Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-09-30 15:44:38

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XI Sesja Rady Gminy Jasienica

Na  początku XI sesji rady Gminy Jasienica, która odbyła się 30 sierpnia 2011 r. wójt poinformował o międzysesyjnej działalności. Wójt przedstawił, że unieważniono przetarg na w ramach programu „Radosna szkoła” w Świętoszówce, ponieważ najkorzystniejsza oferta tj.135.733 zł przewyższyła wartość kosztorysu i w związku z tym brak posiadanych środków na tą inwestycje. Inwestycja zostanie wykonana w późniejszym terminie.
Podobnie przetarg na skate park w Jasienicy został unieważniony, ponieważ oferta przewyższyła kosztorysową wartość tj.256.000 zł, który korzysta z dofinansowania na kwote 30.000 Euro. Wójt wystąpi o przesunięcie terminu realizacji zadnia.

Z funduszu „Solidarności” udało się uzyskać 3,6 mln dofinansowania w tym na trzy zadania mostowe ponad 500.000 zł. Lista dróg, które będą remontowane:

ul. Sadzonka, Iłownica – 546 725 zł,
ul. Solarska, Grodziec – 339 447 zł,
ul. Św. Jana, Rudzica – 271 492 zł,
ul. Zdrojowa, Rudzica – 392 009 zł,
ul. Spacerowo, Międzyrzecze Górne – 302 802 zł,
ul. Grabinka, Międzyrzecze Górne – 403 786 zł,
ul. Widok, Międzyrzecze Górne – 144 130 zł,
ul. Widok, Międzyrzecze Dolne – 131 495 zł,
ul. Szkolna, Biery 146 177 zł,
ul. Buczyna, Mazańcowice – 432 626 zł,
ul. Dębowa i ul. Zielna, Mazańcowice – 436 251 zł,
ul. Studzieniec, Łazy – 375 504 zł,
ul. Astrów i ul. Storczyków, Jasienica – 394 924 zł.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwały o przekazaniu na własność Gminy działki w Mazańcowicach pod koryto cieku Wapienica, działki w sołectwie Jasienica pod drogę gminną w rejonie ul. Zawilców, działki pod drogę gminą  w sołectwie Rudzica w rejonie ul. Dzioły.
Następnie RG podejmowała uchwały o sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego w Jasienicy, w Mazańcowicach, w Rudzicy oraz w formie przetargu nieruchomości w Jasienicy, w Grodzcu.
Potem radni głosowali przesunięcia w budżecie m.in.na zakup wozu do Zakładu Komunalnego w Jasienicy za 160.000 zł. Ponadto zabezpieczono 211.000 na realizację zadania e-Urząd. Jak wytłumaczył wójt, zostaliśmy zakwalifikowania do dofinansowania z RPO. Wartość zadnia to 700.000 zł. Reszta będzie realizowana w przyszłym roku.

Po kolejnych uchwałach z korektami budżetu dyskusje radnych wywołała uchwała w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty w kwocie 50 % minimalnego wynagrodzenia za wpis do gminnego rejestru żłobków. Radny Leszek Mroczko w imieniu grupy radnych zaproponował obniżenie tej opłaty do 30 %, jako wystarczającej za prostą czynność administracyjną jaką jest wpis do rejestru. W sytuacji gdy w gminie nie ma żadnego żłobka byłaby to większa zachęta dla osób lub firm zamierząjących uruchomienie w naszej gminie żłobka. W głosowaniu Rada podjęłą uchwałę o 50 % stawce.

Następnie radni przyjęli uchwałę o warunkach nadzoru nad nowo powstałymi żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Podjęto również uchwałę, że prywatne przedszkola nie będą musiały rozliczać się co miesiąc z gminnej dotacji, co ułatwi im działalność.
Następna uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jasienica.

Na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego Czesława Machalica radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Jasienicy. Skargę uznano za zasadną.

W interpelacjach i wnioskach zapytałem o czy istnieją jakieś ustalenia pomiędzy Starostwem Powiatu bielskiego a Urzędem Gminy w sprawie budowy ronda w Mazańcowicach. Wójt poinformował, że około półtora miesiąca temu prowadził rozmowy, aby Rada Gminy zastanowiła się nad sfinansowaniem budowy tego ronda w 50 % przez Gminę Jasienica. Wójt mówi, że jego stanowisko jest takie, że jeżeli Starostwo wystąpi o dofinansowanie tego ronda z zewnątrz i je otrzyma to zasadnym będzie dofinansowanie w 50 % różnicy. Układ bez dofinansowania zewnętrznego i budowa ronda z własnych środków Starostwa i Gminy Jasienica,  jak twierdził wójt nie jest w porządku, kiedy inne gminy w naszym powiecie dopłacają do podobnych inwestycji przy dofinansowaniu z zewnątrz 75-80 % sumy inwestycji. Dlatego wójt poprosił radnych powiatowych z naszego terenu o interwencję w tej sprawie, ponieważ nasza Gmina jest pod względem obszaru największa w powiecie bielskim, a pod względem liczby mieszkańców drugą gminą.

Następnie pytania zadawał radny Tadeusz Kuś, mianowicie spytał dlaczego na szybko jest rozbudowywana jedna ze sal w Szkole Mazańcowicach, przecież można było to zrobić przez wakacyjny okres. Ponadto zauważył, że w naszej Gminie istnieje zapotrzebowanie na jeszcze jedną małą beczkę do wywozu ścieków dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy, ponieważ istnieje wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców, ponieważ duża nie wszędzie wjedzie. Radny Kuś poinformował również, że komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,  której przewodniczy, będzie organizować wyjazd w teren w celu zlustrowania parkingów przysklepowych, przybarowych  i innych dzikich parkingów, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wezwał sołtysów o zgłaszanie wcześniej takich parkingów, na których nie mieszczą się samochody i np. wystają na drogę.
Wójt w odpowiedzi na zapytanie radnego powiedział, że jeżeli chodzi o remont w Szkole w Mazańcowicach to dlatego, aby skrócić dzieciom, by skrócić czas nauki.
Co do beczki wójt wypowiedział się, że niestety na dzień dzisiejszy brak środków, ale w przyszłości nie wyklucza takiego zakupu.

Wojciech Zawada
Radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl