Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna

Historia OSP Midzyrzecze Grne
data dodania: Pi±tek 23 lutego 2007

Stra poarna w Midzyrzeczu Górnym zaoona zostaa w dniu 5 czerwca 1892 roku i pierwotnie nazywaa si Ochotnicza Stra Ogniowa. Byo to po klsce poarów, jaka nawiedzia Midzyrzecze Górne w 1892 roku. Zaoona zostaa z inicjatywy Andrzeja Solicha.

Stra Midzyrzecza w roku jej powstania


Dat zaoenia stray ustalono na podstawie zapisu w ksidze kocielnej oraz zapisów w Gwiazdce Cieszyskiej znajdujcej si w Muzeum w Cieszynie.
Przez rok bya to wspólna jednostka dla caego Midzyrzecza. W jednostce tej podobnie jak w okolicznych wioskach na terenie lska Cieszyskiego, które przez dugi czas byy pod wpywami niemieckimi, wydawanie komend w stray z maymi wyjtkami odbywao si w jzyku niemieckim. Jzyk ten by obowizujcy nawet na zebraniach czonków stray. Byo to jednym z powodów, dla którego straacy z Midzyrzecza Dolnego postanowili zaoy u siebie wasn jednostk. Powstaa ona w roku 1893. 

Na temat dziaalnoci OSP w Midzyrzeczu Górnym a do zakoczenia II wojny wiatowej brak jest dostpnych materiaów, umoliwiajcych na odtworzenie jej dziaalnoci. Brak zarówno danych ródowych jak i przekazów ustnych.

Wiadomo, e pierwsza remiza straacka powstaa w roku 1908. Remiza ta do tej pory istnieje, na jej wiey bociany uwiy sobie gniazdo. W póniejszym okresie w Midzyrzeczu Górnym powstay jeszcze dwie remizy, zwane „DEPO”. Jedna z nich, w przysióku Rudawka jeszcze istnieje, druga, zlokalizowana obok gospodarstwa Eligiusza Czulaka zostaa rozebrana po wojnie.
Po II wojnie wiatowej stra wznowia normaln dziaalno statutow w 1945 roku, rozpoczynajc j od kompletowania zdewastowanego sprztu poarniczego.
W dniu 18. czerwca 1950 roku spoeczestwo soectwa ufundowao stray sztandar z wizerunkiem  w. Floriana na prawym pacie oraz wizerunkiem Matki Boskiej Czstochowskiej i Polskim Orem bez korony na lewym pacie.
Od roku 1982 przez 13 lat trwaa budowa nowej remizy straackiej. Powstaa ona na miejscu dawnego Domu Ludowego.
Obecnie nasza Stra posiada pikny pitrowy dom straaka z dwoma boksami garaowymi na samochody poarnicze. Organizowanych jest tu wiele imprez, takich jak doynki gminne i soeckie, festyny, bale, wesela, przyjcia okolicznociowe.
 
W 1992 roku stra w Midzyrzeczu Górnym witowaa jubileusz 100-lecia OSP. Podczas tej uroczystoci jednostka odznaczona zostaa Zotym Znakiem Zwizku OSP RP.

W roku 2006 jednostka ta otrzymaa samochód poarniczy Mercedes GBA.


W roku 2007 mija 115 lat od utworzenia naszej jednostki.

 
Prezesi i naczelnicy OSP w Midzyrzeczu Górnym
Nie udao si do tej pory ustali kto peni funkcj prezesów lub naczelników wzgldnie komendantów przed rokiem 1945. Po tym okresie prezesami i naczelnikami byli kolejno:
Prezesi OSP Midzyrzecze Górne

Imi i Nazwisko

Okres

Franciszek Wieczerzak

1945 -1948

Jerzy Urbaniec

1949 - 1952

Jan Mola

1952 - 1958 *)

Mieczysaw Czulak

1958 - 1960

Jan Mola

1960 -1965

Eligiusz Czulak

1965 - 1967

Józef Jczko

1967 -1978

Rudolf Paszek

1972 - 1981

Jan Ryszka

1981 -1982

Otton Winiaski

1982 -1992

Roman Bartoszek

1992 -1996

Otton Winiaski

1996 - 2009

Krzysztof Wieczerzak

2009 - nadal

 *)w tym okresie funkcj Prezesa peni Komendant Stray

Naczelnicy OSP Midzyrzecze Górne

Imi i Nazwisko

Okres

Karol Niemczyk

1945 -1947

Jan Mola

1947 -1952

Jerzy Urbaniec

1952 -1955

Gustaw Wiencek

1955 -1958

Ignacy Zielazko

1958 -1965

Gustaw Wiencek

1965 -1967

Jan Bebek

1967 -1970

Tadeusz Podstawny

1970 -1991

Bronisaw Wydra

1991 -1993

Jan Polak

1993 -2004

Krzysztof Ryszka

2004 -nadal

Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021