Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-02-15 11:39:50

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Zadłużenie Gminy Jasienica na koniec 2010 roku

W lutym 2011 roku Komisje Rady Gminy rozpoczęły prace nad budżetem naszej gminy na 2011 rok. W trakcie dyskusji budżetowych pani Skarbnik przedstawiła szczegółowe dane dotyczące poziomu zadłużenia gminy. Wynika z nich, że zadłużenie Gminy Jasienica wg stanu na 31.12.2010 jest bardzo wysokie i wynosi:

kredyty  - 16.650.000 zł
pożyczki -   2.374.477 zł

Razem - 19.024.477 zł

Dochody za rok 2010 wyniosły 51.250.557 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi obecnie 37,12%. Wylicza się go jako iloraz zadłużenia do dochodów budżetu gminy. W ten sposób zweryfikowana została, zamieszczona w artykule "Było wzorowo" a opublikowana w gazetce wyborczej komitetu Prawo-Rodzina-Samorząd "Nasza Gmina Jasienica" wypowiedź Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, który powiedział "... zadłużenie Jasienicy niczym nie grozi bo wynosi 13 procent i i jest podobne do skali zadłużenia innych gmin w powiecie". Okazuje się, że rzeczywisty wskaźnik zadłużenia jest obecnie blisko trzykrotnie wyższy i stanowi powody do niepokoju.

W materiałach przedwyborczych wskazywaliśmy, że zadłużenie gminy jest bardzo wysokie. Teraz zostało to potwierdzone oficjalnie. Ocenę wiarygodności informacji zamieszczonych w materiałach wyborczych Komitetu PRS pozostawiam mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę konieczność zaciągania kolejnych kredytów bankowych ze względu na finansowanie budowy kanalizacji sytuacja budżetu gminy Jasienica jest bardzo trudna.

Mówi o tym również opinia RIO Katowice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla naszej gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, po analizie zadłużenia naszej gminy stwierdziła m.in., że: "ze sporządzonej prognozy kwoty długu wynika, że w roku 2014 ... [może dojść do sytuacji] ... że organ stanowiący [czyli Rada Gminy] nie będzie mógł uchwalić budżetu".

http://www.spmfoto.org.pl/images/a4er987cp44bj3i85fai_thumb.jpg   http://www.spmfoto.org.pl/images/5gqb85y8zm65zriw2ndd_thumb.jpg

Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz jednak się nie spełni. Wymaga to podjęcia szeregu działań, mających na celu oszczędne gospodarowanie budżetem gminy.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl