Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

 Zgromadzenie Parafialne – Międzyrzecze 27.01.2019

 
       W niedzielę 27 stycznia 2019 roku, po nabożeństwie w Międzyrzeczu, w Sali parafialnej odbyło się doroczne Zgromadzenie Parafialne.
       Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą w parafii, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę uczestników ( nie jest wymagane kworum), zwoływane jest przez Radę Parafialną przynajmniej raz w roku. Zgromadzenie Parafialne tworzą członkowie parafii mające czynne prawo wyborcze.
       Podczas zgromadzenia proboszcz parafii ks. Andrzej Dyczek przedstawił uczestnikom sprawozdanie z działalności parafii oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Przedstawiony został także preliminarz budżetowy parafii na rok 2019. Wszystkie sprawozdania oraz preliminarz zostały przyjęte przez Zgromadzenie Parafialne jednogłośnie.
       Podczas zebrania omówione zostały problemy z jakimi boryka się nasza parafia oraz radości które przeżywaliśmy w minionym roku. Omówiona została kwestia wymiany nawierzchni chodnika, likwidacji starego drzewostanu i nasadzeniu nowych drzew i krzewów oraz zmian użytkowania cmentarza po likwidacji kompostownika i segregowania odpadów w kontenerach a także utylizacji betonowych pozostałości po wymienianych nagrobkach na nowe. Poruszono szereg kwestii związanych z codziennym życiem parafialnym, śpiewem podczas nabożeństw, organizacją nabożeństw rodzinnych itp.
 
Mariusz Fender
powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020