Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2010-10-26 11:32:03

leszek.mroczko
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 21

Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

1. Bezpieczne, szerokie i dobrze utrzymane drogi
- podjęcie działań w kierunku poszerzania głównych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy
- poprawa jakości odśnieżania dróg
- systematyczne utwardzanie dróg gminnych do nowych posesji

2. Lepsze wykorzystanie środków unijnych
- poprawa jakości wniosków o środki z unijnych funduszy strukturalnych
- zaangażowanie środków budżetu gminy przede wszystkim w inwestycje z dofinansowaniem UE
- utworzenie zespołu specjalistów do przygotowywania profesjonalnych wniosków o środki unijne

3. Inwestycja w przyszłość to inwestycja w ochronę środowiska
- kontynuacja budowy kanalizacji zbiorczej na terenie Jasienicy, Międzyrzecza i Mazańcowic
- opracowanie koncepcji budowy kanalizacji dla pozostałych miejscowości
- preferencje do przydomowych oczyszczalni oraz zbiorczych ekologicznych oczyszczalni osiedlowych
- dokończenie budowy wodociągu w Grodźcu i innych sołectwach
- budowa kanalizacji z Grodźca do Pogórza
- wprowadzenie systemowych, kompletnych rozwiązań racjonalnego i ekonomicznego segregowania śmieci w gminie

4. Fundusz Sołecki sposobem na pobudzanie aktywności wszystkich grup społecznych
- więcej środków na sołectwa, kosztem uszczuplenia rezerwy budżetowej Wójta
- większe pieniądze dla sołectw słabiej rozwiniętych celem wyrównania szans
- promowanie aktywności społecznej w Gminie, poprzez utworzenie specjalnego funduszu, z którego będą korzystać organizacje społeczne. Preferowanie ciekawych i nowatorskich pomysłów.
- promowanie i pomoc finansowa dla organizacji realizujących projekty z dofinansowaniem  unijnym
- powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości - szkolenia dla mieszkańców, aktywizowanie nowych przedsiębiorców, pomoc przy ubieganiu się o środki unijne

5. Szybki, tani i dostępny dla wszystkich Internet
- rozbudowa infrastruktury sieci internetowej na terenach nie objętych dostępem do szerokopasmowego internetu
- uruchomienie pilotażowego programu darmowego internetu na cele edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy
- uruchomienie monitoringu strefowego dla terenów publicznych

6. Finansowanie rozwoju Gminy z niewykorzystanych dotąd zasobów
- Przygotowanie terenów przemysłowych dla inwestorów
- powołanie Gminnego zakładu wydobycia kruszywa
- intensywne działanie na rzecz budowy zbiornika retencyjnego na rzece Jasieniczanka
- adaptacja terenów Prochowni na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży
- powołanie Gminnej Spółki Melioracyjnej
- racjonalizacja wydatków budżetowych, poprzez inwestycje w ekologiczne systemy grzewcze, termomodernizacje placówek oświatowych i innych budynków gminnych

7. Utworzenie oddziałów integracyjnych w szkołach i przedszkolach
- w tak dużej gminie jak nasza integracja dzieci niepełnosprawnych powinna odbywać się w naszych szkołach.

8. Nowoczesny, przyjazny, otwarta na potrzeby mieszkańców Urząd Gminy
- poprawa jakości obsługi mieszkańców (certyfikat ISO, e-urząd, inne systemy tworzenia gminy  przyjaznej dla mieszkańców)
- wykorzystanie Internetu do bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami
- znacznie lepsze informowanie mieszkańców o bieżących sprawach gminy m.in. poprzez powołanie Rzecznika Prasowego Gminy Jasienica.
- w sprawach strategicznych dla przyszłości Gminy wykorzystywanie instrumentów demokratycznych jakim są referenda
- przygotowanie sołeckich programów rozwoju i harmonogramów inwestycyjnych w oparciu o właściwe, bardziej sprawiedliwe dzielenie środków publicznych

9. Oszczędne gospodarowanie budżetem gminy
- audyt wydatków budżetowych gminy
- oszczędności w obliczu perspektyw olbrzymiego zadłużenia budżetu gminy
- nowy, bardziej sprawiedliwy system dzielenia funduszy na inwestycje w sołectwach

10. Wprowadzenie urzędowej numeracji budynków wzdłuż ulic
- wprowadzenie numeracji budynków wzdłuż ulic poprzez wdrożenie programu pilotażowego dla wybranego sołectwa, a następnie sukcesywne jego wdrażanie w kolejnych sołectwach,
- wykorzystanie dostępnych środków unijnych i pozabudżetowych w celu obniżenia kosztów  zmiany numeracji budynków dla budżetu i mieszkańców

Offline

 

#2 2010-11-04 19:59:24

Ewa
Gość/Guest

Re: Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Program ciekawy ale mam wątpliwości. Jaka jest gwarancja lepszego wykorzystania środków z Unii? To się fajnie pisze przed wyborami ale jak konkretnie chcecie to zrobić?

 

#3 2010-11-04 23:19:37

leszek.mroczko
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 21

Re: Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Ewa napisał:

Jaka jest gwarancja lepszego wykorzystania środków z Unii? To się fajnie pisze przed wyborami ale jak konkretnie chcecie to zrobić?

Pod tym punktem programu rozumiem lepsze wykorzystanie szans jakie dają programy unijne. Należy tu przede wszystkim:

- racjonalny dobór konkursów, w których gmina powinna startować. Powinno to być poprzedzone dyskusją, ustaleniami, harmonogramem. Nic takiego w naszej gminie nie ma. Konkursy biegną a wójt albo wniosków nie składa albo składa wnioski, które w większości przepadają. Ostatnio do programu "Czyste powietrze" wójt złożył 3 wnioski na termomodernizację szkół (również w Międzyrzeczu), żaden z nich nie przeszedł nawet oceny formalnej. Podobnie z wnioskiem na przebudowę hali w Mazańcowicach, wójt złożył wniosek odrzucony przez ekspertów programu unijnego jako nie nadający się do realizacji. Mało tego, złożył ten wniosek do programu, w którym nie można było składać wniosków dla szkół. Kompletne pomylenie z poplątaniem. Teraz gmina przebudowuje halę za własne środki, bez dotacji unijnej. Koszt - 2.400.000 zł.
Tak nie powinno być, wnioski o dofinansowanie unijne powinny być lepiej przygotowywane. Wkrótce opublikujemy artykuł na ten temat.

- racjonalne wykorzystanie środków pozakonkursowych. Są programy unijne, gdzie powiat lub gmina otrzymuje pewną pulę środków do wykorzystania bez potrzeby startu w konkursach. Nasz wójt traktuje te pieniądze prawie jak prywatne. Np. z Lokalnej Grupy Działania gmina otrzymała ponad 1 mln zł dotacji, w rozłożeniu na lata 2009 - 2011. Na rok 2011 jest jeszcze do wydania ponad 350.000 zł. Pieniądze te powinny być wykorzystane jak najbardziej racjonalnie, powinna być przeprowadzona realna dyskusja, z niej powinna wynikać decyzja jak te pieniądze zainwestować z najlepszym dla gminy pożytkiem. Niczego takiego nie ma, wójt jednoosobowo rządzi i dzieli. 

- gmina powinna wprowadzać zachęty dla organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, fundacji, aby te pisały wnioski do tzw. miękkich programów unijnych, żeby coś się działo na poszczególnych wsiach. W Międzyrzeczu mamy bardzo dobre efekty w pozyskiwaniu takich pieniędzy (Stowarzyszenie, Straż), trzeba zachęcać wszystkie sołectwa (również pomagając finansowo), żeby  takie wnioski realizować. Jak się zsumuje pieniądze z takich projektów to w każdej wsi można sporo zrobić.

- o konieczności dopracowania się dobrej kadry specjalistów, do przygotowywania, realizacji i rozliczania wniosków unijnych pisać zbyt wiele chyba nie trzeba, to raczej oczywiste.

Pozdrawiam.
Leszek Mroczko

Offline

 

#4 2010-11-09 16:15:19

Monika -zawadzka
Gość/Guest

Re: Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Przeczytałam program-chciałabym wiedzieć czy sprawa autobusów leży jeszcze w sferze Państwa zainteresowań,bo nie widzę o tym ani słowa.
Pozdrawiam

 

#5 2010-11-09 17:59:04

leszek.mroczko
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 21

Re: Program dla Gminy Jasienica Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Monika -zawadzka napisał:

Przeczytałam program-chciałabym wiedzieć czy sprawa autobusów leży jeszcze w sferze Państwa zainteresowań,bo nie widzę o tym ani słowa.
Pozdrawiam

Jeśli chodzi o Międzyrzecze, trudno kwestie wprowadzenia kilku kursów w weekendy wpisywać do programu wyborczego. To sprawa wymagająca pilnego załatwienia. Niezależnie kto będzie wójtem na pewno radni MG i MD będą naciskać na załatwienie tej sprawy.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl