Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona g│ˇwna »
Strona G│ˇwna
Bocian bia│y on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziť
Miŕdzyrzecze
Samorzad
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Zespˇ│ Szkolno Przedszkolny
Miŕdzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Miŕdzyrzecze
GOK
Miŕdzyrzecze
Biblioteka
Miŕdzyrzecze
OÂrodek Zdrowia
Miŕdzyrzecze
Parafie
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciˇ│ Miŕdzyrzecza
Miŕdzyrzecze
OSP
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
KGW
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Zespˇ│ Miŕdzyrzeczanie
Miŕdzyrzecze
Emeryci
Miŕdzyrzecze
Kluby sportowe
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Ko│o │owieckie
MiŕdzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesi╣ca
Strona g│ˇwna
powrˇt

Niedziela 16 lipca by´┐Ża radosnym dniem dla Mi´┐Żdzyrzeczan. W Ko´┐Żciele Katolickim obchodzono uroczysto´┐Ż´┐Ż odpustow´┐Ż ku czci Matki Bo´┐Żej Szkaplerznej, a w tym roku jednocze´┐Żnie ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż swój Jubileusz 25-lecia Kap´┐Ża´┐Żstwa ksi´┐Żdz Proboszcz Jan Walu´┐Ż.

´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie ksi´┐Żdz Jan przyj´┐Ż´┐Ż  16 maja 1992 r. w ko´┐Żciele pw.´┐Żw.Miko´┐Żaja w Bielsku-Bia´┐Żej z r´┐Żk biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Do Mi´┐Żdzyrzeckiej parafii ´┐Żcie´┐Żka kap´┐Ża´┐Żska prowadzi´┐Ża go przez Andrychów, ´┐Żywiec, Cieszyn i Bielsko-Bia´┐Ż´┐Ż Z´┐Żote ´┐Żany.
Cieszyli´┐Żmy si´┐Ż wszyscy, ´┐Że razem z ksi´┐Żdzem Janem dane nam by´┐Żo uczestniczy´┐Ż w pi´┐Żknej odpustowo-jubileuszowej Eucharystii, któr´┐Ż przed o´┐Żtarzem Pa´┐Żskim, otoczony Kap´┐Żanami (w´┐Żród nich ks. pra´┐Żat Józef Jania i ks. pra´┐Żat Alojzy Zuber), s´┐Żu´┐Żb´┐Ż liturgiczn´┐Ż, wiernymi oraz licznie przyby´┐Ż´┐Ż rodzin´┐Ż oraz przyjació´┐Żmi, sprawowa´┐Ż ksi´┐Żdz Jan dzi´┐Żkuj´┐Żc Bogu za 25 lat swojej pos´┐Żugi.
By´┐Żo miejsce na serdeczne i wzruszaj´┐Żce ´┐Życzenia kierowane do ksi´┐Żdza Jana od kap´┐Żanów, ministrantów, przedstawicieli w´┐Żadz (obecny by´┐Ż wiceminister pracy pan Stanis´┐Żaw Szwed z ma´┐Ż´┐Żonk´┐Ż, oraz Wójt Gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna z ma´┐Ż´┐Żonk´┐Ż a, tak´┐Że wicewójt  pan Krzysztof Wieczerzak, oraz nasi radni Genowefa Kope´┐Ż, Tomasz Osuch i Bogdan Ma´┐Żdok z ma´┐Ż´┐Żonkami).
W d´┐Żugim orszaku do ´┐Życze´┐Ż ustawili si´┐Ż równie´┐Ż So´┐Żtysi, Stra´┐Żacy, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjació´┐Ż Mi´┐Żdzyrzecza i Zespo´┐Żu Mi´┐Żdzyrzeczanie, Kó´┐Ż gospody´┐Ż Wiejskich, Ko´┐Ża Ró´┐Ża´┐Żcowego oraz Klubu Sportowego. ´┐Życzenia zwie´┐Żczy´┐Żo wspólnie od´┐Żpiewane dla Jubilata „Sto lat”.

Na zako´┐Żczenie Mszy ´┐Żwi´┐Żtej wyruszy´┐Ża wokó´┐Ż ko´┐Żcio´┐Ża dzi´┐Żkczynna procesja. Przy d´┐Żwi´┐Żkach Orkiestry D´┐Żtej, dzwonów z wie´┐Ży ko´┐Żcielnej i dzwoneczków s´┐Żu´┐Żby liturgicznej i dzieci pierwszokomunijnych, w s´┐Żowach pie´┐Żni „Ciebie Bo´┐Że wychwalamy..” wybrzmia´┐Żo nasze uwielbienie dla Boga, nasza wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż i oddanie dla Maryi, nasza rado´┐Ż´┐Ż z przynale´┐Żno´┐Żci do Ko´┐Żcio´┐Ża i pi´┐Żknego Mi´┐Żdzyrzecza. Z dachu probostwa swoim g´┐Żo´┐Żnym klekotem wtórowa´┐Ży procesji nawet bociany.

Na t´┐Ż pi´┐Żkn´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż organizacje Mi´┐Żdzyrzecza Górnego ofiarowa´┐Ży ksi´┐Żdzu Janowi i parafii  dar specjalnie wykonanych trzech ornatów Maryjnych ( najwi´┐Żksze starania poczynili tu pani so´┐Żtys Maria G´┐Żuc-Mrzyk oraz ksi´┐Żdz wikariusz Marcin Kulig).Mi´┐Żdzyrzecze Dolne przygotowa´┐Żo natomiast w stra´┐Żnicy OSP dla Rodziny ksi´┐Żdza Jana i zaproszonych go´┐Żci pyszny pocz´┐Żstunek.
To by´┐Żo radosne spotkanie, na którym, oprócz pi´┐Żknych utworów w wykonaniu zespo´┐Żu pa´┐Żstwa Ma´┐Żgosi i Józefa J´┐Żczków, nie zabrak´┐Żo te´┐Ż „Barki”, „Sto lat..” a tak´┐Że „´┐Życzymy, ´┐Życzymy…”, na którym cieszyli´┐Żmy si´┐Ż wspólnie rado´┐Żci´┐Ż naszego Proboszcza.


Tekst: Barbara Mroczko
zdj´┐Żcia: Krzysztof Wydra
 

powrˇt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz byŠ zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj siŕ.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciˇ│ Miŕdzyrzecza 2007-2015