Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-07-17 22:40:37

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXX Sesja RG Jasienica

Przedmiotem  XXX sesji rady gminy Jasienica, która odbyła się w dniu 04 czerwca 2013 roku były m.in. uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat lokalu użytkowego,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice na poprawienie warunków zagospodarowania więcej niż jednej nieruchomości przyległej,

- w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu - m.in. chodzi o inwestycje na drogach powiatowych tj. chodnik na ul. Strumieńskiej w Jasienicy w stronę Rudzicy oraz inwestycje w Mazańcowicach na ul. Starobielskiej  i w stronę Ligoty. Jak przedstawił wójt Gmina Jasienica w porozumieniu z powiatem bielskim będzie partycypowała w kosztach tych inwestycji. Wszyscy, którzy zabierali głos w dyskusji zgodnie stwierdzili, że inwestycje w znacznym stopniu zwiększą bezpieczeństwo na tych ruchliwych drogach powiatowych.

- w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy – uchwała określiła dotację do każdego m3 ścieków komunalnych odbieranych od mieszkańców podłączonych do kanalizacji na kwotę 7,13 zł. Ponadto Wójt poinformował, że wspólnie z Zakładem Komunalnym ustalił cenę za ścieki dla mieszkańców na kwotę 7,59 zł. Jak stwierdził, wynika to z kosztorysu opracowanego przez Zakład Komunalny, z którego wynika, że koszt wywozu 1 m3 ścieków wynosi 14,72 zł.  Wójt zapewniał, że niestety nie da się niżej zejść z ceną. Radni długo dyskutowali nad tym problemem a także nad kwestią odbioru ścieków od pozostałych mieszkańców, nie mających możliwości przyłączy do istniejącej kanalizacji. Nowo wybudowana kanalizacja zapewni odbiór od około 10% populacji gminy, co stanowi mały odsetek, ponadto poprzez wysoką dotację pozostali mieszkańcy pośrednio również poniosą koszty odbioru ścieków przez kanalizację zbiorczą - twierdził radny Leszek Mroczko.  Radny Tadeusz Kuś podniósł, że być może obecnie są skupiska mieszkańców np. w Mazańcowicach, które w związku z coraz większą zabudową kwalifikowały by się do dofinansowania (120 mieszkańców na obszar). Wójt uspokajał, że gmina na dzień dzisiejszy wykonała kanalizację niezbędną, aby nie ponieść kar za normy do 2015 roku za efekt ekologiczny. Ponadto teraz dużo zależy czy ludzie będą się przyłączali do kanalizacji i zostanie osiągnięty efekt ekologiczny. W innym wypadku trzeba będzie zwrócić dotacje.

W związku z uwagami do relacji z sesji pragnę ponownie poinformować, że relacje piszę na podstawie protokołów sporządzanych przez urzędników gminy. Niestety pisanie relacji na gorąco, zaraz po sesji, co często czynią dziennikarze w mediach może wywołać niepotrzebne pomyłki i animozje, co do opisanych spraw i wydarzeń.  Z uwagi na rzetelne podejście do tematu relacje publikowane są z pewnym opóźnieniem.
Ponadto chcę poinformować, że nie pobieram żadnego wynagrodzenia za pisanie relacji z Urzędu Gminy Jasienica. Publikuję z własnej nie przymuszonej woli w trosce o mieszkańców, aby wiedzieli czym zajmuje się rada gminy.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl