Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 152 PamiÄ…tka ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a Ewangelickiego w MiÄ™dzyrzeczu- 15.07.2018 r.

 
W niedzielę 15 lipca w kościele ewangelickim w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 152 Pamiątki Założenia i Poświęcenia Kościoła.
  NaboĹĽeĹ„stwo poprzedziĹ‚ tradycyjnie poranek pieĹ›ni religijnej który rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ o godz. 9:30. Proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Dyczek przywitaĹ‚ goĹ›ci oraz wszystkich zgromadzonych. Zaproszonymi gośćmi w tym roku byli chórzyĹ›ci parafii ewangelickiej w DrogomyĹ›lu. Chór Nadzieja- bo takÄ… nosi nazwÄ™- kultywuje 84-letniÄ… tradycjÄ™ Ĺ›piewu chóralnego drogomyskiej parafii. WystÄ…piĹ‚ z blokiem 5 pieĹ›ni pt. Agnus Dei, Podnosisz mnie, Halleluja, Zatrzymaj siÄ™ na chwilÄ™, Ziemio CieszyĹ„ska. Chór parafialny z MiÄ™dzyrzecza zaĹ›piewaĹ‚ 3 pieĹ›ni: NieĹ›cie chwaĹ‚Ä™ mocarze, Jezus trzyma mnie i Jak to dobrze jest.
Kilka minut po godzinie 10:00 rozpoczęło siÄ™ uroczyste naboĹĽeĹ„stwo. Rada Parafialna wraz z duchowieĹ„stwem procesjonalnie weszli do odĹ›wiÄ™tnie przystrojonego koĹ›cioĹ‚a. Na poczÄ…tku naboĹĽeĹ„stwa byĹ‚a okazja zĹ‚oĹĽenia ĹĽyczeĹ„ naszej Pani Diakon Barbarze Adamus która w minionych tygodniach obchodziĹ‚a jubileusz ordynowania na diakona KoĹ›cioĹ‚a Ewangelickiego w Polsce. Jubileuszowe naboĹĽeĹ„stwo z tej okazji odbyĹ‚o siÄ™ 20 maja w KoĹ›ciele Jezusowym w Cieszynie, lecz z powodu uroczystoĹ›ci jubileuszu konfirmacji w naszej parafii nie mogĹ‚a być tam obecna delegacja. KsiÄ…dz Andrzej Dyczek wraz z delegacjÄ… Rady Parafialnej zĹ‚oĹĽyĹ‚ pani diakon serdeczne ĹĽyczenia i podziÄ™kowania za sĹ‚uĹĽbÄ™ w naszej parafii oraz nauczanie lekcji religii dzieci w Ligocie i Bronowie. Od poczÄ…tku nowego roku szkolnego nauczanie to bÄ™dzie kontynuowaĹ‚ ks. Karol DĹ‚ugosz wikariusz parafii w Bielsku.
Serdeczne słowa przywitania zostały wypowiedziane dla zaproszonego kaznodziei, ks. Tadeusza Byrta- proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle Głębcach.
  LiturgiÄ™ odprawili ks. Andrzej Dyczek i diakon Barbara Adamus. W trakcie naboĹĽeĹ„stwa chór z MiÄ™dzyrzecza zaĹ›piewaĹ‚ pieśń BÄ™dÄ™ Ĺ›piewaĹ‚ tobie, natomiast chór Nadzieja dwie pieĹ›ni Z dolin tej ziemi, Swjatyj BoĹĽe.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tadeusz Byrt na tekst wyjęty z Listu do Filipian 2, 1-4:
   „JeĹ›li wiÄ™c w Chrystusie jest jakaĹ› zachÄ™ta, jakaĹ› pociecha miĹ‚oĹ›ci, jakaĹ› wspólnota Ducha, jakieĹ› wspóĹ‚czucie i zmiĹ‚owanie, DopeĹ‚nijcie radoĹ›ci mojej i bÄ…dĹşcie jednej myĹ›li, majÄ…c tÄ™ samÄ… miĹ‚ość, zgodni, oĹĽywieni jednomyĹ›lnoĹ›ciÄ….

               I nie czyĹ„cie nic z kĹ‚ótliwoĹ›ci ani przez wzglÄ…d na próĹĽnÄ… chwaĹ‚Ä™, lecz w pokorze uwaĹĽajcie jedni drugich za wyĹĽszych od siebie.

        Jego donoĹ›ny, dĹşwiÄ™czny, basowy gĹ‚os rozprzestrzeniaĹ‚ siÄ™ po caĹ‚ym koĹ›ciele i w najdalszym jego zakÄ…tku byĹ‚ bardzo dobrze sĹ‚yszalny. Ks. Tadeusz Byrt serdecznie podziÄ™kowaĹ‚ za zaproszenie i oznajmiĹ‚ wszystkim sĹ‚uchaczom ĹĽe czuje siÄ™ w tym koĹ›ciele nie jak gość tylko ,,jak u siebie”. WspominaĹ‚ wieloletniÄ… znajomość z pastorstwem Molinów oraz ich synami, ks. Jan Lech Klima byĹ‚ proboszczem w parafii wiĹ›laĹ„skiej w latach jego mĹ‚odoĹ›ci, dĹ‚ugoletnia przyjaźń z obecnym proboszczem ks. Andrzejem Dyczkiem oraz z diakon BarbarÄ… Adamus pozwalajÄ… na takie odczucia.

W trakcie naboĹĽeĹ„stwa czynny udziaĹ‚ wzięła Diecezjalna Orkiestra DÄ™ta Diecezji CieszyĹ„skiej pod dyrekcjÄ… kapelmistrza Adama Pasternego, która graĹ‚a równieĹĽ po naboĹĽeĹ„stwie na placu koĹ›cielnym.
W sobotÄ™ poprzedzajÄ…cÄ… tÄ™ uroczystość w parafii piekliĹ›my tradycyjne miÄ™dzyrzeckie koĹ‚acze które od wielu juĹĽ lat cieszÄ… siÄ™ znakomitÄ… popularnoĹ›ciÄ… a ich wyjÄ…tkowy smak znany jest wĹ›ród mieszkaĹ„ców MiÄ™dzyrzecza i okolicznych miejscowoĹ›ci. Nie inaczej byĹ‚o i tym razem. Wszystkie z upieczonych 176 koĹ‚aczy znalazĹ‚y swoich nabywców. Trud nocnej pracy paĹ„ i panów naszej parafii pod kierownictwem pani Jadwigi Janoty z Mnicha zostaĹ‚ nagrodzony. KoĹ‚acze rozeszĹ‚y siÄ™ w bĹ‚yskawicznym tempie. Pomimo ogĹ‚oszeĹ„ o rozpoczÄ™ciu sprzedaĹĽy od godz. 12:00, mnóstwo chÄ™tnych czekaĹ‚o przed drzwiami plebani juĹĽ o godz. 10:00. OkoĹ‚o godz. 13:00 zmuszeni byliĹ›my wywiesić na drzwiach plebanii informacjÄ™ ĹĽe koĹ‚aczy brak. Bardzo dziÄ™kujemy PaĹ„stwu Barbarze i Benedyktowi Danel, wĹ‚aĹ›cicielom piekarni Jagódka w MiÄ™dzyrzeczu Dolnym za nieodpĹ‚atne upieczenie koĹ‚aczy.
Bardzo nas cieszy ĹĽe zawsze w trzeciÄ… niedzielÄ™ lipca, tak chÄ™tnie odwiedzajÄ… nas nasi dawni parafianie, którzy dziĹ› mieszkajÄ… w okolicznych lub dalszych miejscowoĹ›ciach którzy z sentymentem i wzruszeniem wracajÄ… do koĹ›cioĹ‚a swej dawnej parafii lub parafii swych ojców aby z nami Ĺ›wiÄ™tować.
Po naboĹĽeĹ„stwie wĹ›ród tonów orkiestry dÄ™tej byĹ‚a sposobność do rozmów i wspomnieĹ„ wĹ›ród przyjacióĹ‚ i znajomych.
 
 
Mariusz Fender
Foto: Zuzanna Szarek
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015