Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Inauguracja Ligi Gmin Wiejskich
data dodania: Sobota 7 lipca 2007

Grupa Dziaania z Midzyrzecza zostaa zaproszona jako przedstawiciel gminy Jasienica do udziau w Lidze Gmin Wiejskich. Do Ligi nale gminy, które z pozytywnym wynikiem ukoczyy pierwsz edycje grantu Rzeczpospolitej Internetowej. Obecnie jest to 70 gmin z caej Polski.

W dniu 6. lipca br. w Kawczynie pod Warszaw odbya si uroczysta inauguracja Ligi Gmin Wiejskich. Nasz Grup Dziaania reprezentowali Krzysztof Wieczerzak i Leszek Mroczko.

Na pocztku przedstawiciele programu "Rzeczpospolita Internetowa" podsumowali pierwsz edycj grantu. Zostaa ona oceniona bardzo pozytywnie. Jak stwierdzono, z efektów 70 zrealizowanych w caej Polsce projektów skorzystao ponad 28 000 osób. W swoim wystpieniu przedstawicielka programu UNDP pani Katarzyna Tadeusiak wyrónia w sposób szczególny 6 grup dziaania, które po zakoczeniu grantu przeksztaciy si w organizacje pozarzdowe. Wród nich wymieniona zostaa nasza grupa dziaania, która postanowia przeksztaci si w Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza.

W drugiej czci spotkania przedstawione zostay zasady dziaania Ligi Gmin Wiejskich, która skupia obecnie gminy uczestniczce w pierwszej edycji grantu, za kilka miesicy docz do niej realizatorzy drugiej jego edycji. Do gównych zada Ligi nalee bdzie wykorzystanie  potencjau istniejcych grup dziaania, wymiana dowiadcze, wspieranie zaangaowania lokalnych liderów, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz rozwijanie umiejtnoci i wiedzy.

W trakcie dyskusji panelowej mielimy te moliwo bezporedniej wymiany opinii i dowiadcze z pozostaymi grupami dziaania z caej Polski. Uczestnikom spotkania bardzo spodoba si nasz pomys honorowania sponsorów tytuami Mecenasa, Dobrodzieja, Mionika i Przyjaciela. Akcent midzyrzecki pojawi si te w wypowiedzi koordynatora ze strony programu - pana Piotra Kroniaka, który przedstawiajc swoje dowiadczenia w humorystyczny sposób przedstawi nasz warzonk, jako swoje niezapomniane dowiadczenie :-)

Spotkanie byo bardzo piknie i profesjonalnie przygotowane, odbyo si w piknej, mazowieckiej aranacji wntrz gocica "Wiecha" w Kawczynie.

Wrócilimy z tego spotkania z przewiadczeniem, e uczestnictwo jako przedstawiciela gminy w Lidze Gmin Wiejskich bdzie owocne dla naszej grupy dziaania oraz nowego stowarzyszenia, które tworzymy. Cieszy te fakt, e program "Rzeczpospolita Internetowa", który ju tak wiele nam da, zaproponowa nam dalsz wspóprac, w tym moliwo ubiegania si o kolejne dofinansowanie naszych projektów.

Leszek Mroczko i Krzysztof Wieczerzak

W trakcie spotkania prezentowano zdjcia z wielu projektw, tu zdjcie z naszego grantu

Z zainteresowaniem uczestniczylimy w spotkaniu

Tu odbya si konferencja inauguracyjna. Podobiestwo do naszej chaty zupenie przypadkowe :-)

Wntrze gocica 'Wiecha' w Kawczynie

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020