Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-11-22 14:58:16

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXXIV Sesja RG Jasienica

Przedmiotem XXXIV sesji rady gminy Jasienica, które odbyła się w dniu 20 września 2013 roku były następujące sprawy:

- uchwała  w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Gorącą dyskusje wywołał temat przesunięcia środków w kwocie 38.000 zł., które pozostały po konkursie dla organizacji pozarządowych – według projektu uchwały miały one zostać przekazane dla klubów w Mazańcowicach i Landeku. Niestety jak poinformował wójt zaszła pomyłka w projekcie dostarczonym przed sesją radnym i poprosił by w miejsce klubu LKS Mazańcowice wpisać LKS Międzyrzecze. Wójt informował, że komisja budżetowa rady gminy omawiała ten problem i jej zdaniem pozostałe pieniądze powinny trafić do Landeka i Międzyrzecza. Podał, że Spójnia Landek potrzebuje około 30.000 zł  na konieczne wydatki na infrastrukturę w związku z awansem. Natomiast niezbędne ogrodzenie dla klubu piłkarskiego w Międzyrzeczu to koszt około 60.000-70.000 zł. Na koniec wójt stwierdził, że propozycja przekazania tych środków dwóm klubom wynika z tego, że nie ma już sensu organizować kolejnego konkursu, ponieważ jest już za późno.

Radny Leszek Mroczko ze zdziwieniem stwierdził, że konkursy dla organizacji pozarządowych w naszej gminie odbyły się w styczniu, a umowy podpisane w marcu br. Dlaczego dopiero we wrześniu jest podejmowany temat pozostałych środków? Nie podobało mu się takie potraktowanie organizacji pozarządowych. Przecież było dostatecznie dużo czasu na zorganizowanie nowego konkursu. Następnie radny podkreślił, że wie w jakiej sytuacji jest obecnie klub piłkarski z Landeka, któremu udało się wejść do IV ligi, musi spełnić wymagane prawem obostrzenia bezpieczeństwa, aby dostosować warunki na boisku. Prosił, aby nie łączyć budowy infrastruktury ze środkami na organizacje pozarządowe. Złożył wniosek o przekazanie środków na boisko w Landeku.

Radna Genowefa Kopeć powiedziała, że klub, a nie radny powinien się wypowiadać w takiej kwestii.

W odpowiedzi wójt podał, że środki pozostałe po konkursach dla organizacji pozarządowych pozostały z braku wniosków na większe kwoty.  Skarżył się, że jak pytał prezesa Spójni Landek czy planuje awans, to usłyszał w odpowiedzi, że go to nie interesuje. Twierdzi, że najpierw się buduje infrastrukturę, a później myśli o awansie.

Radny Leszek Mroczko prosił aby w przyszłości projekty uchwał były wcześniej przesyłane bez błędu, ponieważ radni nie mają możliwości skonsultowania ich z mieszkańcami, a z tego mogą powstać niepotrzebne nieporozumienia.  Jednak infrastruktura na boisku w Landeku jest obecnie najbardziej niezbędna i dlatego tam powinny iść potrzebne środki. Wtórował mu radny Artur Kalita, który przypomniał, że podczas wizytacji komisji sportu stwierdzono, że obiekt ma ogromne braki.

Następnie w krótkiej wypowiedzi podałem, że  gdyby klub z piłkarski z Landeka miał czekać na odpowiednią infrastrukturę to pewnie nie mógłby awansować przez najbliższe 10 lat. Przecież sytuacja budżetowa jest tak ciężka, że w zasadzie gasimy pożary. Również  wyraziłem oburzenie faktem, że środki pozostałe po konkursach dla organizacji pozarządowych nie zostały wcześniej rozdzielone w konkursie.

Wójt dalej czynił zarzuty, że prezes nie był wcześniej zainteresowany tym awansem. Twierdził, że gmina wciąż inwestuje w boisko w Landeku. Wójt tłumaczył również ciężką sytuację finansową w gminie działaniami rządu (głównie mówił o oświacie).

Radny Leszek Mroczko oznajmił, że nie podejmuje żadnej decyzji za klub z Międzyrzecza, tylko jako radny uwzględnia wszelkie za i przeciw. Uważa, że w tym momencie pieniądze bardziej pilnie potrzebuje klub Spójnia Landek na ławki itp., po to by  im nie cofnięto licencji IV Ligii. Natomiast na wiosnę powinna ruszyć budowa płotu wokół boiska w Międzyrzeczu.

Radny Czesław Machalica zaapelował do przewodniczącego rady o głosowanie uchwały .

W ostatniej chwili wójt złożył kolejny wniosek zmieniając swój poprzedni, aby środki przeznaczyć na sport bez podawania nazwy klubu aby to nie sesja a radni z komisji budżetowej podjęli decyzję o podziale tych środków. Radny Tomasz Osuch poprosił, aby decyzje radni podjęli jednak na sesji z uwagi na jej wyższą rangę. Wskazał również, że we wcześniejszych dyskusjach wszyscy radni zgodnie wskazywali na największe potrzeby w Landeku.

Podobne zdanie wyraził również przewodniczący rady Jerzy Czudek.

Niestety wójt upierał się przy swoim zdaniu i radni niejednogłośnie podjęli decyzję zgodnie z jego wnioskiem.

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku dotyczącej m.in.:  wypłaty na odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi powiatowej w Mazańcowicach, zwiększenie dotacji do zakupu nowego auta pożarniczego dla OSP Mazańcowic, dotacje dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach, na przebudowę kotłowni w Grodźcu w SPZOZ, zakup samochodu pogotowia kanalizacyjnego dla gminy Jasienica, zwiększenie kwoty na gotowość bojową o 11.560 zł.

- w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2013 m.in. dla OSP Mazańcowice i OSP Międzyrzecze Dolne,

- w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) z 13 czerwca 2013  r. opłata dla rodziców dzieci przedszkolnych będą wynosić 1 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych zajęć podstawy programowej. Jak podała  Dyrektor GZOSiP Pani Urszula Bujok teoretycznie rodzice mogą sobie zażyczyć każdego rodzaju zajęć dodatkowych dla dzieci w tej cenie, a nie tylko nauki języka obcego. Zajęcia dodatkowe takie jak np. angielski mają być realizowane w ramach godzin dodatkowych, natomiast rytmika, rysunek i taniec mają się odbywać w czasie godzin bezpłatnych.

Wojciech Zawada

Radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl