Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-01-02 10:36:22

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XIV Sesja Rady Gminy

Na sesji Rady Gminy Jasienica, która odbyła się dnia  01.12.2011 r. radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwałę o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości na rzecz gminy w Międzyrzeczu Dolnym pomiędzy ulicami Księżycową i Wspólną, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi św. Floriana.

2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od 1 stycznia 2012 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W wyjaśnieniu pracownik gminy podał, że nowa taryfa będzie obejmować dla około 100 domów w sołectwach sąsiadujących z Czechowicami-Dziedzicami. Ponadto w związku z zapytaniami radnych podał, że AQUA również zmienia taryfy, ale rada nie musi podejmować żadnej uchwały w tej sprawie.

3. Uchwałę o przeniesieniu środków w budżecie na kupno nowego pieca dla OSP w Międzyrzeczu Górnym, gdyż poprzedni się rozciekł ze starości. Koszt nowego to około 20.000 zł.

4.  Uchwałę w sprawie zmiany poprzedniej uchwały o wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2013.

5. Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Podatek na mocy uchwały został podwyższony o 10 %. Radni Artur Kalita i Leszek Mroczko zabrali głos i prosili, żeby przyjąć zasadę o podwyższaniu podatków co rok o wartość inflacji tj. około 3 %, tak aby w przyszłości nie było takich skoków bardzo odczuwalnych dla mieszkańców. Radni prosili również, aby w przyszłości mieli szybszy dostęp do projektu uchwały budżetowej, ponieważ jest ona ściśle związana z podwyżką podatków.

6. Uchwałę o podwyższeniu stawek o 10 % od środków transportowych na 2012 rok.

7. Uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.

8.  Uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

9. Uchwałę w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję  Rewizyjną.

W interpelacjach radny Mroczko zapytał wójta w temacie likwidacji urzędów pocztowych na terenie gminy, w związku ze zobowiązaniem wójta o zainteresowaniu się tą sprawą sprzed około 2 miesięcy. Wójt w odpowiedzi, poinformował że rozmawiał w tej sprawie z Panią Naczelnik Urzędu Pocztowego w Jasienicy i Dyrektorem Poczty w Bielsku-Białej. Placówki zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostaną zlikwidowane, a na ich miejsce mają powstać nowe punkty, jednak na dzień dzisiejszy brak szczegółowych informacji. Radny Mroczko pytał dalej, że jeżeli w związku z reorganizacją na Poczcie i prawdopodopodobną likwidacją kodów pocztowych należałoby pomyśleć o wprowadzeniu nazewnictwa ulic w naszej gminie przy okazji wymiany dowodów osobistych dla mieszkańców. Wójt wtórował, że jeżeli dojdzie do likwidacji kodów faktycznie można będzie myśleć o wprowadzeniu nazewnictwa ulic choćby dla kilku sołectw. Padło również pytanie o budowę ekranów na S 1, gdzie są luki i np. w Międzyrzeczu Górnym na S 1 nie zaplanowano wcale ich budowy. Wójt poinformował, że gmina nie jest informowana o żadnych szczegółach tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy próbuje skontaktować się z wykonawcą, aby zgłosić stosowne uwagi. W końcowych wnioskach głos zabrał radny powiatowy Sławomir Masny, który prosił wszystkich radnych, aby przewidzieli w najbliższym budżecie środki na ogrodzenia boiska w Międzyrzeczu Dolnym. W ostatni weekend zdewastowano tam stojącą zadaszoną scenę, a że powstaje tam także nowy obiekt to dobrze by było wszystko zabezpieczyć ogrodzeniem. Radny Czesław Machalica złożył wniosek o remonty zniszczonych przystanków. Radny Czudek prosił o zamontowanie monitoringu przy boisku „Orlik” w Rudzicy.

Wojciech Zawada, radny gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl