Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 

Ta zbiórka niech bÄ™dzie wyrazem szacunku dla zmarĹ‚ego Prezydenta Miasta GdaĹ„ska PawĹ‚a Adamowicza, a jednoczeĹ›nie gestem solidarność z WielkÄ… OrkiestrÄ… ĹšwiÄ…tecznej Pomocy oraz sprzeciwem wobec przemocy i agresji obecnej w debacie publicznej. 


Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec skierował do wiernych List Pasterski:


                         "Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!  

W naszych kościołach rozbrzmiewają dziś słowa zapisane w Liście do Rzymian:

„MiĹ‚ość niech bÄ™dzie nieobĹ‚udna. BrzydĹşcie siÄ™ zĹ‚em, trzymajcie siÄ™ dobrego. MiĹ‚oĹ›ciÄ… braterskÄ… jedni drugich miĹ‚ujcie,  wyprzedzajcie siÄ™ wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwoĹ›ci nie ustawajÄ…c, pĹ‚omienni duchem, Panu sĹ‚uĹĽcie, w nadziei radoĹ›ni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” (Rz 12,9-12)
Trudno o bardziej wyraĹşny BoĹĽy znak skierowany do Jego ludu. Jako spoĹ‚eczeĹ„stwo jesteĹ›my podzieleni, a nienawiść zbiera ĹĽniwo nie tylko na internetowych forach, ale i w ĹĽyciu codziennym. Potrzebujemy Ĺ‚aski, miĹ‚osierdzia, otwarcia, szacunku i odpowiedzialnoĹ›ci.   
W minionym tygodniu podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez PolskÄ… RadÄ™ EkumenicznÄ… podpisano wspólne wezwanie do przeciwdziaĹ‚ania nienawiĹ›ci. Stanowi ono odpowiedĹş chrzeĹ›cijan róĹĽnych wyznaĹ„ na tragicznÄ… Ĺ›mierć Prezydenta GdaĹ„ska PawĹ‚a Adamowicza, który zostaĹ‚ zamordowany podczas finaĹ‚u Wielkiej Orkiestry ĹšwiÄ…tecznej Pomocy, czyli Ĺ›wiÄ™ta dobroczynnoĹ›ci i otwartoĹ›ci.
W apelu czytamy: „Jako KoĹ›cioĹ‚y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystÄ…pić przeciwko wszelkim przejawom nienawiĹ›ci, w tym mowie nienawiĹ›ci obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, ĹĽe pielÄ™gnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne spoĹ‚eczeĹ„stwo, zgadzamy siÄ™ na utrwalanie podziaĹ‚ów.”  
ProĹ›my Boga o przemianÄ™ serc, aby te sĹ‚owa nie pozostaĹ‚y tylko zwykĹ‚Ä… deklaracjÄ… zapisanÄ… na papierze, ale staĹ‚y siÄ™ nieustannym wezwaniem do dziaĹ‚ania i reformowania siebie, bo kaĹĽda wielka przemiana zaczyna siÄ™ od pojedynczej, maĹ‚ej przemiany konkretnego czĹ‚owieka. Jedno serce peĹ‚ne autentycznej miĹ‚oĹ›ci i bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwa dla innych moĹĽe dokonać cudu i ma moc twórczÄ…, dziÄ™ki której Ĺ›wiat na nowo zaczyna rozumieć znaczenie takich pojęć, jak wiara, nadzieja i wĹ‚aĹ›nie miĹ‚ość.
WierzÄ™, ĹĽe moĹĽemy być inspiratorami dobra i Ĺ›wiadectwem miĹ‚oĹ›ci wszÄ™dzie tam, gdzie Bóg nas posyĹ‚a.
ProszÄ™ Was o to, abyĹ›cie w swoich Ĺ›rodowiskach dzielili siÄ™ darami wiary, nadziei i miĹ‚oĹ›ci. AbyĹ›cie zawsze, pomimo trudnoĹ›ci, moĹĽe nawet pewnych form przeĹ›ladowania, starali siÄ™ zĹ‚o dobrem zwyciężać. Nie zniechÄ™cajcie siÄ™, gdy usĹ‚yszycie, ĹĽe to niemodne, bezsensowne, czy gĹ‚upie. BÄ…dĹşcie wytrwali, wierni, szczęśliwi i radoĹ›ni niosÄ…c drugiemu czĹ‚owiekowi bezinteresownÄ… miĹ‚ość.   
Konsystorz KoĹ›cioĹ‚a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zachÄ™ca parafie do zorganizowania zbiórki ofiar na rzecz Wielkiej Orkiestry ĹšwiÄ…tecznej Pomocy, stosownie do lokalnych moĹĽliwoĹ›ci, jako wyraz szacunku dla zmarĹ‚ego Prezydenta PawĹ‚a Adamowicza, a jednoczeĹ›nie gest solidarność z WielkÄ… OrkiestrÄ… ĹšwiÄ…tecznej Pomocy oraz sprzeciw wobec agresji obecnej w debacie publicznej.
PragnÄ™ równieĹĽ poinformować Was, ze Radcy Konsystorza postanowili przekazać 10.000 zĹ‚ z funduszy KoĹ›cioĹ‚a na rzecz WOĹšP.
„BrzydĹşcie siÄ™ zĹ‚em, trzymajcie siÄ™ dobrego” - radzi ApostoĹ‚ PaweĹ‚. To prosta, a jednoczeĹ›nie niezwykle trudna do zrealizowania rada.
Niech Bóg dodaje Wam mÄ…droĹ›ci w codziennym, ĹĽmudnym odróĹĽnianiu dobra od zĹ‚a.   

Wasz w Chrystusie,
Biskup Jerzy Samiec"
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015