Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-02-25 12:10:11

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Posiedzenie Komisji - bezpieczeństwo imprez

W dniu 23 lutego 2012, z inicjatywy Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się wspólne posiedzenie trzech Komisji Rady Gminy tj. Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

Na posiedzeniu tym omawiano bezpieczeństwo imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych - w świetle ustawy o imprezach masowych. W posiedzeniu połączonych Komisji uczestniczyli m. in. Wójt i Zastępca Wójta Gminy Jasienica, Komendant Posterunku Policji w Jasienicy, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy, Naczelnik-Koordynator ds. imprez masowych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, dyrektorzy GOK i GZOSIP w Jasienicy oraz inni zaproszeni goście.

W toku dyskusji ustalono m. in.:

    - bezwzględne przestrzeganie przez organizatorów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
    - opracowanie broszury (przewodnika) ułatwiającej organizatorowi podjęcie inicjatywy i organizację imprezy artystyczno-rozrywkowej lub sportowej, w tym festynów szkolnych, dożynek gminnych, dyskoteki szkolnej itp.;
    - wzmocnienie patroli policji w dniach odbywania się takich imprez;

Ponadto Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie podjęła uchwałę o przeznaczeniu części parkingu szkolnego przy Gimnazjum w Mazańcowicach na parking autobusów szkolnych dowożących młodzież gimnazjalną z Międzyrzecza.

Parking ten znajduje się naprzeciwko strzelnicy sportowej i wejścia do Gimnazjum. Czas obowiązywania zostanie umieszczony na odpowiednim znaku (godziny ranne i popołudniowe).

Tadeusz Kuś
Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl