Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2010-11-09 19:21:01

Janusz Kędziora
początkujący
Zarejestrowany: 2010-11-09
Posty: 3

Program K.W. PiS dla Gminy Jasienica

Program kandydatów na radnych Gminy Jasienica

•    Zrównoważony rozwój sołectw poprzez sprawiedliwy podział środków finansowych.
•    Skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym dotacji unijnych na inwestycje wodno-kanalizacyjne i poprawę jakości dróg gminnych.
•    Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników i instalacji oświetlenia ulicznego.
•    Zwiększenie możliwości bezpłatnego dostępu mieszkańców do Internetu.
•    Pomoc lokalnym firmom w tworzeniu nowych miejsc pracy.
•    Utworzenie gminnego funduszu ochrony środowiska wspierającego inwestycje ekologiczne.
•    Wspieranie rodzin ubogich poprzez utworzenie programu „Rodzina+” oraz karty ”Rodzina +” dzięki, której rodziny będą mogły korzystać z wielu ulg i zniżek.
•    Wspieranie i wyrównywanie szans uzdolnionej młodzieży poprzez utworzenie programów stypendialnych.

Kandydaci będą się kierowali w swojej pracy samorządowej zasadami
Prawa i Sprawiedliwości:

Deklarujmy, że naszą pracą w samorządach będziemy dążyć do zapewnienia wszystkim mieszkańcom prawa do:
1) bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa członków rodziny i życiowego dorobku,
2) pełnego korzystania z wolności gospodarczej oraz godnych warunków pracy                                 z poszanowaniem wartości wspólnotowych i ochrony środowiska naturalnego,
3) publicznej opieki medycznej, która w odróżnieniu od prywatnej służby zdrowia nie jest ukierunkowana na osiąganie wysokich zysków dla właścicieli. Publiczna służba zdrowia wymaga dziś naprawy, ale jedyną drogą jej naprawy nie powinna być jej prywatyzacja.               Nad tym w każdym powiecie i województwie powinien czuwać rzecznik praw pacjenta.
4) dobrej opieki nad dziećmi, zarówno w formie przedszkoli i żłobków, jak i pomocy                   dla rodziców, którzy nie mogą z nich skorzystać a także sprawnej pomocy społecznej dla osób, które nie potrafią sobie poradzić,
5) dobrej edukacji, funkcjonującej w oparciu o zasadę równych szans i promocję rozwoju ucznia, nie preferującej prywatnych szkół dla wybranych i nie prowadzącej do dzielenia wedle statusu majątkowego rodziców, czy miejsca zamieszkania,
6) dobrej jakości usług publicznych i funkcjonalnej infrastruktury, w tym do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, bezpiecznej i sprawnej komunikacji, możliwości uprawiania sportu i wypoczynku oraz,
7) wyrównywania szans mieszkańców obszarów wiejskich pod względem jakości i poziomu życia, dostępu do opieki medycznej, edukacji i kultury, dostępu do pozarolniczego rynku pracy oraz wyrównywania poziomu świadczeń społecznych,
8) godnego traktowania osób starszych oraz przeciwdziałania ich izolacji i samotności                      w społeczeństwie,
9) pełnego uczestnictwa w kulturze, a także poszanowania tradycji i dziedzictwa narodowego, tradycji lokalnych, regionalnych i etnicznych oraz dbałości o wychowanie patriotyczne,
10) pełnej możliwości samorozwoju, niezależnie od statusu majątkowego, pozycji społecznej, płci, wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, czy miejsca zamieszkania.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl