Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

 156 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa- Lędziny Hołdunów 20.06.2019

W czwartek 20 czerwca 2019 roku odbył się 156 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Gospodarzem Zjazdu była Parafia Ewangelicko Augsburska w Hołdunowie.
Obrady Zjazdu rozpoczęły się o godz. 10:00 w Hotelu Pinocy znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego Świętej Trójcy. W obradach uczestniczyło 144 delegatów, przedstawicieli z wszystkich diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W związku z tym że upłynęła 5 letnia kadencja obecnego Zarządu BPGA podczas tegorocznego Zjazdu przeprowadzono wybory nowego Prezesa BPGA oraz członków Zarządu BPGA. Zebranych przywitał ks. Daniel Ferek, dotychczasowy Prezes, przedstawił porządek obrad Zjazdu Delegatów który został przyjęty. Wybrano Komisję skrutacyjną w składzie: ks. Adam Glajcar- przewodniczący, Renata Staniek z Orzesza, ks. Marek Michalik i ks. Marcin Podżorski. Ksiądz Mirosław Sikora odczytał protokół z poprzedniego 155 Zjazdu BPGA który odbył się w roku 2018 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze na Dolnym Śląsku. Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2018/19 przedstawił ks. Daniel Ferek. Sprawozdanie było połączone z prezentacją multimedialną, przedstawiającą dotychczasowo wykonane prace remontowe na które parafie otrzymały dotacje z BPGA. Skarbnik Zarządu Pani Anna Czudek przedstawiła wyniki zbiórki tegorocznej która przedstawia się następująco:
Diecezja Cieszyńska 123 550 zł + ofiara konfirmantów 9240 zł
Diecezja Katowicka 103 000 zł + ofiara konfirmantów 1500 zł
Diecezja Mazurska 10 343 zł
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska 9 620 zł
Diecezja Warszawska 10 670 zł
Diecezja Wrocławska 13 540 zł
Łącznie 270 723 zł + 10 740 zł.
 
 
Propozycja podziału środków przedstawiała się następująco:
                                                                      wnioskowano                                przyznano
Diakonat Eben Ezer                      5 000 zł                                      5 000 zł
Parafia Istebna                             35 000 zł                                  35 000 zł
Parafia Wieszczęta Kowale          20 000 zł                                  20 000 zł
Parafia Częstochowa                   27 000 zł                                  15 000 zł
Parafia Bytom                               21 600 zł                                 15 000 zł
Parafia Studzionka                       60 000 zł                                  25 000 zł
Parafia Świętochłowice                13 628 zł                                  10 000 zł
Parafia Czerwionka                      10 000 zł                                   5 000 zł
Parafia Orzesze                            35 000 zł                                 25 000 zł
Parafia Tychy                                30 000 zł                      nie przyznano dot.
Parafia Lubań                               49 200 zł                                 25 000 zł
Parafia Nidzica                              15 990 zł                                 15 000 zł
Parafia Ostróda Łęguty                  5 000 zł                                    5 000 zł
Parafia Szczytno- Rańsk                8 000 zł                                   8 000 zł
Parafia Sopot                                 50 000 zł                               15 000 zł
Parafia Słupsk                               40 590 zł                                15 000 zł
Parafia Pabianice                          50 000 zł                      nie przyznano dot.
Parafia Tomaszów Maz.                80 000 zł                                  15 000 zł
Parafia Lublin                                43 000 zł                                 15 000 zł
Ofiara Konfirmantów:
Diecezja Cieszyńska złożyła wniosek na dofinansowanie warsztatów muzycznych dla młodzieży i otrzymała 10 000 zł a także Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży złożył wniosek o dofinansowanie zorganizowania Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej który w tym roku odbędzie się w Parafii Suwałki. Nie przyznano konkretnej kwoty pieniędzy ale Zarząd BPGA zobowiązał się zapłacić faktury za przejazd autokarami na OZME.
W dyskusji nad propozycją podziału środków wzięli udział: ks. Piotr Janik z Wieszcząt-Kowali, ks. Sebastian Olencki ze Świętochłowic, przedstawiciel Rady Parafialnej z Tychów, ks. Marek Loskot z Bydgoszczy, ks. Adam Glajcar z Częstochowy, ks. Grzegorz Brudny z Lublina, ks. Wojciech Froehlich ze Słupska, ks. Mirosław Czyż ze Studzionki, ks. Henryk Reske z Orzesza, ks. Cezary Królewicz z Lubania, siostra Ewa Cieślar z Diakonatu Eben Ezer, ks. Marcin Podżorski z Hażlacha, ks. Wiesław Żydel z Piotrkowa Trybunalskiego i ks. Jan Raszyk z Jastrzębia Zdroju. Ksiądz Dariusz Madzia z Istebnej złożył wniosek żeby z dotacji przyznanej Parafii Istebna 5 000 zł przekazać dla Parafii z Lubania. Powodem tej decyzji jest fakt że kosztorys wykonawczy na remont kościoła w Istebnej jest niższy od inwestorskiego. Propozycja została przyjęta. Delegaci zatwierdzili głosowaniem propozycję podziału środków a także przyjęli sprawozdanie Zarządu oraz udzielili Zarządowi absolutorium.
W dalszej części obrad odbyły się wybory Prezesa i Członków Zarządu BPGA. Wybory prowadził w imieniu Konsystorza wiceprezes Pan Adam Pastucha. Na kandydatów na Prezesa BPGA zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Marcina Makulę z Golasowic oraz ks. Karola Macurę z Drogomyśla. W wyniku tajnego głosowania ks. Marcin Makula uzyskał 85 głosów a ks. Karol Macura 59 głosów. Prezesem BPGA wybrany został ks. Marcin Makula. Na członków Zarządu BPGA zgłoszono następujących kandydatów: Ks. Mirosław Sikora, Anna Czudek, ks. Daniel Ferek, ks. Dawid Banach, ks. Łukasz Gaś, ks. Marek Loskot. W wyniku tajnego głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
ks. Mirosław Sikora 62 głosy
Anna Czudek 121 głosów
ks. Daniel Ferek 96 głosów
ks. Dawid Banach 24 głosy
ks. Łukasz Gaś 57 głosów
ks. Marek Loskot 29 głosów.
Na Członków Zarządu BPGA wybrani zostali: Anna Czudek, ks. Daniel Ferek, Ks. Mirosław Sikora.
Nikt nie wnosił protestów co do prawidłowości przeprowadzonych wyborów. Podczas Wolnych Wniosków ks. Marek Loskot zgłosił aby protokół z poprzedniego zebrania zostwł wysłany do parafii wcześniej a proboszczowie zapoznali z protokołem delegatów ze swoich parafii. W roku 2020 157 Zjazd BPGA odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim, dokąd serdecznie zaprosił ks. Wiesław Żydel.
Następnie odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas którego Prezes Synodu ks. dr Adam Malina wygłosił okolicznościowe kazanie a zwierzchnik Diecezji Katowickiej ks. dr bp marian Niemiec wprowadził w urzędowanie nowo wybrany Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.
Po zakończonym nabożeństwie delegaci powrócili na teren Hotelu Pinocy gdzie był przygotowany poczęstunek oraz był możliwość spotkania się z delegatami innych parafii, wymiana doświadczeń oraz możliwość bliższego poznania się. Naszą parafię reprezentowali: ks. Andrzej Dyczek, Mariusz Fender, Anna Fender, Wanda i Jan Zipser. Mogliśmy dłuższą chwilę porozmawiać z ks. Dawidem Banachem proboszczem parafii w Suwałkach, który to przybliżył nam specyfikę tej diasporalnej parafii, radości i smutki które dotykają jego i parafian oraz problematykę bieżącego funkcjonowania parafii. Serdecznie zaprosił do odwiedzenia tej parafii przez chór parafialny z Międzyrzecza.
Zjazd zakończył się ok. godz. 15:00.
 
Mariusz Fender
 
powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020