Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

We wtorek 24 padziernika w Bielskim Centrum Kultury odbya si Gala obchodów  25-lecia dziaania Caritas Diecezji Bielsko-ywieckiej. Uroczysto ta wpisuje si w srebrny Jubileusz istnienia samej diecezji, bowiem powoana zostaa do ycia zaraz u progu jej powstania .
Gala poprzedzona bya uroczyst Msz wit w Kociele Najwitszego Serca Jezusowego pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza Romana Pindla przy  uczestnictwie biskupa seniora Tadeusza Rakoczego , biskupa Piotra Gregera oraz licznie zebranych kapanów i wiernych – dziaaczy, wolontariuszy i sympatyków Caritas.
Sowo Boe wygosi bp Tadeusz Rakoczy. Przedstawi dokonania bielsko-ywieckiej Caritas na przestrzeni 25 lat i przypomnia e „Chrystus wzywa nas nieustannie do czuwania, które mamy wypenia modlitw i czynieniem dobra”. Przytoczy sowa Matki Teresy z Kalkuty: „Panie, otwórz nasze oczy, abymy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali. Panie, otwórz nasze uszy, abymy usyszeli pacz i woanie godnych, zmarznitych, przeraonych i zgnbionych”.

W obchodach Jubileuszu uczestniczy dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iycki, który wrczy okolicznociowe zote i brzowe medale zasugi dla ludzi zwizanych z histori bielsko-ywieckiej Caritas. Zote Medale Zasugi otrzymali: pierwszy dyrektor diecezjalnej Caritas ks. praat Kazimierz Malaga, jego nastpca ks. praat Józef Zajda oraz dugoletni wicedyrektor ks. Ignacy Czader. Brzowe Medale Zasugi otrzymay Ewa Joczyk oraz Aneta Orlanka.
 
Podczas Gali uhonorowano laureatów trzeciej edycji nagrody „ Dzban w. Jana Kantego”.
Jest to nagroda Caritas Diecezji Bielsko-ywieckiej majca na celu docenienie oraz promowanie osób i instytucji zwizanych z dziaalnoci na rzecz Caritas. Patronat nad t nagrod obejmuj biskup  ordynariusz Roman Pindel oraz Burmistrz Miasta Kty Krzysztof Jan Klczar.
 
Gmina Jasienica nominowaa do tej nagrody mieszkaca naszego Midzyrzecza - Krzysztofa Mojyszek, dugoletniego dziaacza ruchów trzewociowych, inicjatora i organizatora wielu imprez i spotka promujcych trzewo, a przede wszystkim czowieka, który swoim wiadectwem i bezinteresown pomoc pieszy do ludzi borykajcych si z uzalenieniem.
Z radoci informujemy, e Kapitua nagrody wyrónia Krzysztofa Mojyszek w kategorii „Wspópraca z Caritas”. Laureatem tej kategorii zostao Bielskie Koo Towarzystwa Pomocy im w.Brata Alberta, które od 28 lat troszczy si o najbardziej potrzebujcych.
Nagrod w kategorii „ darczyca” otrzyma Eugeniusz Jurecki z Hacnowa; natomiast w kategorii „wiadectwo” przyznano dwie równorzdne nagrody dla Ireny Pasierbek z Aleksandrowic oraz caego Zespou parafialnego Caritas z odygowic.
Nagrody wrczali dyrektor bielsko-ywieckiej Caritas ks.Robert Kasprowski oraz biskup Roman Pindel, który jeszcze tego wieczoru na swoim twitterze przytoczy sowa „„...Pomoc - potrzebuje rozgosu. Ci co pomagaj nie potrzebuj rozgosu, ale zawsze warto doceni odwag i dobro”. Modl si... by nie brako ludzi odwanych i dobrych, i wdzicznych...”
 
Gal ubogaci swoim  wspaniaym koncertem Zespó „Raz Dwa Trzy”.

Naszemu Wyrónionemu w imieniu Gminy Jasienica zoy gratulacje Wójt  Janusz Pierzyna a w imieniu Midzyrzeczan nasi lekarze Tomasz Osuch oraz Iwona Ornowska -Osuch oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza Krzysztof Wieczerzak.
My równie serdecznie Krzysztofowi gratulujemy i dzikujemy!

 
tekst i foto : Barbara Mroczko

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020