Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W sobot 27 lutego Midzyrzeczanie poegnali si ze swoim Proboszczem Witoldem Grzomb, który peni posug w katolickiej Parafii w. Marcina przez ponad dziesi lat.

Na uroczystej Mszy witej midzyrzecki koció, którego pikne wykoczenie i doprowadzenie do Konsekracji jest wanie zasug ksidza Witolda, niemal „pka w szwach”. Oprócz Ksiy, Suby liturgicznej, Rodziny i Przyjació, stawili si licznie parafianie: dzieci, modzie, doroli, emeryci, Orkiestra Dta, Zespó Regionalny, Poczty Sztandarowe, oraz przedstawiciele wszystkich stowarzysze i organizacji dziaajcych w obu soectwach Midzyrzecza. Przyby równie wiceminister Rodziny i Pracy pan Stanisaw Szwed, oraz z ramienia Urzdu Gminy Jasienica wicewójt Krzysztof Wieczerzak, oraz pani Magdalena Pierzyna.

Poraz kolejny parafianie mogli dowiadczy wyjtkowej, ciepej atmosfery, któr ksidz Proboszcz swoj obecnoci zawsze umia wytworzy poród nas. Bya wic modlitwa, wzruszenie a do ez, kiedy ksidz Witold wyzna „ ...jak mnie si tu nie chciao przyj...ciko byo przyj...i wtedy, jak nie chciaem przyj do Midzyrzecza to przekonaem si, e nie warto kóci si z Panem Bogiem, bo gdybym si wtedy z Nim pokóci to nie byoby tych dziesiciu piknych lat. Wic teraz si z Nim nie kóciem.(...) Moi Drodzy odszedem z tej Parafii z wielk radoci - inaczej tego nie mog nazwa – bo przeyem tu z Wami naprawd cudowne chwile – jedna z najwspanialszych w moim yciu to 11 listopada - Konsekracja tego Kocioa.(...) tego si z pamici wydrapa nie da i zawsze gdzie tam bdziecie w moim sercu i bd o Midzyrzeczu pamita (…) Wszystkim za wszystko z caego serca dzikuj - za otwarto, za pomoc, za kade dobro, które od Was wyszo w moj stron… Jestecie wspaniaymi ludmi...”

W dugiej procesji egnajcych Ksidza delegacji powtarzay si sowa sympatii, sowa wdzicznoci za prac duszpastersk w Parafii, za nauk wiary i patriotyzmu, za pikny wystrój wityni, za prac spoeczn na rzecz Midzyrzecza, za skromno, serdeczno i yczliwo dla wszystkich i kadego z osobna. A ksidz Witold, sam wzruszony, swoim ujmujcym sposobem bycia artobliwie komentowa wszystko i „rozbraja” pokady emocji, które si w sercach Parafian wraz z Jego odejciem nagromadziy.

W gromkich brawach oraz z serca wypiewanym „Te Deum” wybrzmiaa caa wdziczno do Boga za dar wspaniaego Kapastwa ksidza Witolda, w którym mielimy szczcie uczestniczy przez dziesi lat Jego pobytu w Midzyrzeczu.


Wieczorem w midzyrzeckiej Chatce Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza zorganizowao spotkanie, na którym Rodzina i Przyjaciele ksidza Witolda oraz przedstawiciele organizacji i stowarzysze jeszcze chwil mogli poby z ksidzem Proboszczem.

Na dalsze lata ycia i kapaskiej drogi, zapewniajc o naszej modlitwie, yczymy ksidzu Proboszczowi Witoldowi „Szcz Boe”!

BM

foto: B. Bczek, D. Polak, K. Wydra


powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020