Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-01-10 12:35:45

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Janusza Pierzyny

Z perspektywy Radnych PO

Druga Sesja – ustalenie wynagrodzenia Wójta Janusza Pierzyny

Głównym celem zwołanej na 6 grudnia Sesji było zaprzysiężenie Wójta Janusza Pierzyny oraz ustalenie jego wynagrodzenia. W przedstawionym przez Przewodniczącego Rady projekcie uchwały zaproponowano by nasz wójt brutto zarabiał 12.270 zł miesięcznie. Z otrzymanych podczas Sesji informacji dowiedzieliśmy się, że kwota ta jest o 210 zł mniejsza od dotychczasowego wynagrodzenia naszego wójta, gdyż zostało to wymuszone przez tzw. „ustawę kominową”.

Po przeanalizowaniu przez klub PO powyższej propozycji okazało się, że w ostatnich latach nasz wójt otrzymywał najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich wójtów i burmistrzów naszego powiatu. W związku z tym klub PO, mając na uwadze obecną nie najlepszą sytuację budżetu, a tym samym konieczność wdrożenia wielu oszczędności, zaproponował obniżenie wynagrodzenia wójta o ok. 800 zł brutto, obniżając je do 11.470 zł miesięcznie. W trakcie Sesji głos zabrał również radny Tadeusz Kuś, wskazując, że obecne wynagrodzenia wójta Janusza Pierzyny jest równe lub wyższe pensji Prezydentów Katowic oraz Bielska-Białej. Biorąc pod uwagę dużo większy zakres ich obowiązków argumentował, że wynagrodzenie naszego wójta jest obecnie zbyt wysokie. Z tezami tymi nie zgodził się klub PRS, uważając, że część wynagrodzenia wójta to rekompensata za pracę społeczną, którą wójt Janusz Pierzyna wykonuje na rzecz naszej gminy.

W głosowaniu klub PRS poparł wniosek o maksymalne wynagrodzenie wójta, nasz klub w większości wstrzymał się od głosu (dwóch radnych było przeciw). W związku z tym, że otrzymujemy pytania, dlaczego wstrzymaliśmy się od głosu informujemy, że głosowanie nad uchwałą miało wiele aspektów. Zagłosowanie przeciw mogłoby być interpretowane, że jesteśmy przeciw wymuszonej przez ustawę niewielkiej obniżce pensji wójta, a nie o to nam chodziło. Nie zależy nam też na antagonizowaniu życia samorządowego gminy, w sytuacji gdy wiadomo było, że klub PRS w całości poprze projekt uchwały, gremialne głosowanie przeciwko mogłoby wyznaczyć zły standard na przyszłość, tego również nie chcemy.

Artur Kalita, Leszek Mroczko

Powyższy tekst został zaakceptowany przez Klub Radnych PO i przekazany do druku w miesięczniku "Jasienica". W dniu 10 stycznia otrzymaliśmy informację o odmowie druku tego artykułu przez ten miesięcznik. Jako oficjalny powód odmowy druku zostały podane względy formalne oraz brak zgody wydawcy i redakcji na oddzielną relację z przebiegu Sesji, przygotowaną przez jeden z klubów radnych.

Leszek Mroczko - Przewodniczący Klubu Radnych PO Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl