielarz, kol. Edward Szendzielarz i znów kol. Stanisław Szendzielarz.

W latach 2005 do 2013 prezesem Koła był kol. Jerzy Rapacz, a łowczym kol. Edward Brożek.

Od 2013 roku prezesem Koła był kol. Andrzej Pindór, zaś łowczym kol. Marian Semik, a następnie kol. Grzegorz Henek. Funkcję podłowczego sprawował kol. Rafał Greń.

Od 2015 roku prezesem jest kol. Grzegorz Henek, a łowczym kol. Rafał Greń.

Obecnie Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Międzyrzeczu liczy 24 członków
w tym 4 członków niemacierzystych : Adamczyk Bogusław (urlopowany), Brożek Edward, Brożek Jarosław, Centkiewicz Edward, Centkiewicz Leszek, Chromik Józef, Chromik Łukasz, Greń Franciszek, Greń Rafał, Henek Grzegorz, Iskrzycki Aleksander, Kocur Adam, Kromczyk Adam, Machalica Krzysztof (członek niemacierzysty), Mańdok Jarosław, Młoczkowski Edward (członek niemacierzysty), Niewdana Krzysztof (członek niemacierzysty), Pawłowski Edmund, Pindór Andrzej, Rapacz Jerzy, Semik Marian, Sosulski Czesław (członek niemacierzysty), Szarek Janusz, Urbaniec Jacek i Urbaniec Jerzy.

Najstarszym wiekiem członkiem Koła jest kol. Iskrzycki Aleksander (lat 66), zaś najdłużej polującym członkiem Koła jest kol. Greń Franciszek (38 lat).

W minionym okresie do „krainy wiecznych łowów” odeszli: kol. Adrian Dudek, kol. Jan Brożek, kol. Henryk Mańdok, kol. Jan Kocur, kol. Adam Chromik, wieloletni prezes Koła kol. Tadeusz Urbaniec, kol. Edward Henek i kol. Franciszek Machalica. W naszej pamięci pozostają jednak wiecznie żywi.

Tradycja łowiecka w Kole Łowieckim „HUBERTUS” w Międzyrzeczu.

W Kole od początku jego istnienia kultywuje się tradycje łowieckie. Chrzest młodych myśliwych, pasowanie, uroczyste zakończenie wszystkich polowań zbiorowych, organizowanie polowania „Hubertowskiego”, które jest poprzedzone mszą polową oraz polowanie Wigilijne są stałymi elementami ceremoniału łowieckiego.

Walne Zgromadzenie w 2006 roku podjęło decyzję o ufundowaniu sztandaru, którego uroczyste przekazanie nastąpiło 23 września 2006 roku w kościele parafialnym w Międzyrzeczu Górnym.

Za swoją działalność na niwie łowieckiej Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka nadała Kołu Łowieckiemu „HUBERTUS” w Międzyrzeczu najwyższe odznaczenie za zasługi dla rozwoju łowiectwa bielskiego „Złoty Medal z Laurem’’, a w 2007 roku Kapituła odznaczeń w Warszawie nadała „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej’’.

Członkom Koła nadane zostały następujące odznaczenia:

Złom 2

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 3

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 6

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 13

Odznaczenia Okręgowe 28

Działalność społeczna członków Koła Łowieckiego „HUBERTUS”.

Współpraca z instytucjami oraz mieszkańcami wsi położonych na terenie obwodu układa się pozytywnie. Od lat Nasze Koło współpracuje z Urzędem Gminy w Jasienicy. W ramach współpracy zakupiono między innymi w ostatnim dziesięcioleciu około 5000 szt. sadzonek drzew i krzewów, które następnie zostały wysadzane w obwodzie na nieużytkach oraz gruntach prywatnych mieszkańców gminy zwiększając lesistość gminy oraz tworząc remizy śródpolne nieocenione przy hodowli zwierzyny drobnej.

W gazecie gminnej „Jasieniczanka” w latach 1998-1999 publikował swoje artykuły członek Naszego Koła kol. Bogusław Adamczyk przybliżając mieszkańcom zadania związane z gospodarką łowiecką, kłusownictwem oraz problemy dotyczące wałęsających się dzikich psów i kotów. Kolega Bogusław Adamczyk swoje artykuły publikował również w „Łowcu Polskim” oraz „Braci Łowieckiej”.

Przedstawiciele Koła biorą udział we wszystkich większych uroczystościach organizowanych przez Samorząd Terytorialny między innymi takich jak 700-lecie Gminy Jasienica, uroczystości okazjonalne w Międzyrzeczy Górnym, dożynki sołeckie itp..

Utrzymywana jest ścisła więź ze szkołami na terenie obwodu, skutkująca zbiórką karmy dla zwierzyny, jej dokarmiania, a także możliwością organizowania pogadanek
z młodzieżą przedstawiając jej zasady prawidłowej gospodarki łowieckiej, akcentując rolę myśliwych i Polskiego Łowiectwa w szeroko pojętej ochronie środowiska.

Bardzo dobrze układa się współpraca z Administracją Lasów Państwowych. Corocznie pracownicy Nadleśnictwa Bielsko będący myśliwymi uczestniczą
w polowaniach na kaczki, bażanty i zające. Po polowaniu omawia się założenia do gospodarki łowieckiej w bieżącym sezonie oraz wytycza kierunki działania na przyszłość.

Corocznie dokładnie 3 listopada w dniu Św. Huberta Koło jest współorganizatorem Mszy Hubertowskiej odprawianej w Kaplicy położonej w Naszym Obwodzie
w uroczysku GAJ, w której oprócz myśliwych uczestniczą również mieszkańcy okolicznych gmin oraz zaproszone władze Gminy. Po mszy w siedzibie Koła organizowane jest uroczyste śniadanie, a potem wszyscy razem udajemy się na polowanie
„Hubertowskie”.

Działalność organizacyjna.

Wszystkie polowania organizowane przez Koło przeprowadzone są zgodnie
z zasadami etyki łowieckiej, kończą się uroczystym pokotem. Koło znane jest
z gościnności. Corocznie wielu myśliwych z innych kół uczestniczy w zbiorowych polowaniach na kaczki, bażanty i zające. Na tych polowaniach zawiązują się nowe przyjaźnie skutkujące możliwością wykonywania polowań przez członków Koła w innych obwodach.

Od wielu lat bardzo poważnie traktuje się w kole szkolenie strzeleckie. Już w latach 60-tych ubiegłego wieku członkowie Koła odbywali coroczne treningi strzeleckie na prowizorycznej strzelnicy w starym kamieniołomie w Jasienicy, gdzie ręczne obrotowe wyrzutnie rzutków obsługiwane były przez kandydatów. W miarę upływu czasu
i zmieniających się przepisów szkoleń tych zaniechano przenosząc się na strzelnice profesjonalne. Szkolenia te odbywane corocznie zgodnie z uchwałą NRŁ pozwalają na utrzymywanie stałego wysokiego poziomu umiejętności strzeleckich przez członków Koła. Są one również okazją do spotkań towarzyskich zakończonych biesiadą przy ognisku. W trakcie tych szkoleń wyłania się również reprezentację Koła w klasie powszechnej na zawody okręgowe.

Dzierżawiony obwód jest z punktu widzenia gospodarki łowieckiej obwodem niezmiernie trudnym, ze względu na gęstą i rozproszoną zabudowę. W dużej mierze jest on, ze względu na warunki biotopowe predysponowany do hodowli zwierzyny drobnej oraz sarny. Wydatki na gospodarkę łowiecką nie są zbyt wysokie, ze względu na to, że większość prac wykonywana jest nieodpłatnie przez myśliwych oraz kandydatów. Wielu kolegów oddanych naszej pasji przepracowuje rocznie około 200 godz., a rekordziści mają na koncie ponad 250 godz.

Od 2010 roku Koło organizuje coroczne „Biesiady” w drugą sobotę stycznia. Jest to okazja do spotkania się w grupie znajomych i przyjaciół, a że jest to okres karnawału, to bawimy się aż do białego rana.

Myślę, że tą krótką historią Naszego Koła nie zanudziłem szanownych Gości,
a przybliżyłem obraz żywych ludzi i ich dokonań na niwie łowieckiej.

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015