Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
  • 14 paĽdziernika  Vlado

    https://www.youtube.com/watch?v=pKZYRcofiKQ&t=190s - Pozdrawiam,i zapraszam na spektakl
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 

Teresa Marekwica z domu TĹ‚oczek urodziĹ‚a siÄ™ 28. VI 1943r. w Rudzicy jako córka Ludwika TĹ‚oczek i Walerii z domu Pinocy. SzkoĹ‚Ä™ PodstawowÄ… ukoĹ„czyĹ‚a z wyróĹĽnieniem. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami podjęła naukÄ™ w 5-letnim PaĹ„stwowym Liceum Pedagogicznym w Bielsku-BiaĹ‚ej zakoĹ„czonÄ… egzaminem dojrzaĹ‚oĹ›ci w 1962r. 1 wrzeĹ›nia 1962r. rozpoczęła pracÄ™ w Szkole Podstawowej w IĹ‚ownicy jako nauczycielka nauczania poczÄ…tkowego i jÄ™zyka polskiego. Celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ukoĹ„czyĹ‚a w 1966r. Studium Nauczycielskie w Cieszynie – kierunek filologia polska, a pracÄ™ dyplomowÄ… obroniĹ‚a i napisaĹ‚a na temat: „Gwara wsi Rudzica”. W 1972r. zamieszkaĹ‚a wraz z rodzinÄ… w Rudzicy i podjęła pracÄ™ w tutejszej szkole jako nauczycielka j.polskiego i bibliotekarka. RównoczeĹ›nie prowadziĹ‚a kóĹ‚ko polonistyczne i turystyczne. W latach 1977-1991 wspóĹ‚organizowaĹ‚a 15 wakacyjnych obozów turystycznych, umoĹĽliwiajÄ…c mĹ‚odzieĹĽy z Rudzicy poznanie piÄ™kna Beskidu Ĺ»ywieckiego, Tatr i Pienin, Rudaw Janowickich i Karkonoszy.

Przez wiele lat prowadziĹ‚a zespóĹ‚ metodyczny nauczycieli j.polskiego gminy Jasienica.

W 1975r. rozpoczęła zaocznie studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach zakończone obroną pracy magisterskiej w 1979r. Po złożeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodowej.

W Szkole Podstawowej w Rudzicy uczyła na pełnym etacie przez 25 lat, a na emeryturę przeszła w 1997r. Przez następne 4 lata pracowała nadal jako emerytka. Za pracę pedagogiczną otrzymała wielokrotnie nagrodę Kuratora Oświaty i Inspektora Oświaty. W roku 1989 po 25 latach rzetelnej pracy została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

W latach 1990-2003 peĹ‚niĹ‚a funkcjÄ™ ksiÄ™gowej w Towarzystwie Pomocy PotrzebujÄ…cym w Rudzicy. BÄ™dÄ…c na emeryturze nie zawiesiĹ‚a swojej dziaĹ‚alnoĹ›ci spoĹ‚ecznej. ByĹ‚a czĹ‚onkiem Rady Parafialnej w Rudzicy, wspóĹ‚redagujÄ…c gazetkÄ™ parafialnÄ… „Metanoia” i prowadziĹ‚a kursy dla lektorów. UdzielaĹ‚a siÄ™ takĹĽe w pracy KoĹ‚a GospodyĹ„ Wiejskich.

WspóĹ‚tworzyĹ‚a Towarzystwo MiĹ‚oĹ›ników Rudzicy i od jego poczÄ…tku peĹ‚niĹ‚a funkcjÄ™ prezesa. ByĹ‚a inicjatorkÄ… wielu pomysĹ‚ów, które konsekwentnie realizowaĹ‚a z ZarzÄ…dem.

W 2007r. opracowaĹ‚a katalog „KrzyĹĽe i kapliczki przydroĹĽne w parafii Rudzica” wydane przez TMR w roku 2007. SĹ‚uĹĽyĹ‚a pomocÄ… i radÄ… studentom Uniwersytetu ĹšlÄ…skiego filia w Cieszynie piszÄ…cym prace magisterskie na temat Rudzicy i jej mieszkaĹ„ców.

Tradycja, historia i kultura Rudzicy byĹ‚y w krÄ™gu jej zainteresowaĹ„. Z jej inicjatywy Towarzystwo MiĹ‚oĹ›ników Rudzicy zorganizowaĹ‚o I Powiatowe Forum Towarzystw MiĹ‚oĹ›ników i PrzyjacióĹ‚ Swoich MiejscowoĹ›ci pod patronatem Starosty Bielskiego, które na staĹ‚e wpisaĹ‚o siÄ™ w kalendarz imprez powiatowych.

Starostwo Powiatowe wyróĹĽniĹ‚o paniÄ… TeresÄ™ „za szczególne dziaĹ‚ania na rzecz animacji i wprowadzenia kultury w powiecie bielskim”.

Pogrzeb śp Teresy Marekwicy odbędzie się w środę 16 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Rudzicy.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie.

ĹĽyciorys za www.rudzica.org.pl

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015