Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-02-01 12:12:26

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXIV sesja Rady Gminy Jasienica

Podczas XXIV sesji rady Gminy Jasienica w wystąpieniach gości głos zabrał radny Sławomir Masny, który  poinformował, że w budżecie powiatu bielskiego na 2013 rok przewidziane są środki na przebudowę drogi powiatowej w Mazańcowicach - ulicy Starobielskiej od Makro w kierunku Ligoty.

Inwestycja zostanie jednak wykonana jeżeli powiat otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jest również wpisane wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Cieszyńskiej od Jasienicy do Świętoszówki a także przebudowa ul. Bielskiej w Międzyrzeczu.

Radni podjęli następujące uchwały :

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, który wzrasta o 4 %,

- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

- w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok,

- w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2013,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2013 rok, zgodnie z uchwałą podatek ten wzrośnie o 4 % w stosunku do roku poprzedniego,

- w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, który ma na celu poszerzenia specjalizacji świadczonych przez zakład,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w kwocie około 15.000 zł,

Następnie radni otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.

W zapytaniach radnych zapytałem wójta czy w projekcie  budżetu na 2013 rok są przewidziane stypendia dla sportowców oraz jaką odpowiedź otrzymał ksiądz proboszcz Mazańcowic odnośnie punktowego przekwalifikowania działki pod cmentarz. Ponadto poinformowałem Pana Romana Szczyrbowskiego, który pełnił funkcję inspektora nadzoru  podczas budowy cmentarza w Mazańcowicach, że na nowo wybudowanym cmentarzu wybiło źródełko. Zapytałem również co z opłatą za śmieci, czy firma, o której była mowa na ostatniej sesji dokona analizy.

Przed odpowiedzią wójt w dość długim monologu odniósł się do moich relacji zamieszczanych na stronie www.mazancowice.net, ale przede wszystkim do samego funkcjonowania strony. Nie będę opisywać tej wypowiedzi i związanych z tym dyskusji, ponieważ dotyczyła ona głównie mojej osoby.

Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z protokołem z sesji, na stronie BIP-u Gminy Jasienica lub na końcu tej relacji.

Odnośnie stypendiów dla sportowców zostałem poinformowany, że Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała wstrzymanie stypendiów na 2013 rok. Wójt poinformował, aby w temacie przekwalifikowania działki zwrócić się do proboszcza Mazańcowic jako adresata odpowiedzi, w celu udzielenia informacji o decyzji o zmianie punktowej działki na cmentarzu w Mazańcowicach. Co do ceny za odbiór śmieci nie było jeszcze żadnych ustaleń.

Radny Artur Kalita zaproponował, aby  zainteresować się wyemitowaniem obligacji w celu pozyskania środków na przykład pod przyszłą inwestycję w strefę ekonomiczną. Samorządy w ten sposób się ratują, pomagają sobie, mają możliwość przesunięcia swoich zobowiązań. Wójt w odpowiedzi podał, że myśli nad różnymi rozwiązaniami.

Radny Leszek Mroczko zaproponował, aby na najbliższym spotkaniu radni zaopiniowali statuty sołectw oraz statut Gminy, przypomniał, że pierwsze inicjatywy  w tym zakresie zostały złożone w dniu 30 grudnia 2010 roku, a więc blisko 2 lata temu i powinny już dawno zostać poddane pod obrady sesji. Do tej pory się to nie stało. Radny Jan Batelt stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie. Klub PRS wypowie się na ten temat na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Wojciech Zawada
Radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl