Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2014-03-31 20:11:47

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Relacja z Sesji 30.01.2014

XXXVIII sesja rady gminy Jasienica odbyła się 30 stycznia 2014 roku. Była to sesja nadzwyczajna, bez wystąpienia gości, informacji z działalności wójta oraz interpelacji i zapytań radnych.

Radni podjęli uchwały, dotyczące m.in.:

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program będzie refundowany w 60% przez państwo.

- określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Osoby pobierające zasiłek mieszkaniowy mogą otrzymywać dodatek energetyczny. Dodatek ten zgodnie z ustawą przyznaje wójt na pół roku i wynosi on w gospodarstwie domowym prowadzonym przez jedną osobę 11,36 zł na miesiąc, w gospodarstwie domowym składającym się od 2-4 osób – 15,77 zł na miesiąc, w gospodarstwie domowym składającym się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł na miesiąc.

- zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok, dodatkowe środki w kwocie 200000zł zostaną wykorzystane na budowę  ulicznego oświetlenia,

- ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu Komunalnego w Jasienicy w 2014r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W dyskusji radny Mroczko wyraził zaniepokojenie niezwykle wysoką ceną wywozu 1m3 ścieków - 42 zł, argumentując, że inne firmy z terenu gminy wywożą nieczystości za połowę tej ceny. W odpowiedzi wójt twierdził, że budowa kanalizacji, a w zasadzie już jej rozliczenie wymagają jeszcze takiej ceny wywozu ścieków. Uważa,  że w przyszłości cena ta powinna ulec zmniejszeniu, ale jeszcze nie teraz.

Wójt  poinformował, że 20 stycznia w gminie Jasienica gościł wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło. Ponadto zdementował plotki jakoby na terenie powstającej strefy ekonomicznej miała powstać spalarnia śmieci. Wójt podał, że na zebraniu w Mazańcowicach, które mało się odbyć 4 lutego 2014 roku wszystko wyjaśni tzn. jak powstawała strefa, każdy etap decyzyjny na płaszczyźnie gminy oraz pozwolenie na budowę strefy wydane przez starostwo powiatu bielskiego podkreślając jednocześnie, że w pozwoleniu wyjazd ze strefy ma się odbywać na drogę relacji Międzyrzecze – Ligota. Prosił wszystkich o merytoryczne przygotowanie się na zebranie, zapewniając, że zarezerwował sobie na to dużo czasu.    

Następnie zabrałem głos wyraziłem swoje zadowolenie z faktu, że po 3 latach w końcu Mazańcowice doczekały się zebrania wiejskiego, ponieważ przez ten czas nawarstwiło się dużo spraw. Zapytałem, czy starosta wycofał się z ograniczeń tonażowych przez Ligotę o czym informowała Kronika Beskidzka. Ponadto poinformowałem, że zbieramy w Mazańcowicach podpisy pod petycją, aby ul. Starobielska w Mazańcowicach nie była jedyną alternatywa dojazdu do powstającej strefy w Międzyrzeczu Dolnym, ponieważ już na dzień dzisiejszy jest tam bardzo intensywny ruch samochodów. Inwestycja przebudowy drogi powiatowej w Mazańcowicach jest oczekiwana i bardzo niezbędna od wielu lat. Złożyłem wniosek, aby rada gminy podjęła uchwałę intencyjną o poparciu dla petycji mieszkańców Mazańcowic. Od poczatku inwestycji na terenie strefy wydawało się, że ruch ze strefy będzie możliwy w każdym kierunku, tak aby natężenie ruchu rozładowało się i nie przeciążało żadnej drogi. Przewodniczący Jerzy Czudek wyraził swoje niezadowolenie, że ruch ze strefy ma pójść przez Jasienicę i Rudzicę do Międzyrzecza.

W odpowiedzi podkreślałem, że zgodnie z petycją mieszkańców Mazańcowic nie chcemy, aby Mazańcowice były jedyną alternatywą dojazdu do strefy, nie wnosimy o zakaz przejazdu do strefy. Poprosiłem, aby nas nie traktować jak wrogów, gdyż musimy dbać o interesy mieszkańców Mazańcowic.
Wójt twierdził, że ma prawomocną decyzję na budowę strefy bez żadnych ograniczeń i uważa, że ma pełne prawo włączenia się do drogi powiatowej.

Radny Tadeusz Kuś stwierdził, że podziela również zdanie wójta w kwestii pozwolenia. Jednak doniesienia Kroniki Beskidzkiej wywołały pewne zaniepokojenia mieszkańców zatem mają oni prawo podejmować jakieś działania, a co do transportu to jego zdaniem prawdopodobnie każdy kierowca będzie jeździł jak będzie chciał.

Na koniec radny Leszek Mroczko zaproponował, aby wójt spotkał się z radnymi powiatu bielskiego i zadziałali razem w tym temacie oraz aby podjąć dialog z burmistrzem Czechowic-Dziedzic.

Radny powiatu bielskiego Sławomir Masny przekazał słowa starosty, że droga na Zabrzeg nie ma odpowiedniej podbudowy na ciężki transport. Jedynie remontowana droga ul. Starobielska będzie miała stosowne parametry.

Radny Leszek Mroczko zapytał co ze stypendiami dla sportowców. W odpoweidzi usłyszał,że niestety brak takiej pozycji w budżecie gminnym. Niestety gminy nie stać dzisiaj na takie wydatki przy tak dużych obciążeniach na oświatę.

Sołtys Międzyrzecza Dolnego prosiła, aby firma wykonująca inwestycje na powstającej strefie zadbała o mycie drogi gminnej w Międzyrzeczu Dolnym, ponieważ jest bardzo dużo błota na tej drodze.


Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl