Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

O co chcemy wnioskowa do Unii
data dodania: Wtorek 8 lipca 2008

W dniu 2 czerwca 2008 Radni i Rada Soecka Midzyrzecza Górnego dyskutowali o wnioskach i projektach, które chcielibymy pozyska z programów unijnych. Wejcie do Unii Europejskiej to szczególnie dla wsi takich jak nasza, dua szansa na szybszy rozwój. W zwizku z tym, e jedyn osob z samorzdu lokalnego wadn skada projekty do programów unijnych jest wójt gminy, Radni oraz Rada Soecka przesaa na rce naszego Wójta nastpujce propozycje wniosków o dofinansowanie z Unii dla Midzyrzecza Górnego: 

Nazwa zadania Sugerowany program unijny
Zagospodarowanie otoczenia Chaty Midzyrzecze (obecnie w fazie kocowej jest opracowanie projektu tej inwestycji, przygotowywanego ze rodków inwestycyjnych naszego soectwa)

RPO WSL 4.1

Wykonanie remontu dróg gminnych – ul. Spacerowa w Midzyrzeczu Górnym oraz ul. Widok w Midzyrzeczu Górnym i w Midzyrzeczu Dolnym (wspólny projekt obu soectw, projekt budowlany jest obecnie w przygotowaniu ze rodków wasnych)

 RPO WSL 7.1.2

Rozbudowa zaplecza kuchennego w Stranicy OSP Midzyrzecze Górne (Rada Soecka oraz Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek OSP Midzyrzecze Górne w tej sprawie, straacy z wasnych rodków wykonali projekt budowlany, uzyskali pozwolenie na budow, maj te cz rodków potrzebnych na wasny wkad finansowy)

PROW

Budowa zaplecza kuchennego oraz pokoi gocinnych przy Chacie Midzyrzecze (obecnie w fazie kocowej jest opracowanie projektu tej inwestycji, przygotowywanego ze rodków inwestycyjnych naszego soectwa)

RPO WSL 4.1 lub RPO WSL 3.4 

Termomodernizacja budynku Zespou Szkolno-Przedszkolnego, w tym ocieplenie budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz remont dachu 

 RPO WSL 8.2  

Zagospodarowanie otoczenia Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu Górnym, w tym przebudowa i rozbudowa zaplecza sportowego

RPO WSL 8.2 lub RPO WSL 9.3

Rewitalizacja kompleksu „Prochownia” w Midzyrzeczu Górnym 

RPO WSL 6.2.2 lub RPO WSL 5.5 

Budowa zbiornika retencyjnego 

Program maej retencji woj. lskiego 

Budowa przydomowych oraz osiedlowych oczyszczalni cieków 

RPO WSL 5.1 

Oczywicie nie jest to pena lista potrzeb w soectwie. Pozostaje jeszcze wiele zada: budowa chodników, owietlenia, remonty dróg, usprawnienie komunikacji podmiejskiej, poprawa bezpieczestwa drogowego i wiele innych. Staralimy si nie tworzy koncertu ycze ale wskaza na najwaniejsze nasze potrzeby, podpowiadajc jednoczenie programy unijne, w ramach których mona skada wnioski w poszczególnych tematach. Lista programów i terminów ulega cigym zmianom, mamy nadziej, e takie zestawienie pomoe Wójtowi naszej Gminy w odpowiedniej synchronizacji projektów dla wszystkich soectw, by optymalnie wykorzysta dostpne rodki unijne.

Z informacji uzyskanych od naszego Sotysa wynika, e wybralimy dobry moment na poinformowanie naszego Wójta o potrzebach Midzyrzecza Górnego w tym zakresie. Kilka dni po otrzymaniu naszego pisma Wójt poleci wszystkim sotysom przygotowanie podobnych list.

LeM

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020