Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-07-01 16:52:59

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XIX Sesja Rady Gminy Jasienica

Podczas XIX sesji, która odbyła się 29 maja 2012 r. w punkcie wystąpienia zaproszonych gości radny powiatu bielskiego Sławomir Masny przedstawił informację dotyczącą zmian jakie do końca bieżącego roku zajdą w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Spowodowane są one reorganizacją systemu powiadamiania ratowniczego w całym kraju. Według nowego sposobu funkcjonowania Bielskie Pogotowie oprócz Bielska-Białej i powiatu bielskiego, będzie również obsługiwać powiat żywiecki i cieszyński.   

W dalszej części radni przyjęli następujące uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie w drodze przetargu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodźcu,

- w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

- w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2012 r.; m.in. zwiększona została dotacja dla gminy Bielsko-Biała na przewozy MZK w kwocie 5.000 zł oraz dla powiatu bielskiego za świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego w wysokości 207 022 zł,

- w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „Mazańcowice” na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  na obchody jubileuszu 25-lecia istnienia klubu w ramach „dni Mazańcowic”

- w sprawie przyznania dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Jasienica,

- w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jasienica w związku ze skargą Pana Wojciecha Kłaptocza na działania Wójta Gminy Jasienica,

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Jasienica za rok 2011.

W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrał radny Tadeusz Kuś, który zwrócił się z zapytaniem czy w aktach przekazania obiektów sportowo-rekreacyjnych mogą widnieć podpisy wójta i przewodniczącego rady gminy. Zgodnie z prawem – jak twierdził radny Kuś -obiekt oddaje wójt, nikt inny. Ponadto zwrócił uwagę na witanie gości na uroczystościach gminnych, gdyż nie jest ono zgodne z protokołem dyplomatycznym. Według radnego niektórzy goście mogą się poczuć urażeni.  Wójt w odpowiedzi tłumaczył, że w innych samorządach również różnie to wygląda, a częściowo przeprosił wszystkich urażonych. Kwestię tabliczek pamiątkowych uzasadnił tym, że nie są one dokumentem, dlatego umieszczanie nazwisk wójta i przewodniczącego rady gminy robione jest z szacunku do rady gminy. Następnie radny Franciszek Handzel prosił radnych powiatowych o wycinanie gałęzi nad drogami powiatowymi. Radna Genowefa Kopeć zwróciła się z prośbą aby komisja przyznająca środki pamiętała o mniejszych sołectwach przy następnym podziale środków popowodziowych.

Wojciech Zawada
radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl