Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-05-07 15:33:37

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

VII Sesja Rady Gminy Jasienica

Relacja z VII sesji Rady Gminy Jasienica, która odbyła się 31 marca 2011.

VII sesję Rady Gminy rozpoczęto od wręczenia srebrnych medali  „Za zasługi dla obronności kraju” Państwu Franciszce i Ludwikowi Frycz oraz Zofii i Stanisławowi  Zbijowskim przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej oraz wójta i przewodniczącego rady gminy.

Medale te przyznano rodzicom, których trzech synów nienagannie odbyło zasadniczą służbę wojskową.

Po uroczystości  radni przeszli do proponowanego porządku obrad.  Przedmiotem  sesji rady gminy Jasienica, która odbyła się 31 marca 2011 r. były m.in. informacja z międzysesyjnej działalności wójta oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz dzierżawę kilku nieruchomości należących do gminy. Poza tym podjęto uchwałę w sprawie niewielkich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jasienica na lata 2011-2017 r. tak, aby była ona spójna z ustawą budżetową.  Wymianę poglądów pomiędzy klubami wywołała dyskusja, a później podjęta uchwała w sprawie przyjęcia funduszu sołeckiego dla gminy Jasienica na rok 2012. Klub radnych PO był za wprowadzeniem funduszu sołeckiego do budżetu na rok 2012 argumentując to licznymi korzyściami m. in. zwiększeniem decyzyjności mieszkańców co do inwestycji, które mają być realizowane na terenie danego sołectwa. Z wnioskiem wykorzystania środków ze specjalnie utworzonego funduszu mogłoby wystąpić minimum 15 mieszkańców sołectwa, z kolei ostateczną decyzję podejmowano by na zebraniu wiejskim w drodze głosowania. Co ważne, utworzenie funduszu mogłoby umożliwić  małym sołectwom na terenie naszej gminy to, że mimo obecnie bardzo napiętego budżetu, miałyby zawsze zagwarantowane chociaż niewielkie środki z przeznaczeniem na wykorzystanie na dowolne inwestycje.  O przeznaczeniu decydowaliby sami mieszkańcy. Kolejnym istotnym argumentem była możliwość zwrotu z budżetu państwa części pieniędzy, które byłyby wydane z funduszu sołeckiego. Po hipotetycznym wyliczeniu można stwierdzić, że do budżetu gminy wróciło by około 20.000zł, co przy dość dużym zadłużeniu naszej gminy zawsze stanowi jakiś zachęcający element. Ostatnim dość istotnym argumentem klubu radnych PO był fakt aktywizacji mieszkańców i ich zainteresowanie sprawami sołectwa. Przecież inaczej się podchodzi do spraw, na które mamy bezpośredni wpływ. Niestety uchwała głosami członków klubu PRS nie przeszła. Oponenci wraz z wójtem argumentowali swoją decyzję tym, że wprowadzenie funduszu sołeckiego będzie wymagało więcej formalności od sołtysów oraz pracowników urzędu gminy, że środki zewnętrzne trudniej pozyskać, trzeba spełniać obostrzenia, poza tym mieszkańcy będą mogli sami decydować o inwestycjach na terenie sołectwa, a sołtys i rada sołecka zostaną jedynie administratorami ich decyzji.

Następną uchwałą było zwiększenie na wniosek radnych klubu PRS liczby członków komisji zdrowia, sportu i spraw społecznych o jedną osobę. Argumentem był fakt, że przez długi czas nie udało się wybrać przewodniczącego tej komisji. Przewodniczący klubu radnych PO poinformował, że sytuacja ta wynikła z winy radnych PRS, którzy nie dotrzymali ustaleń międzyklubowych, bez istotnego uzasadnienia odrzucając kandydaturę zgłoszoną przez klub radnych PO. Ze względu na fakt, że zwiększenie liczby radnych w komisji jeszcze bardziej zwiększy i tak już wysokie koszty diet radnych (warto przypomnieć, że wcześniej radni PRS nie zgodzili się na ich obniżenie), klub radnych PO głosował przeciw zwiększeniu liczby członków komisji zdrowia. Ostatecznie głosami radnych PRS liczba członków komisji została zwiększona do 8, a następnie na dodatkowe miejsce jednogłośnie wybrano radnego klubu PO Mariana Machalicę. W przerwie sesji komisja zdrowia dokonała wyboru Mariana Machalicy na swojego przewodniczącego. Z przykrością trzeba napisać, że natychmiast po wyborze na przewodniczącego komisji zdrowia radny Marian Machalica zrezygnował z prac w klubie radnych PO, przyczyniając się tym samym do późniejszego jego rozwiązania na skutek zbyt małej liczby radnych, wchodzących w skład klubu. Stawia to w bardzo dziwnym i niejednoznacznym świetle wniosek klubu PRS o zwiększenie liczby członków komisji zdrowia.

Najbardziej burzliwą dyskusję podczas Sesji wywołał temat budowy boiska „Orlik” na terenie Gminy Jasienica.  Temat zaczął się od kwestii sfinansowania inwestycji, z uwagi na bardzo napięty budżet. Ostatecznie rada gminy niejednogłośnie ustaliła, że brakujący wkład na „Orlika”w kwocie 864.000 zł zostanie przesunięty z hali w Mazańcowicach. Jak twierdził wójt, nie było innych alternatyw. Jedyną nadzieją dla mieszkańców Mazańcowic  było stwierdzenie wójta oraz niemalże wszystkich radnych, że hala w Mazańcowicach musi być zrealizowana w przyszłych latach, do czego się przychylą. Następnie rozpoczęły się dyskusje na temat lokalizacji nowego boiska. Po wymianie wielu zdań i argumentów, po kilku godzinach została podjęta decyzja o lokalizacji „Orlika”. Głosami 12 radnych boisko „Orlik” zostanie wybudowane w sołectwie Międzyrzecze Górne.

Wojciech Zawada
Radny Gminy Jasienica

za: www.mazancowice.net

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl