Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

O Stowarzyszeniu ...
data dodania: Poniedziałek 30 czerwca 2008

Dane Stowarzyszenia:
 

 

Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza, 

43-392 Midzyrzecze Górne 511

 

 

 NIP: 9372569801 

KRS: 0000308327  REGON:  240957232

nr konta: BS Jasienica 22 8117 0003 0031 0343 2000 0010

 

 

e-mail: poczta@miedzyrzecze.org.pl
strona internetowa: www.miedzyrzecze.org.pl

rok zaoenia: 2008

Nasze Logo:

 

 

Akty prawne:

STATUT Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza

POSTANOWIENIE Sdu Rejonowego w Bielsku-Biaej

 

Wadze Stowarzyszenia:

III Kadencja 2016-2020

Zarzd Stowarzyszenia:

 • Prezezs Zarzdu Krzysztof Wieczerzak

 • Vice prezes Zarzdu Barbara Mroczko

 • Vice prezes Zarzdu Janusz Kdziora

 • Skarbnik Joanna Czarniecka

 • Sekretarz Danuta Polak

 • Czonek Zarzdu Maria Guc-Mrzyk

 • Czonek Zarzdu Tomasz Osuch

 • Czonek Zarzdu Jacek Padzior

 • Czonek Zarzdu Ewa Beru

W skad Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Przewodniczca Agnieszka Karolewicz

 • Zastpca Przewodniczcego Bernadeta uszczewska-Gruszka

 • Czonek Komisji Krzysztof Czader

 

 

II kadencja 2012 - 2016

Zarzd Stowarzyszenia:

 

 • Krzysztof Wieczerzak - prezes
 • ks. Witold Grzomba - wiceprezes
 • p. Leszek Mroczko do Grudnia 2014 roku, póniej Barbara Mroczko - wiceprezes
 • Tomasz Osuch - skarbnik
 • Danuta Polak - sekretarz
 • Maria Guc-Mrzyk - czonek zarzdu
 • Janusz Kdziora - czonek zarzdu
 • Bogdan Madok - czonek zarzdu
 • Jacek Padzior - czonek zarzdu

Komisja Rewizyjna:

 

 • Magorzata Drzewicka - przewodniczca
 • Stanisaw Cypcer - zastepca przewodniczcego
 • Ewa Beru

I kadencja 2008 - 2012

Zarzd Stowarzyszenia:

 

 • Krzysztof Wieczerzak - prezes
 • Genowefa Kope - wiceprezes
 • Leszek Mroczko - wiceprezes
 • Wadysawa Fedyczkowska - sekretarz
 • Tomasz Osuch - skarbnik
 • ks. Andrzej Dyczek - czonek zarzdu
 • ks. Witold Grzomba - czonek zarzdu
 • Maria Iskrzycka - czonek zarzdu
 • Elbieta Szczyrbowska - czonek zarzdu

Komisja Rewizyjna:

 

 • Zbigniew Jurzak - przewodniczcy
 • Magorzata Drzewicka - zastepca przewodniczcego
 • Grayna Biernot


PO CO JESTEMY

Celem naszego stowarzyszenia jest wykorzystanie spoecznej energii mieszkaców, wspartej pozyskiwanymi z rónych róde funduszami, do wszechstronnego rozwoju Midzyrzecza. Dotyczy to szeregu dziaa z zakresu kultury, kultywowania tradycji regionalnej, organizacji ciekawych imprez i konkursów, dziaa z zakresu ekologii i ochrony rodowiska a take szeroko pojtej dziaalnoci wydawniczej. Wan czci naszej pracy jest dziaalno informacyjna, prowadzona poprzez serwis internetowy, dziki czemu mieszkacy doskonale orientuj si, co si w naszej miejscowoci dzieje.
W naszej dziaalnoci staramy si promowa na zewntrz Nasze Midzyrzecze, natomiast w zakresie dziaa wewntrznych promujemy zachowania o charakterze prospoecznym, kulturowym, integracyjnym i ekumenicznym.


CO NAM SI DO TEJ PORY UDAO

 • utworzylimy serwis internetowy Midzyrzecza www.miedzyrzecze.org.pl, który w roku 2010 w konkursie "Pikna Wie Województwa lskiego" zosta uznany najlepszym serwisem internetowym soectwa w naszym województwie;
 • wydalimy 6 publikacji ksikowych, w tym ksik "Midzyrzecze", dwa tomy literatury Walentego Krzszcza, ksig parafialn parafii w. Marcina za okres 1522- 1939, album fotograficzny "Midzyrzecze w obiektywie" oraz folder "Izby Regionalne w powiecie bielskim". Dwie kolejne publikacje s obecnie w opracowaniu;
 • zorganizowalimy wiele imprez dla mieszkaców, w tym doynki soeckie, festyny charytatywne, koncerty muzyczne, biesiady. Do najciekawszych imprez, wspóorganizowanych przez nasze stowarzyszenie naleay: impreza plenerowa "Powrót do przeszoci", wystawa haftowanej repliki obrazu "Bitwa pod Grunwaldem" oraz impreza muzyczna "Przystanek ProchOFFnia";
 • zorganizowalimy wiele spotka z ciekawymi ludmi - podrónikami, historykami, pisarzami, poetami, politykami;
 • prowadzimy dziaalno edukacyjn dla mieszkaców poprzez organizacj szkole oraz kursów z zakresu obsugi komputera i Internetu, prowadzenia wasnej dziaalnoci itp.
 • zorganizowalimy dwa konkursy fotograficzne, na które cznie wpyno ponad 1000 prac kilkudziesiciu autorów;
 • od kilku lat prowadzimy internetowy monitoring dwóch gniazd bociana biaego w okresie letnim oraz dokarmiania ptaków w okresie zimowym;
 • udao si nam zintegrowa mieszkaców do wspólnej pracy poprzez organizacj wydarze, realizowanych wspólnie przez wiele organizacji. Dziki dobrej wspópracy z OSP Midzyrzecze Górne, Koem Gospody Wiejskich, Gminnym Orodkiem Kultury, a take innymi organizacjami i instytucjami udao si nam zorganizowa wydarzenia o zasigu regionalnym;
 • w okresie 5 lat dziaalnoci pozyskalimy 23 granty gminne, powiatowe oraz unijne na czn kwot blisko 300.000z, w tym 6 projektów Lokalnej Grupy Dziaania "Ziemia Bielska" na kwot 125.000z. Pozyskane fundusze pozwoliy nam na prowadzenie aktywnej i wszechstronnej dziaalnoci.

Za dziaalno na polu kultury, w tym dziaalno wydawnicz, Stowarzyszenie otrzymao wyrónienie Starosty Bielskiego


Grupy Tematyczne:

Wiele dziaa Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza jest prowadzonych przez grupy tematyczne. Obecnie istnieje 9 grup tematycznych:

Nazwa Grupy Tematycznej Osoba prowadzca
Edukacja Maria Guc-Mrzyk
Ekologia, Ochrona rodowiska Tomasz Osuch
Fotografia, Film Danuta Polak
Komputery, Internet Leszek Mroczko
Kultura, Tradycja ks. Witold Grzomba
Organizacja Imprez Krzysztof Wieczerzak
Ornitologia, Przyroda Jacek Padzior
Sport, Rekreacja Bogdan Madok
Turystyka, Krajoznawstwo Janusz Kdziora

Kady czonek SPM moe zgosi akces i pracowa w dowolnej liczbie wybranych przez siebie grup tematycznych.

Jeli jeste czonkiem SPM i chcia(a)by doczy do istniejcych grup tematycznych, wylij e-maila ze zgoszeniem na adres
poczta@miedzyrzecze.org.pl. W e-mailu podaj swoje imi i nazwisko, nazw grupy lub grup tematycznych, w których chcia(a)by pracowa a take nr telefonu kontaktowego.

Jeli nie jeste jeszcze czonkiem SPM a chcia(a)by rozwija swoje zainteresowanie w której z naszych grup tematycznych,
zapisz si do Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza i docz do tych grup, których tematyka jest Ci najblisza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym równie osoby mieszkajce poza Midzyrzeczem.

Przy okazji informujemy, e od 2013 roku obnione zostaj skadki czonkowskie z tytuu przynalenoci do SPM. Roczna skadka dla osób dorosych wynosi 30,- z, skadka ulgowa dla modziey uczcej si oraz emerytów wynosi 15,- z rocznie.

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021