Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Zapraszamy do bezpĹ‚atnych prezentacji na stronach serwisu www MiÄ™dzyrzecza Wszystkich kandydatów z okrÄ™gów wyborczych gminy Jasienica, ubiegajÄ…cych siÄ™ o mandaty radnych Gminy Jasienica, Powiatu Bielskiego i Sejmiku Województwa ĹšlÄ…skiego. DostÄ™p do prezentacji gwarantujemy Wszystkim kandydatom bez wzglÄ™du na opcjÄ™ politycznÄ…, z zastosowaniem poniĹĽszego regulaminu:

1. Kandydat musi ubiegać siÄ™ o mandat radnego Gminy Jasienica lub Powiatu Bielskiego lub Sejmiku Województwa ĹšlÄ…skiego,
2. Prezentacje publikujemy do dnia 19 paĹşdziernika 2018 roku do godz. 20.00,
3. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia prezentacji w ciągu 24 godzin od ich nadesłania, poza ostatnim dniem, kiedy to okres ten skraca się tak, by nie przekroczyć godziny 20.00,
4. Prezentacje proszę nadsyłać na adres poczta@miedzyrzecze.org.pl,
5. Nadesłana prezentacja musi być plikiem w formacie *.jpg, o wymiarach nie większych niż: szerokość 763px, wysokość 1080px. Obrazy przekraczające wskazane wymiary nie zostaną opublikowane,
6. NadesĹ‚ane obrazy nie bÄ™dÄ… w ĹĽaden sposób przetwarzane, nie zostanie podjÄ™ta ĹĽadna czynność wpĹ‚ywajÄ…ca na zmianÄ™ jakoĹ›ci obrazu – za jakość nadesĹ‚anego pliku odpowiada tylko i wyĹ‚Ä…cznie kandydat,
7. O kolejnoĹ›ci wyĹ›wietlania siÄ™ banerów decyduje kolejność ich nadesĹ‚ania. Za datÄ™ i godzinÄ™ nadesĹ‚ania wiadomoĹ›ci z zaĹ‚Ä…czonym plikiem uznaje siÄ™ znacznik czasu wygenerowany przez serwer poczty miedzyrzecze.org.pl,
8. Publikowane materiaĹ‚y muszÄ… odpowiadać wymogom polskiego prawa, w szczególnoĹ›ci Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (stan prawny na dzieĹ„ 20 lipca 2018 r.),
9. MateriaĹ‚y promujÄ…ce kandydatów zostanÄ… usuniÄ™te w czasie do 48 godzin po zakoĹ„czeniu gĹ‚osowania,
10. Administracja serwisu www.miedzyrzecze.org.pl nie ponosi odpowiedzialnoĹ›ci za treĹ›ci publikowane przez kandydatów.

Administracja serwisu.

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015