Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

XXX niedziela zwyk�a
data dodania: Pi±tek 20 paĽdziernika 2017

 XXX NIEDZIELA ZWYKďż˝A

 

 

 

 

 

29 pa�dziernika 2017

OG�OSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziďż˝ ostatnia niedziela miesiďż˝ca paďż˝dziernika. W koďż˝cioďż˝ach poďż˝wiďż˝conych (których data poďż˝wiďż˝cenia nie jest znana) obchodzona jest jako uroczysto�� Rocznicy Poďż˝wiďż˝cenia Koďż˝cioďż˝a Wďż˝asnego. Rocznicďż˝ poďż˝wiďż˝cenia naszego koďż˝cioďż˝a parafialnego obchodzimy 11 listopada.

 

  1. Liturgiczne obchody tygodnia:

a)   w ďż˝rodďż˝ przypada uroczysto�� Wszystkich ďż˝wiďż˝tych, Msze ďż˝w. jak w niedzielďż˝ (t.j: 7:00, 9:00, 11:00 i 15:30), o godz. 15:00 naboďż˝eďż˝stwo za zmarďż˝ych i Msza ďż˝w.,

b)    w czwartek, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarďż˝ych nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze ďż˝wiďż˝te odprawimy o godz. 8:00 i 17:00.

Zalecki za zmarďż˝ych sďż˝ przyjmowane w kaplicy cmentarnej, oraz w zakrystii,

c)     w sobotďż˝, 4 listopada – wspomnienie ďż˝w. Karola Boromeusza, biskupa.

 

  1. Odpust zupeďż˝ny za dusze w czy��cu cierpiďż˝ce moďż˝na uzyskaďż˝ od uroczystoďż˝ci Wszystkich ďż˝wiďż˝tych i w Dzieďż˝ Zaduszny przez poboďż˝ne nawiedzenie koďż˝cioďż˝a, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzďż˝ w Boga, modlitwy w intencji Ojca ďż˝wiďż˝tego, przyjďż˝cia ďż˝aski sakramentalnej spowiedzi i Komunii ďż˝wiďż˝tej, zachowanie przywiďż˝zania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzajďż˝c poboďż˝nie cmentarza, modlďż˝c siďż˝ w, choďż˝by tylko w myďż˝li za zmarďż˝ych, speďż˝niajďż˝c przy tym zwykďż˝e warunki odpustu.

 

  1. W tym tygodniu przypadajďż˝ pierwszy czwartek, pierwszy piďż˝tek i pierwsza sobota miesiďż˝ca. Modlimy siďż˝ w intencji pasterzy Koďż˝cioďż˝a, prosimy Boga o nowe powoďż˝ania do sďż˝uďż˝by w Koďż˝ciele, czcimy Najďż˝wiďż˝tsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cze�� Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Pannie w znaku Jej Niepokalanego Serca.

 

  1. W piďż˝tek kandydatów do bierzmowania zapraszamy do spowiedzi, na Mszďż˝ ďż˝w., a nastďż˝pnie na spotkanie przygotowujďż˝ce do bierzmowania.

 

  1. W sobotďż˝, od godz. 8:00 odwiedzamy chorych.

O godz. 16:00 wystawienie Naj�wi�tszego sakramentu, o 16:30 modlitwa roczna wypominkowa.

 

  1. W przysz�� niedziel�, 5 listopada, sk�adka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

W tym dniu odbďż˝dzie siďż˝ w Oďż˝wiďż˝cimiu-Brzezince tradycyjne naboďż˝eďż˝stwo Drogi Krzyďż˝owej w intencji ofiar obozów koncentracyjnych i guďż˝agów. Poczďż˝tek o godzinie 14:00 przy bramie ďż˝mierci.

 

  1. Zach�camy do czytania prasy katolickiej.

 

  1. Za zďż˝oďż˝one ofiary na potrzeby naszej parafii skďż˝adamy Bóg zapďż˝aďż˝
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015